Melancholik, nebo flegmatik? Různí školáci vyžadují různý přístup

Váš potomek se chystá do první třídy? A vy máte trochu obavy. Pokud znáte, jaký je typ, máte vyhráno. Je to melancholik, cholerik, sangvinik nebo flegmatik?
Seznam kapitol
  1. Osobnostní typy dětí
  2. Jaký je cholerik
  3. Jaký je flegmatik
  4. Jaký je melancholik
  5. Jaký je sangvinik

Je vaše dítě spíš otevřené, povídavé, zvídavé, chce si hrát s ostatními dětmi, sdělovat zážitky, pocity, dojmy? Nebo je převážně uzavřená osobnost: sice si taky hraje s vrstevníky, není žádný introvert, ale je spíš uzavřenější a na svá sdělení skoupější?

Školák | Chování a vztahy

Malá abeceda školáka

Čtyři základní typy

Otevřenější a výsledkoví jedinci, tedy ti se snahou co nejvíc dokázat, bývají cholerici a sangvinici. Cholerik je především výkonový, zaměřený na úspěch, chce vše rychle zvládnout, nejlépe sám, aby mu nikdo nepřekážel a nekazil jeho úsilí a činnost. Sangvinik je také otevřený k okolí, ale spíš zážitkově.

Chce si dítě činnost užít, stejně jako úspěch, projevit své znalosti a předvést je světu? K uzavřenějším typům patří melancholik, který zároveň lpí na výkonu.

Uzavřený, který si zároveň výrazně potrpí na vztahy, city, prožitky, to je malý flegmatik: usmívá se, nic nehrotí, není konfliktní. Rodiče s takovými dětmi nemají zpravidla vůbec žádné potíže, až…

Až do chvíle, než přijde na školní docházku. Tyto děti totiž nic nechtějí řešit a hrotit ani ve vztahu k učení, ke školní docházce. Nejsou vůbec výkonoví, nejde jim o známky, o úspěch mezi vrstevníky. Chtějí být v pohodě, mít partu, zábavu, ve škole se spíš bavit než učit. Pro rodiče je to samozřejmě téma: potřebují i výsledky. Vidět, že dítě má znalosti, a tam začnou potíže.

Těhotenství | Časopis Maminka

Ultrazvuk: Od kdy se na něm pozná těhotenství a je bezpečný?

Cíl je jasný: vytěžit z každého maximum

Žádný nejsme naprosto vyhraněný, přesně zaškatulkovaný typ. Tolik uklidnění pro rodiče, že i když jejich dítě projevuje jasné rysy jednoho z typů, vždy se jich mísí víc dohromady.

Je důležité  naučit se s potomkem pracovat. Přistupovat k němu tak, aby se našla cesta k těm nejschůdnějším charakteristikám, které se rozvinou a pomohou rodičům i malým školákům pracovat s povahou tak, aby se škola zvládla bez újmy všech zúčastněných. To by mělo být principem a podstatou snahy, jak zvládnout typ svého dítěte a vytěžit z jeho charakteristik maximum.

V dalších kapitolách článku najdete podrobnou charakteristiku jednotlivých osobnostních typů. A také návody, jak na ně.

Pokračování článku: Jaký je cholerik

Přihlásit se


AKTUÁLNÍ HOROSKOP

Nabídne-li vám někdo možnost, jak se na chvíli dostat pryč od lidí, skočte po ní, samota by vám prospěla. V rychlém kolotoči práce,…
Maminka na FacebookuVýpočet data porodu


Spočítejte si ovulaci