reklama

Přílišná soutěživost může činnost znechutit

„Kdo bude první oblečený? Kdo bude první najedený? Kdo zazpívá nejlépe, vyhraje čokoládu!“ Je povzbuzování k soutěživosti pro děti tou nejlepší motivací?

Takřka každý rodič touží po tom, aby jeho potomek v něčem vynikal a byl velmi úspěšný – pokud to dítěti přinese i spokojenost, radost a štěstí, proč ne?

A tak děti už od nejútlejšího věku slýchají věty uvozované slovy: „kdo bude první“ nebo „kdo to udělá nejrychleji a nejlépe“ a podobně. Mnoho dětí, zvláště ty v dané věci šikovné, takové soutěže baví. Chtějí vyhrát, uspět, dostat odměnu a být pochváleny. Zvláště jsou-li rodiči od nejútlejšího věku vychovávané v duchu soutěživosti a motivované nejrůznějšími odměnami za své rychlé a perfektní výkony.

Novorozenec | Kojenec | Batole | Jen pro maminku | Chování a vztahy

14 ohavností, které už někdy udělala každá matka

Jenže i neustálé povzbuzování k soutěživosti má své odvrácené stránky, ostatně tak jako všechno, je-li toho přespříliš. Koneckonců si těchto negativních aspektů již všímají i někteří pedagogové, dětští psychologové a přemýšlejí nad nimi také nejedni rodiče.

Učitelka Miladě „znechutila“ matematiku

Milada je dospívající slečna a talentovaná hudebnice, která bez větších problémů studuje na hudebně zaměřeném osmiletém gymnáziu. Školu má ráda, obvykle se i ráda učí a na vysvědčení zatím neměla žádnou trojku (dvojek mívá požehnaně). Protože je ve škole velmi spokojená a většina předmětů ji dokonce baví, nebo jednoduše nechce mít špatnou známku, tak se obvykle svědomitě učí. Jediné s čím občas zápasí, je matematika.

Matematika je pro Miladu zlo. V matematice si nevěří, když jí něco nejde, propadá malomyslnosti, přitom není ve své třídě v matematice zdaleka nejslabším žákem. Proč má o sobě Milada v tomto ohledu tak nízké mínění? Její rodiče mají na věc jasný názor. „Jedna z bývalých dceřiných učitelek na základní škole milovala matematické soutěže. Od první třídy se snažila děti motivovat nejrůznějšími soutěžemi ve sčítání, odčítání, násobení i dělení, obvykle v družstvech, vše bylo na čas. To dceři nevyhovovalo, ale přitom doma vše vždy spočítala vše správně.

A tak spolu s dalšími spolužáky slýchala, že je slabá v matematice, že má prostě holčičí mozeček apod.“ prozradila příčinu problémů miladina maminka. Také to prý samozřejmě občas schytala od spolužáků z družstva, když zrovna soutěž svou pomalostí kazila.

Během čtvrté a páté třídy, když rodiče Milady uvažovali o tom, zda Miladu podpoří v jejím přání vyzkoušet přijímačky na hudebně zaměřené gymnázium, si dokonce od učitelky občas vyslechla, že má na gymnázium zapomenout, protože je slabá v matematice.

Milada je talentovaná hudebnice a na gymnázium se dostala. Uspěla nejen v talentových zkouškách, ale i v češtině a matematice – s tou stále bojuje, ale spíše ve své hlavě, než ve skutečnosti.

Učitelka Milady to se soutěžením pravděpodobně přeháněla. Soutěžemi, ale i nevhodným pedagogickým přístupem a neustálým vyzdvihováním úspěšných dětí vytvářela ve třídě nezdravě soutěživou atmosféru. Děti neuměly spolupracovat, jedinci, kteří zkazili soutěž, byli vystaveni posměškům a k matematice získávali velmi negativní vztah. Milada si ze soutěžení odnesla nejen značně záporný vztah k matematice, ale i v tomto ohledu nízkou sebedůvěru.

Rizika soutěží a soutěživosti 

(Podle psycholožky, lektorky a autorky několika knih Jany Nováčkové)

  • Vytvářejí návyk na vnější motivaci k výkonu. Odnaučují děti dělat věci kvůli nim samotným, ale učí je, že jediné důležité je zvítězit, nikoliv dělat věci, jak můžeme nejlépe.
  • Učí děti odvozovat pocit vlastní hodnoty hlavně od výkonu, od toho, zda podají lepší či horší výkon než druzí.
  • Budují specifické postoje k druhým lidem – učí je vidět jako soupeře a překážky svého úspěchu, nikoliv jako možné spolupracovníky při vytváření něčeho pozitivního a smysluplného.
  • Jsou velkou překážkou pro osvojení dovedností potřebných ke spolupráci.
  • Tím, že jsou příležitostí k podvodům a podrazům, ohrožují morální vývoj dětí.
  • Ze své podstaty zvyšují agresivitu a tím zasahují do vztahů, do klimatu třídy.

Soutěže a soutěživost jsou a budou samozřejmě vždy běžnou součástí života a volnočasových aktivit. Každý rodič, vychovatel i pedagog by se měl však vždy zamýšlet nad tím, zda pozitivní účinek a užitek z podporování soutěživosti není pouze krátkodobý na úkor možných dlouhodobých negativních dopadů. A měl by hledat formu soutěže takovou, aby se neminula účelem a formou. 

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

reklama
Přihlásit se


AKTUÁLNÍ HOROSKOP

Díky Uranu večer aspoň trochu opustíte smutek, protože vaše psychologické vcítění vám dodá příznivý entuziasmus. Nepodceňujte vlastní…
Maminka na Facebooku


reklama

Výpočet data porodu


Spočítejte si ovulaci


reklama