Mateřská dovolená 2017 – vše, co potřebujete vědět

Chystáte se v roce 2017 na mateřskou dovolenou? Víte, jak bude vysoký váš mateřský příspěvek a jestli si můžete na mateřské přivydělat? Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky týkající se mateřské dovolené v roce 2017.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) se vyplácí po dobu šesti měsíců péče o dítě.

Kdy se na mateřskou dovolenou nastupuje?

Žena by měla nastoupit na mateřskou dovolenou 6 až 8 týdnů před termínem porodu. V případě, že porodí předčasně, počítá se mateřská od dne nástupu na mateřskou až do uplynutí 28 týdnů.

Vyčerpá-li však zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z nějakého jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

Kdo má nárok na mateřskou podporu?

Mateřskou podporu vyplácí Správa sociálního zabezpečení. Pokud jste zaměstnaná, je potřeba, aby vám ošetřující lékař, gynekolog, vyplnil přihlášku, kterou odevzdáte zaměstnavateli. Pokud však podnikáte, musíte žádost předat přímo Správě sociálního zabezpečení.

Abyste měla nárok na PPM, tak musíte být v okamžiku nástupu na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěny. To znamená, že jste buď zaměstnané nebo v ochranné lhůtě. Ta činí 180 dnů od zániku nemocenského pojištění. Musíte také splňovat další kritérium, a to, že si platíte nemocenské pojištění alespoň 270 dnů v uplynulých dvou letech před nástupem na mateřskou.

Mateřská a rodičovská dovolená | Mateřská | Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Mateřská dovolená: Spočítejte si na naší kalkulačce, kolik dostanete

Mají na mateřskou nárok i matky podnikatelky?

Podmínky pro podnikající matky se nijak neliší od loňského roku. Pokud však OSVČ chtějí čerpat mateřskou, musí být též účastni nemocenského pojištění, jehož platba je dobrovolná. A to alespoň 270 dnů v uplynulých dvou letech před čerpáním PPM.

Mateřská a rodičovská dovolená | Rodičovský příspěvek | Mateřská

Jdete na mateřskou ještě tento rok? Podívejte se na podmínky pro rok 2016 

Co když podmínky nesplňuji? Zůstanu bez peněz?

„Pokud nesplňujete potřebné podmínky pro PPM, například jste si neplatili nemocenské pojištění, nemáte na ni nárok. Můžete však stále čerpat rodičovský příspěvek. Jeho výši a dobu vyplácení vám ale určí stát,“ říká Ondřej Wysoglad, ředitel personální agentury Adecco ČR.

Mateřská a rodičovská dovolená | Rodičovský příspěvek

Přečtěte si, jak žádat o rodičovský příspěvek. 

Může na mateřskou dovolenou nastoupit otec?

PPM může pobírat i otec. Nejdříve však od počátku 7. týdne života dítěte po porodu a minimálně na 7 kalendářních dnů na základě písemné dohody s matkou. Příspěvek může otec pobírat za totožných podmínek jako matka.

Veškeré dokumenty si můžete vyzvednout na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

A co přivýdělek na mateřské?

Matka nesmí pracovat v šestinedělí, poté už pracovat může. Při mateřské ale nemůže u stávajícího zaměstnavatele vykonávat stejnou činnost na jakou je zaměstnána. Může však vykonávat jinou činnost a to i pro stejného zaměstnavatele na jinou smlouvu/činnost (HPP,DPP, DPČ). Pro jiného zaměstnavatele je to zcela bez omezení.

„Při rodičovském příspěvku není možnost výdělku nijak omezena a nemá vliv na dávku. Stejné je to i s mužem, pokud pobírá pomoc v mateřství, nesmí vykonávat výdělečnou činnost, ze které mu nárok na podporu plyne. Tedy například, pokud je zaměstnaný, nesmí chodit do práce, ale může si vydělávat jako OSVČ nebo chodit na brigádu, případně vykonávat pro zaměstnavatele práci na jinou smlouvu,“ vysvětluje Ondřej Wysoglad z Adecco ČR.

Jak se mateřská v roce 2017 počítá?

Výše mateřské se vypočítává z denního vyměřovacího základu. Ten se zjistí tak, že se váš příjem za posledních 12 měsíců dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

Takto stanovený průměrný denní příjem podléhá redukci, která se u PPM provede tak, že:

  • částka do první redukční hranice se počítá 100%,
  • z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60%,
  • z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30%,
  • k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Denní vyměřovací základ v roce 2017

Denní vyměřovací základ se v roce 2017 do částky 942 Kč započítává ze 100 %. V druhé redukční hranici (od 942 Kč do 1 412 Kč) z 60 % a ve třetí redukční hranici (od 1 412 Kč do 2 824 Kč) z 30 %. K dennímu vyměřovacímu základu nad 2 824 Kč se nepřihlíží.

Denní mateřská následně činí 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu. Z důvodu zápočtu denního vyměřovacího základu do 2 824 Kč je nepřímo stanovena i maximální výše mateřské, která v roce 2017 bude 34 620 Kč.

Redukční hranice 2016 a 2017

Výše redukčních hranic 2016 2017
1. redukční hranice (ze 100 %) 901 Kč 942 Kč
2. redukční hranice (60 % z částky v rozmezí redukční hranice) 1351 Kč 1412 Kč
3. redukční hranice (30 % z částky v rozmezí redukční hranice) 2701 Kč 2824 Kč

Tip: Podívejte se na další příklady výpočtu mateřské

Výpočet výše mateřského příspěvku

Výpočet mateřské: 2017
Průměrná hrubá měsíční mzda 27 350 Kč
Neredukovaný denní vyměřovací základ (mzda x 12/365) 899,18 Kč
První redukční hranice (do 942 Kč ze 100 %) 899,10 Kč
Druhá redukční hranice (od 942 do 1412 z 60 %) 0 Kč
Třetí redukční hranice (od 1351 do 2701 z 30 %) 0 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ (součet předchozích tří řádků) 900 Kč
Denní mateřská (70 % z vypočteného základu) 630 Kč
Měsíční mateřská (30 dní) 18 900 Kč

 

Přihlásit se


AKTUÁLNÍ HOROSKOP

Jen co se ráno probudíte a popijete ranní kávu, už vás přepadne hříšná myšlenka, kterou ovšem kvůli pracovním povinnostem není čas…
Maminka na FacebookuVýpočet data porodu


Spočítejte si ovulaci