reklama

Dětský balet Praha: První taneční studio pro talentované děti

Taneční soubor Veroniky Zídkové je první dětský baletní soubor zaměřený na vzdělávání dětí, které projeví dostatečné nadání a vlohy ke studiu v oblasti klasického baletu. Výuka je profesionálně vedena na nejvyšší úrovni. DBP sleduje nejnovější vývoj v odvětví tanečního vzdělávání, výuku uzpůsobuje fyzickým možnostem dětí, klade důraz na přirozenost a ochranu zdraví.

Prioritou tohoto souboru je nejen dobrá technická průprava, ale především radost a entuziasmus dětských tanečních interpretů. Dramaturgie vzniká s ohledem na věk dětí, umožňuje jim rozvoj uměleckých schopností. Rozsah repertoáru je velmi široký, zahrnuje mimo klasický balet také současný moderní tanec a lidový tanec. Děti se seznámí též s taneční gymnastikou a hereckou výchovou, estetikou i jevištním líčením. DBP navíc vede své členy k správným morálním hodnotám a k lásce k umění, přináší odlišné možnosti, jak mohou děti trávit svůj volný čas.

Zakladatelkou projektu je tanečnice Veronika Zídková, která má bohaté pedagogické zkušenosti. O „Dětském baletu Praha“ říká:„Posláním našeho tanečního souboru je rozvíjet skrytý talent dětí a dělit se s nimi o radost z pohybu a hudby, aby se naši mladí umělci těšili na každé další setkání v souboru. Tato setkání se později zúročí na jevišti v krásných představeních, které budou věnovány rodičům, přátelům a široké veřejnosti.“

DBP zve ke spolupráci mnoho významných pedagogů, choreografů a umělců, kteří patří mezi špičku v tanečním odvětví. Členové souboru jsou děti ve věku od 4 do 15 let, které jsou dle věku a fyziologie rozřazeny do několika skupin. Výuka a zkoušky na představení probíhají nejen formou pravidelného rozvrhu - dvakrát týdně v odpoledních hodinách, ale i formou pravidelných nepovinných seminářů, vždy první sobotu v měsíci. Uvědomujeme si, že každé dítě má jiné potřeby. Proto je nutné se všem dětem věnovat individuálně a počet míst je v tomto souboru úmyslně omezen.

DBP dětem nabízí:

• Stát se součástí zajímavého tanečního repertoáru včetně velkých výpravných baletů. Tančit na domácích a v budoucnu i zahraničních scénách. Účastnit se mnoha festivalů a tanečních přehlídek. Spolupracovat s televizí a v neposlední řadě se naučit pomáhat druhým lidem prostřednictvím tance na různých charitativních akcích.

• Získat všeobecný kulturní přehled nejen z oblasti hudby a tance.

• Možnost nahlédnout do zákulisí různých významných divadelních souborů, účastnit se jejich zkoušek a představení. Setkávat se s osobnostmi, které mají v uměleckém světě významné jméno. Výjimkou není ani spolupráce s taneční konzervatoří.

• Účastnit se mnoha tanečních seminářů a příjemných přátelských setkání.

• Zvláště talentovaným dětem nabízí přípravu na české a mezinárodní taneční soutěže včetně individuální výuky. Děti, které se rozhodnou v průběhu členství v souboru pro profesionální dráhu, jsou odborně vedeny k přijímacím talentovým zkouškám na taneční konzervatoř.

• Všechny děti budou mít možnost složit na konci každé taneční sezóny zkoušku před významnou odbornou porotou, v případě úspěchu, budou odměněny tanečním certifikátem.
Přijímací talentové zkouškydo DBP proběhnou v několika termínech během měsíců - únor a březen.

Výrazně nadané děti bude soubor přijímat během celé taneční sezóny
2012/2013!

Pozor: Pokud Vám termíny nevyhovují, je možné se domluvit na individuálních přijímacích zkouškách.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

reklama
Přihlásit se


AKTUÁLNÍ HOROSKOP

Až vaší blízcí budou jednat způsobem, který neuznáváte, zdržte se okamžitých soudů a vyčkávejte. Pravděpodobně se ukáže, že mělo pro…
Maminka na Facebooku


reklama

Výpočet data porodu


Spočítejte si ovulaci


reklama