Naučte děti třídit odpady, pomůžou i hry

Odpady v domácnosti produkuje každý, ale ne každý je už umí správně roztřídit. Kdybychom to nedělali, za chvilku by naše domovy připomínaly skládky. Víte však, co kam správně patří?

Odpadky aktivně třídí asi 68 procent obyvatel ČR a množství se neustále zvyšuje. I proto, že se zvyšuje počet kontejnerů a snižuje se vzdálenost, kterou k nim máme. Stále je to však ve srovnání s Německem málo.

Dnes je mezinárodní den Země a třídění odpadů je to nejmenší, čím můžeme přispět k tomu, aby naše Země nebyla zahlcená odpadky. Jděte vašim dětem příkladem a učte je to odmalička.

Doma si vytvořte prostor, kde budete plasty, sklo, papír a další odpadky třídit. Odmala by děti měly vědět, kam mají který odpadek vyhodit. Ty nejmenší musíte ještě kontrolovat, zda pokaždé, když rozbalí nějaké jídlo, tak zda jeho obal vhazují do správné nádoby na odpady.

Vysvětlete jim, že tříděním snižují množství směsného odpadu, a tím méně častěji budou muset chodit s košem do popelnice. Vytřízený odpad společně odneste ke kontejnerům nebo odvezte do sběrného dvora.

Rozhlédněte se s dítětem na procházce, kde máte nejbližší kontejnery u domu a povězte si, co do které barvy patří.

Tady je menší tahák:

Zelená nebo bílá – Patří do něj sklo. Barevné do zeleného, čiré do bílého, pokud máte však k dispozici jen jednu barvu, patří tam oba druhy. Nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo nebo pokovená skla.

Žlutý – Ten je určený na plasty a někdy sem patří i nápojové kartony, pokud nemají vlastní separátní kontejner. Nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev a dalších nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Modrý – Sem patří papír, ale ne svazky knih s vazbou, uhlový, mastný nebo jiný papír a rozhodně sem nepatří ani použité dětské pleny.

Abyste si to všichni zažili, existuje mnoho pomůcek. Zkuste třeba některou internetovou hru.

Přihlásit se


AKTUÁLNÍ HOROSKOP

Něco vám možná říká, že někdo z vašich blízkých má trápení, o němž s nikým nechce mluvit, ale je to na něm či na ní jednoznačně vidět.…
Maminka na FacebookuVýpočet data porodu


Spočítejte si ovulaci