Charakteristika znamení

Nekompromisnost, cit pro boj, svárlivost – atributy tohoto vodního znamení. Štír se někdy vyznačuje uzavřenou, nesdílnou až samotářskou povahou. Nosí s sebou zbraň, jedovatý ocásek, což se symbolicky odráží i v jeho povaze. Velmi těžko se dá odhadnout, jak bude reagovat. Má silnou vůli, a jakmile si něco usmyslí, nic ho nezastaví. Nechybí mu energie ani vytrvalost a je schopný obstát i ve složitých životních situacích. Předvídavost a bystrý duch mu umožňují lehce odhalit u druhých nejzranitelnější místo. Umí se velice dobře ovládat a své emoce nedává vůbec najevo. Rychlý úsudek, jasná a podnikavá mysl s dobrou orientací ho vedou k vyřešení vzniklých problémů. Má zvláštní originální nápady, je zvědavý, schopný okouzlit a ovládnout své okolí, a to hlavně ke svému prospěchu. Je doslova geniální, ve společnosti oblíbený, jen může být někdy i násilný v prosazování vysokých cílů. Jde si za svým jednoznačně, nesmlouvavě a někdy s jistou dávkou agresivity. Tito lidé jsou pak velice váženi, ale je to většinou samolibost a panovačnost, jež je izolují. Vystačí si sami se sebou. Štír musí mít prostě vždy navrch, má rád pochvaly a uznání. Chce stále slyšet, že jeho myšlení a výkony jsou uznávané. Umí všechny okouzlit a ovládnout. Používá urážlivého humoru, protože rád provokuje nepřátele. Má vždy nové a podivné nápady, často velmi dobré, ale nedokáže je bez pomoci realizovat.