Na jaké dávky mají matky samoživitelky nárok?

Matky samoživitelky, které nesplní podmínku pro přiznání mateřské ihned po narození dítěte, pobírají rodičovský příspěvek. Důvodem vysokého počtu matek samoživitelek je vysoká rozvodovost a nízká sňatečnost. Na jaké dávky mají matky samoživitelky nárok?

Některé matky neuvedou do rodného listu otce dítěte. Tento krok není správný. Otec dítěte, který není v rodném listě uveden, totiž nemá vůči dítěti žádná práva ale ani povinnosti. V tomto případě tak nemusí matce dítěte platit žádné alimenty či jinak přispívat na výchovu dítěte. K uvedení otce dítěte do rodného listu je však nutné souhlasné prohlášení rodičů před matrikou. Nesouhlasí-li otec s uvedením, potom se musí maminka domoci uvedení otce v rodném listu (a tím i nároku na alimenty) soudní cestou.

Mateřská není samozřejmostí

Před narozením dítěte může těhotná osamělá žena čerpat mateřskou. Podmínky pro přiznání mateřské však nesplní každá maminka. Zaměstnankyni musí v den nástupu na mateřskou trvat účast na nemocenském pojištění a dále musí získat dobu pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech. Nezaměstnané maminky či studentky tedy zákonnou podmínku nesplňují a mateřskou nedostanou.

Matky samoživitelky, které nesplní podmínku pro přiznání mateřské, ihned po narození dítěte pobírají rodičovský příspěvek. Matka samoživitelka v tomto případě nemá možnost volby a pobírá rodičovský příspěvek 4 roky. Při čtyřleté variantě je měsíční rodičovský příspěvek 7 600 Kč v prvních devíti měsících a poté již pouze 3 800 Kč.

MAMINKY TAKÉ ZAJÍMÁ: Čisticí prostředky za pár kaček: citron, ocet a soda

Porodné

Pro nárok na porodné se posuzuje příjem rodiny, který nesmí přesáhnout 2,4násobek životního minima. Pro stanovení životního minima se přitom započítává i narozené dítě. Průměrný měsíční čistý příjem se posuzuje za čtvrtletí přecházející čtvrtletí, kdy se dítě narodí.

Pro matku samoživitelku, které se narodí první dítě, je hranice čistého příjmu v roce 2012 částka 11 712 Kč. Životní minimum samoživitelky s dítětem mladším 6 let je totiž 4 880 Kč. Porodné činí 13 000 Kč a náleží jenom při prvním porodu.

Při podání žádosti o porodné je nutné vyplnit potřebný formulář, občanský průkaz a rodný list dítěte. Porodné obdrží matka samoživitelka v jedné splátce, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce ode dne rozhodnutí o přiznání porodného.

Přídavek na dítě

Pro přiznání nároku na přídavek na dítě je nutné, aby matka samoživitelka měla nižší příjem než 2,4násobek životního minima.
Pro matku s jedním dítětem mladším 6 let je hraniční příjem 11 712 Kč. V roce 2012 je totiž životní minimum na první dospělou osobu v domácnosti 3 140 Kč a 1 740 Kč na dítě mladší 6 let, celkem tedy 4 880 Kč.

Obdobím, za které se zjišťuje příjem pro nárok na přídavek na dítě v období od 1. října 2012 do 30. září 2013 je rok 2011. Výše přídavků závisí na věku dítěte. Na dítě do 6 let je přídavek na dítě 500 Kč měsíčně, na dítě od 6 let do 15 let potom 610 Kč a na dítě od 15 let do 26 let 700 Kč.

Příspěvek na bydlení

Většina matek samoživitelek si může zažádat o příspěvek na bydlení. Příspěvek na bydlení je poskytován, když 30 % (v Praze 35 %) příjmu nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a když je současně těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmu nižší než normativní náklady na bydlení. Typ bydlení (vlastní, družstevní či nájemní) není rozhodující. Posuzují se však všechny osoby s trvalým pobytem v daném bytě. O příspěvek na bydlení se žádá na místně příslušném úřadu práce.

Samoživitelka paní Nováková pobírá pouze rodičovský příspěvek 7 600 Kč a přídavek na syna Pavla 500 Kč. Bydlí v nájemním bytě v Ostravě. Náklady na bydlení činí 5 000 Kč. Náklady na bydlení ve výši 5 000 Kč přesahují 30 % příjmů rodiny. Současně 30 % příjmů není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení (v našem případě 8 157 Kč). Výše příspěvku na bydlení bude 2 430 Kč (5 000 Kč - (30 % z 8 100 Kč)).

Dávky v hmotné nouzi

Matka samoživitelka si může ještě zažádat o dávky v hmotné nouzi. Možnost dostat dávku v hmotné nouzi je však malá. Výplata dávek v hmotné nouzi je v kompetenci obecních úřadů dle trvalého bydliště žadatele.

Zdroj: FinExpert.cz

Přihlásit se


AKTUÁLNÍ HOROSKOP

Máte pocit, že vaše vůle zamrzla na bodě nula a stěží zvládnete udělat to, co vám řeknou ostatní? Nepoddávejte se a snažte se…
Maminka na FacebookuVýpočet data porodu


Spočítejte si ovulaci