Münchhausenův syndrom v zastoupení

Münchhausenův syndrom je psychické onemocnění, při kterém si pacient vymýšlí různá onemocnění, předstírá symptomy a nechává se neustále vyšetřovat a hospitalizovat. Motivací není získání různých výhod (jako u simulantů), ale je zde patologická sama touha po onemocnění a získání statusu pacienta.

Specifickou formou je pak Münchhausenův syndrom v zastoupení (by proxy). Zde pacient přenáší zmíněné příznaky na jinou, na něm závislou osobu. V naprosté většině se jedná o případy, kdy matka tímto způsobem zneužívá své dítě. Jde tedy o projev týrání a zneužívání dětí.

Tato porucha může mít několik forem. U těch mírnějších rodič pouze přehání drobné symptomy dítěte, vodí ho po různých vyšetřeních a falšuje lékařskou dokumentaci. U závažnějších případů rodič manipuluje s laboratorním materiálem tak, aby výsledky vyšly pozitivně. Tedy například přidává do moče dítěte krev, případně nějakým způsobem kontaminuje výkaly dítěte.

U obou těchto mírnějších forem dítě trpí zejména neustálými vyšetřeními, které mohou být pro dítě velmi bolestivé, někdy i nebezpečné. Současně je také dítě vystavováno opakovaným hospitalizacím, což je pro jeho psychiku taktéž velmi náročné. Nejvíce nebezpečná je však forma, kdy rodič dítě přímo poškozuje. Objevují se například případy, kdy matka podává dítěti například nepřiměřené dávky projímadel, případně léků na uklidnění, aby dosáhla změny stavu vědomí dítka. Může ho také postupně trávit různými jedy, objevil se i případ aplikace inzulinu. Tyto případy mohou bohužel končit i smrtí.

Matky, které tímto způsobem týrají své dítě, často měly nebo mají také jiné psychické problémy. V jejich anamnéze se objevuje týrání, sexuální zneužívání, poruchy příjmu potravy nebo také Münchausenův syndrom. Velmi často se tato choroba vyskytuje u sestřiček, ošetřovatelek či lékařek, takže mají obsáhlé medicínské znalosti a dobře se orientují v nemocničním prostředí i lékařské dokumentaci.

Je poměrně náročné diagnózu Münchhausenova syndromu v zastoupení přijít. Vennemann s kolegy (2005) popisují ve své studii pět rodin a jejich osm dětí, které byly takto týrány. Dvě z těchto dětí zemřely, oficiálním důvodem bylo SIDS. Na diagnózu Münchhausenova syndromu se začalo uvažovat až poté, co obdobnými symptomy začaly trpět i sourozenci těchto mrtvých kojenců.

Matky o své „nemocné“ děti velmi pečují, tráví s nimi dny a noci, absolvují s nimi veškeré vyšetření a hospitalizace. Okolí je často vnímá jako nesmírně pečující osoby zasluhující obdiv, což je dost možná i motivací pacientů s touto poruchou.

I když se nejedná o časté onemocnění, těší se velkému zájmu ze strany veřejnosti. Münchhausenův syndrom v zastoupení se stal podnětem pro knihu Bezbranná, která popisuje příběh dívky, jejíž matka touto nemocí trpěla a týrá ji. Münchhausenův syndrom byl také inspirací pro jeden díl doktora House a další televizní a filmové inscenace.

Přihlásit se


AKTUÁLNÍ HOROSKOP

Jste-li zadaná, zažíváte jedno z nejkrásnějších období svého života. Vidíte všechno přes růžové brýle a ani vás nenapadne, že by mohly…
Maminka na FacebookuVýpočet data porodu


Spočítejte si ovulaci