Charakteristika znamení

Tak jako lvi, mají i tito lidé nejšlechetnější a nejvznešenější povahu. Charakteristická je vrozená zdravá pýcha a touha po vládnutí. Vždy si určují vysoké cíle. Jejich způsob života má v sobě něco mimořádného, smýšlení je velkorysé a šlechetné, vůbec neznají pocit strachu a méněcennosti. V jejich vystupování je určitá důstojnost, a i když o to vůbec neusilují, vzbuzují úctu. Povahou jsou velmi veselí. Všude, kde se objeví, šíří ovzduší tepla a veselosti, dokážou rozveselit svoje okolí i tehdy, když vládne špatná nálada. Jsou sebevědomí, neznají úzkost, obavy a nejistotu. Pomohou vám v každé situaci, a to tak důstojným způsobem, že se před nimi nemusíte za nic stydět. Mají přímo potřebu dávat něco ze své velké síly slabším a nerozhodným. Lidé tohoto typu jsou většinou ohnivé povahy. Jejich milostné city jsou velmi silné a jejich dobrosrdečný, šlechetný způsob vzbuzuje u jiných pocit štěstí. Mají veselé a ustálené názory, a tak jsou velmi příjemnými společníky. Jsou to lidé, které skoro nikdy neopustí dobrá nálada a vůle a na které se snad ani nedokážeme hněvat. Myslí čistě a ušlechtile, a tak je druzí lehce oklamou řečmi. Lvi nedovedou pochopit, že by jejich důvěru mohl někdo zklamat. Nejsou mstiví a umějí odpustit.