Charakteristika znamení

Citlivý, zranitelný, vnímavý, přizpůsobivý, zdrženlivý, tak to je náš Ráček. Měsíc, který je jeho vládcem, je pánem změn, senzitivity a mateřství. Proto má silný citový vztah k rodině, a to hlavně k matce. Svoje nejbližší obklopuje láskou a porozuměním, je ideálním partnerem jak v manželství, tak i v roli rodiče. Velikou předností Raka je touha po poznání, sebevzdělávání a přiměřeném uplatnění. Nejlépe se prosadí v povoláních, kde má svoji volnost a svobodu rozhodování, nerad se totiž podřizuje. Nejdříve by měl ale co nejrychleji překonat svoji vrozenou bázlivost, pohodlnost a zdrženlivost vůči okolí a ostatním lidem, aby v životě dosáhl toho, o čem jenom sní. Rakovi totiž všechno připadá jako problém. Na druhou stranu je ale pracovitý a to jak v práci, tak doma. Bývá skromný, ale ke všemu má výhrady a nic mu není dost dobré. Není příliš technicky založený, zato je dobrý pozorovatel a ostrý kritik. Bývá někdy ve svém jednání proměnlivý, ale není vůbec povrchní. Ze všech znamení má nejlepší paměť a umělecké nadání. Pokud se nechá vést svojí intuicí, je v životě velmi úspěšný. Ženy Račice jsou nenápadné, avšak o to silnější ženušky. Jejich zranitelným místem bývá sex a mají tendenci podceňovat jeho význam v partnerství. Muži Raci se snaží o spokojenost své partnerky a celé rodiny. Jsou ohleduplní a pozorní.