Charakteristika znamení

Prvořadou a typickou vlastností Kozoroha je nesmírná ctižádost a velká usilovnost. Formuje svoji energii do viditelných objektů. Snaží se shromažďovat všechno – myšlenky, úsilí, čas, peníze a plány. Má vážný a zodpovědný přístup k plnění stanovených povinností i za cenu té největší námahy, trpělivosti a oběti. Neúspěch ho neodradí, ale naopak spíš posílí. Je spolehlivý a s nedbalostí nebo nepřesností se u něho nesetkáváme. Jeho důvěru můžete získat jen těžko, neboť je trochu podezřívavý a málokdy mluví otevřeně. Je důvěryhodný a na jeho mlčenlivost se můžete bezpečně spolehnout. V mládí se trochu odtahuje od lidí. Později se změní, ale jeho ostýchavost se nadále projevuje ve větší společnosti. Zato v okruhu svých známých perlí humorem a vtipem a je to úplně jiný člověk. Má radost ze samoty, ve které se cítí dobře. Nikdy se nenudí, vždy se něčím zaměstná, nesnáší nečinnost. Proto je často pokládán za podivína. Žije víc pro povinnosti než pro zábavu, je klidný a nerad se rozčiluje. Zato když se rozhněvá, dlouho se uklidňuje. Pokud ztratí důvěru, uzavře se a je velice odměřený. V jeho životě hrají dost velkou roli peníze, ale i když je má, stále je spoří a nedovede je patřičně užít.