Špatné vysvědčení netrestejte. Děti povzbuďte

Obavy z trestu za špatné vysvědčení často končí útěkem dítěte z domova. Je to zbytečné a často kontraproduktivní. V příštím pololetí musí zabrat jak vaše dítě, tak i vy.

Opakuje se to každý rok. V týdnech kolem vysvědčení jsou Linky bezpečí zahlceny hovory na téma školních problémů. Malí i velcí školáci se bojí reakce rodičů na známky. 

 Obava z přísných trestů může vést v extrémních případech až k útěkům z domova. Zde je vždy nutné pátrat po hlubších příčinách strachu dítěte. Období vysvědčení je pro mnohé děti opětovně obdobím stresu. U některých dětí může tento stres zafungovat i jako spouštěč zkratkovitého jednání a vést až k útěkům z domova. „Rodiče často neuváženě vyřknou hrozby, které nemyslí doslova, např. ,Se špatnými známkami se domů nevracej ′. Mnohé děti však nedokáží vyhodnotit míru nadsázky a rozhodnou se domů nepřijít,“ říká Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí.

Školák | Časopis Maminka

První vysvědčení: Jak se k němu postavit

Obava z toho, jak bude rodič reagovat, přinese-li dítě špatnou známku, je přirozenou reakcí. Pokud však strach dítěte překročí zdravou míru (objevují se stavy zoufalství, myšlenky na útěk, sebevraždu), jedná se o vážné ohrožení. „Děti, které se bojí ponižování a bití ze strany rodičů, mohou ze strachu raději zvolit útěk z domova – tedy nejistotu před nepříjemnou jistotou,“ říká Kateřina Lišková, vedoucí online služeb Linky bezpečí.

„Obavy jsou někdy i objektivně neopodstatněné, z minulé zkušenosti dítěte nevyplývá, že by rodiče reagovali neadekvátně, v takovém případě může být hlavní příčina v osobnosti dítěte (v chování volajícího je možné zaznamenat výraznou přecitlivělost, labilitu atd.). Vždy je proto nutné pátrat po hlubších příčinách strachu dítěte, případně do řešení zapojit i vhodného odborníka,“ dodává Kateřina Lišková.

8 rad, jak se vyrovnat se špatným vysvědčením dítěte

Období vysvědčení může být obdobím stresů i pro rodiče. „Jako rodiče bychom si měli uvědomit, že špatné známky na vysvědčení nemusí vždy znamenat jen malou snahu dítěte ve škole. Na školní úspěšnost dětí mají vliv i takové faktory, jako je důslednost rodičů při výchově, rodinná situace dítěte, vztahy ve třídě, vzájemná spolupráce mezi učiteli a rodiči a celkový přístup učitelů a vedení školy,“ dodává Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky.

Rady, aby vysvědčení nebylo strašákem

  • Sledujte vývoj školního prospěchu dítěte v průběhu celého roku.
  • Při reakci na vysvědčení se spíše soustřeďte nejdříve na pochvalu za to, co se dítěti podařilo, až pak na případný neúspěch.
  • Důrazně zvažte formu a všechny výroky, které chcete dítěti sdělit. Měly by být pro dítě srozumitelné a zároveň by je neměly stresovat.
  • Nikdy nepoužívejte výhružky typu „Jestli dostaneš špatnou známku, nechoď domů …“
  • Zvažte, zda vaše nároky na dítě odpovídají jeho schopnostem, zda nemáte větší ambice na školní úspěšnost svého dítěte, než jsou jeho dispozice nebo aktuální možnosti.
  • Hledejte s dítětem příčinu neúspěchu - zjistěte, zda nepotřebuje v učení nějakou pomoc, a společně si naplánujte kroky na příští pololetí.
  • Nabídněte pomoc s úkoly. V případě, že hádky při přípravě do školy jsou na denním pořádku, je vhodné domluvit dítěti doučování.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Přihlásit se


AKTUÁLNÍ HOROSKOP

Co jste zažila včera, se neliší od toho, co bylo předevčírem, a dnešek vám také možná připadá jen jako špatná kopie něčeho, co už…
Maminka na FacebookuVýpočet data porodu


Spočítejte si ovulaci