Charakteristika znamení

Panny jsou v životě velice praktické, bystré a šikovné. Mají mírné a líbivé jednání, ale velký sklon k sobectví a ze všech lidí na světě mají nejraději sebe. Nerozčilují se, jsou spíše tiché a mlčenlivé, ale nestálé a snadno se dají ovlivnit. Jejich typickým znakem je zženštilost, lítostivost a ustavičně trpí pocitem, že jsou nemocné, i když jim nic není. V jejich povaze chybí svěžest a přirozená radost ze života, jsou velmi citlivé a urážlivé. Nerozumějí žertovným narážkám, vykládají si je ve zlém. Samy rády kritizují a na jiných hledají většinou jen chyby. Jejich smysl pro pořádek a systematičnost jde někdy až na nervy, na všechno mají svou metodu. Jsou obyčejně velmi šikovné, v ručních pracích rychlé a přesné, až puntičkářky. Nedbalost druhých jim dovede pokazit radost a náladu. Je dost těžké se jim zavděčit. Když si na jejich vlastnosti zvyknete, vycházíte s nimi celkem dobře. Jsou úslužné a vždy ochotné pomoci. Mají velice dobrou pozorovací schopnost. Dovedou vystihnout nejdůležitější momenty a nedají se splést žádnými vedlejšími okolnostmi. Nedopouštějí se náhlých a nerozmyšlených věcí, všechno si přesně a dobře zváží, a tak je to i s penězi. Mají svůj styl a nepodléhají módním výstřelkům.