Úplná pravidla soutěže s Hami 2

Ze soutěžících, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku, vylosujeme 3 výherce, kteří obdrží zásobu kojeneckého mléka Hami 2 na čtvrt roku (12 balení á 550 g) a 20 výherců obdrží 1 balení kojeneckého mléka Hami 2 á 550g.

Soutěž probíhá do 28.11.2010. Nezapomeňte vyplnit všechny údaje: jméno, příjmení, poštovní a emailovou adresu, abychom Vás v případě výhry mohli informovat a poslat Vám výhru.

• Každý účastník se může soutěže zúčastnit jen jednou.

• Pořadatelem soutěže je Nutricia, a.s. Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4

• Této soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky.

• Do soutěže jsou jako výhry vloženy: 3x 12 balení Hami 2 a 20x1 balení Hami 2. Výhru může získat ten soutěžící, který správně zodpoví oustěžní otázku v daném termínu a zároveň splní všechny podmínky této soutěže.

• Soutěž probíhá od 22.11.2010 do 28.11.2010

• Výherci budou vylosováni do 15.12. 2010 a pořadatel je kontaktuje e-mailem.

• Výhry budou soutěžícím zaslány do 29.12.2010.

• Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, prodloužit, či soutěž bez náhrady ukončit.

• Vstupem do soutěže se všichni její účastníci zavazují bezvýhradně dodržovat její pravidla. V opačném případě budou ze soutěže vyloučeni.

• Jedna osoba se může soutěže zúčastnit pouze jedenkrát, tj. opakované zasílání odpovědí je vyloučeno. Při porušení podmínky uvedené v předcházející větě, bude soutěžící ze soutěže vyřazen.

• Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Stejně tak není provozovatel odpovědný za případné problémy s doručovací službou.

• Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli. Účastník není oprávněn místo výher požadovat finanční plnění.

• Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti společnosti Nutricia, a.s. Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 jakožto správci a jejich následným zpracováním za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, jakož i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 3 let. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami pověřenými technickým zajištěním této soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Účastník dává bezplatný souhlas též se zveřejněním těchto údajů v rozsahu jméno, příjmení a název obce na webové stránce pořadatele v souvislosti s konáním této soutěže.“

• Případné námitky s průběhem soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

• O soutěži informují propagační materiály, webové stránky.

• Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce Pořadatele (www.hami.nutricia.cz).

V Praze dne 22. 11. 2010.

Přihlásit se


AKTUÁLNÍ HOROSKOP

Váš názor je dnes výrazný stejně jako myšlenky, na poradách ostatním dokážete do myšlení vnést množství pozitivních nápadů. Konec…
Maminka na FacebookuVýpočet data porodu


Spočítejte si ovulaci