Maminka.czPeníze a kariéra

2013: Co je dobré vědět o mateřské?

22. 1. 2013
2013: Co je dobré vědět o mateřské?
Peněžitá podpora v mateřství (mateřská) je dávkou nemocenského pojištění. Mateřská, na rozdíl od rodičovského příspěvku, není přiznána automaticky. Jak je mateřská v roce 2013 vysoká? Kdy mateřskou nedostanete?

Mateřská je vyplácena buď zaměstnavatelem, nebo příslušnou OSSZ. Pro přiznání mateřské je nutné splnit zákonné podmínky.

Podívejte se na článek s aktuálními informacemi: 

Mateřská dovolená 2015 – vše, co potřebujete vědět

Jaké podmínky je potřeba splnit?

Pro přiznání mateřské je nutné splnitdvě základní podmínky:

• Maminka musí být účastna na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 dní v posledních dvou letech před porodem a v den nástupu být účastna na nemocenském pojištění. OSVČ být účastna na dobrovolném nemocenském pojištění 180 dní v období jednoho roku před porodem. Do doby pojištění se nezapočítává např. evidence na úřadu práce. Existuje však ochranná lhůta 180 dní po skončení zaměstnání, pokud zaměstnání skončilo v době těhotenství, např. smlouva na dobu určitou.

Mateřská se pobírá 28 týdnů

Mateřská se pobírá 28 týdnů, narodí-li se více dětí tak 37 týdnů. Mateřská se poskytuje od 6. až 8. týdne před očekávaným porodem. Je potřeba si podat žádost o peněžitou pomoc v mateřství, kterou musí samozřejmě potvrdit ošetřující gynekolog. Tento tiskopis se následně předá zaměstnavateli. OSVČ předá tiskopis příslušné OSSZ.

2013: Jak je mateřská vysoká?

Výše mateřské závisí na příjmu před nástupem na mateřskou dovolenou. Mateřská činí 70 % z denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ u zaměstnanců se zjistí, když se jejich příjem za posledních 12 měsíců vydělí počtem kalendářních dní v tomto období. Denní vyměřovací základ se redukuje. Redukční hranice od 1. ledna 2013 jsou: 863 Kč, 1 295 Kč a 2 589 Kč.

• Do první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 % a z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
Pro lepší orientaci si uvedeme, kolik činí přibližně mateřská měsíčně u jednotlivých příjmů.

Příjem/měsíční mateřská (30 dní)
9 000 Kč/6 240 Kč
13 000 Kč/9 000 Kč
17 000 Kč/11 760 Kč
21 000 Kč/14 520 Kč
25 000 Kč/17 280 Kč
35 000 Kč/21 780 Kč
45 000 Kč/24 750 Kč
70 000 Kč/29 940 Kč

Smlouva na dobu určitou a mateřská

V posledních letech stoupá obliba práce na dobu určitou. V případě, že budoucí mamince uplyne sjednaná lhůta a dítě se narodí po skončení pracovního poměru, tak bude maminka pobírat mateřskou při splnění základní podmínky doby pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou, jestliže nastoupí na mateřskou v ochranné době, která činí 180 dní po skončení zaměstnání. V tomto případě by tedy budoucí maminka pobírala nejdříve mateřskou (od 6. až 8. týdne před očekávaným porodem) a po skončení mateřské rodičovský příspěvek.

Studentky nemají nárok na mateřskou

Od roku 2009 zaniklo nemocenské pojištění studentů. Studentka tedy nemá nárok na mateřskou (peněžitý příspěvek v mateřství). Při splnění zákonných podmínek však může mateřskou čerpat otec dítěte, jestliže uzavře s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat.

V dohodě je zapotřebí uvést den, od kterého bude otec dítěte o dítě pečovat. Dohodu a žádost o mateřskou je potřeba doručit na místně příslušnou OSSZ dle místa bydliště. Nejdříve může otec dítěte vystřídat matku dítěte od začátku 7. týdne po porodu, tedy po šestinedělí. Otec dítěte by tedy pobíral mateřskou v délce 22 týdnů. Ale i otec dítěte musí splnit zákonné podmínky pro přiznání mateřské. Zpravidla však pobírá maminka rodičovský příspěvek ihned po narození dítěte.

Žena v domácnosti

Rovněž ženy v domácnosti či nezaměstnané ženy nemají na peněžitý příspěvek v mateřství nárok, protože mateřská je dávkou nemocenského pojištění a je zapotřebí splnit popsané zákonné podmínky. Pokud tedy není žena zaměstnána nebo samostatně výdělečně činná a platí si řádně dobrovolné nemocenské pojištění a nenastupuje na mateřskou v ochranné době, potom jí nebude mateřská přiznána. Ihned po narození dítěte bude pobírat rodičovský příspěvek.

Podnikání během mateřské

Podnikatelka pobírající mateřskou z nemocenského pojištění z výdělečné činnosti nemůže zároveň osobně pokračovat v samostatné výdělečné činnosti. Nemůže tedy fakturovat osobní činnost. Během mateřské je tedy vhodné přerušit živnost. Řešením může být, aby si živnostenský list (jestliže je třeba) vyřídil i manžel a fakturoval on.

Pro účely výplaty mateřské podepisují maminky samostatně výdělečně činné čestné prohlášení, že po dobu výplaty mateřské nebudou osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Činnost tak může být vykonávaná (a tedy fakturována) někým jiným.

Zdroj: FinExpert.cz

Témata: Děti, Mateřská a rodičovská dovolená, Peníze a kariéra, Živnostenský list, Ochranná lhůta, Výše mateřské

Mohlo by vás zajímat
To je gesto! Dívka našetřila peníze, aby si chudí mohli vyprat oblečení
Mateřská je někdy vojna. A Mates není žádná uťáplina, říká Nikol Štíbrová
Srpnová Maminka je na stáncích. Titulku zdobí Kristýna Leichtová
Co čeká prsa v těhotenství? Věnujte jim péči a připravte je na kojení

Registrace

Pojďte s námi diskutovat, posílat otázky do poradny, nabízet a kupovat dětské zboží v bazárku.

Díky jednoduché registraci máte ke všemu okamžitý přístup.

Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv do vaší e-mailové schránky.

  

Předplatné

Aktuální číslo časopisu