Maminka.czVýchova

8 nejčastějších příčin agresivity u malých dětí

Martina Machová 26.  1.  2019
Jsou dnešní děti více agresivní, nebo jsou pouze agresivní jiným způsobem? Jaké bývají nejčastější hlubší příčiny dětské agresivity?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

„Nikdy se neprojevovalo při hraní tolik agresivity jako dnes. Bezcílné pálení z hracích pistolí, které nezapadá do žádného děje, provázené výkřiky: ,Jsi mrtvý, jsi mrtvý!‛ Dříve se děti vžívaly do role Indiánů nebo jiných vzorů a šlo jim o boj mezi dobrem a zlem. Dnes vlna nesmyslné agresivity proti člověku, zvířatům a předmětům narostla do obrovských rozměrů,“ tvrdí renomovaná německá psycholožka českého původu, Jiřina Prekopová, která letos oslaví devadesátiny.

Malé děti a horory: Mohou dětem strašidelné filmy uškodit?

Ale ne všichni odborníci s ní souhlasí, podle nich se vnější projevy chování dětí mění, ale některé základní rysy zůstávají stejné. Svůj díl viny na větší míře viditelné agresivity mezi dětmi možná nesou i média; zatímco dříve děti vídaly a dovídaly se o brutálnějších formách násilí a agrese spíše z doslechu a později kupříkladu z knížek, dnes mohou být hrubého násilí svědky i děti, které ještě zdaleka neumějí číst. 

Ale vždyť rvačky nejsou nic nového!

„Vždy existovaly pranice mezi dětmi a vždy existovaly války. Máme ale pocit, že dříve prožívaná agrese měla jinou kvalitu. Zaměřovala se více na řešení konfliktů a měla konkrétnější podnět… Byla svázána s pocitem spravedlnosti, nebyla izolovaná od života,“ tvrdí psycholožka Prekopová. Nicméně též podotýká, že agresivita sama o sobě je hodnotově neutrální. Může být totiž nejen ničivá, ale také obranná či prosazující nová řešení. Není tedy vždy na místě agresivitu vymýtit, zadupat, zakázat a ztrestat, ale spíše nejprve pochopit její kořeny, kultivovat ji a učit se ji projevit přijatelným způsobem.

Avšak pozor, dlouhodobé potlačovaní a dušení agrese „uvnitř“ bývá nejen u dětí časovanou bombou! Vždy je potřeba najít nějaký „ventil“ a zároveň pracovat s její příčinnou.

8 nejčastějších příčin agresivity u malých dětí

  • Trochu paradoxně je agresivita častým projevem volání o pomoc, volání po lásce, pochopení i něze. Agresivní děti bývají v mnoha případech nemilované, frustrované, citově deprivované, se silnými pocity méněcennosti a úzkosti. Zvláště chybí-li dítěti láska v raném dětství (kupříkladu vyrůstá-li v ústavu či v citově chladné rodině), je jeho citový a následně i sociální život plochý a vyprahlý.
  • Nečekaně agresivní mohou být též potomci velmi „hodných“ a liberálních rodičů. Tyto děti postrádají v životě jakékoliv hranice (a tedy i jistoty), z rodiny jsou potom zvyklé si prosadit úplně vše. Srážka s reálným životem pro ně bývá neočekávaně tvrdá a agrese je pak jednou z cest, jak se pokusit dosáhnout svého.
Pálení žáhy trápí většinu těhotných. Proč? A jaké jídlo raději vynechat?
  • Bohužel se větší míra agrese projevuje také u dětí týraných a bitých. Jako by neuměly řešit problémy, vnitřní konflikty i běžná nedorozumění jiným způsobem – rodiče jim zkrátka neposkytli mnoho jiných příkladů.
  • V pozadí násilného chování může stát i ztráta životních jistot – rozvod rodičů, stěhovaní, úmrtí v rodině, ale třeba i narození sourozence. Jednoduše změny, které dítě připraví o pocit životní jistoty, stability a bezpečí domova.
  • Zajímavé je, že agresivita může mít kořeny i v absolutním řádu, perfekcionismu a obrovských nárocích, kterými svého potomka rodiče zahrnují. Jako by obrovský tlak, který je na dítě vyvíjen, musel být někde upuštěn. Rodiče takových dětí (doma povětšinou poslušných na slovo) zpočátku často nevěří, že je jejich vzorná „princeznička“ schopná trápit slabšího spolužáka.
Jak zvládnout dítě s ADHD a jak se děti s touto diagnózou projevují?
  • V určitých případech se vyšší míra agrese pojí s některými poruchami; kupříkladu s ADHD nebo s poruchami autistického spektra. Pozor, není to ale pravidlo!
  • Více násilnické mohou být také děti vedené k až fanatické soutěživosti a snaze zvítězit za každou cenu. V jejich životě jsou pak vlastní cena a sebehodnocení odvozeny od toho, čeho dosáhly. Když se potom navíc dostaví prohra a neúspěch, bývá těžké se se situací „zdravě“ vyrovnat.
  • Nuda a móda – i to je možný a velmi smutný důvod agresivního chování, zvláště pak u větších dětí.
Šikanu dcery zavinila třídní učitelka! Vyhlašovala koktu týdne a podobně
Jak na vzdorovité dítě? Nebojujte s ním a buďte mu příkladem!
Témata: Rodina, Výchova, Rodiče, Poradna pro rodiče a děti, Porucha autistického spektra, ADHD, Častý projev, Vnitřní konflikt, Určitý případ, Dnešní dítě, Velká míra, Násilné chování, Dětská agresivita, Příčina, Český původ, Malé dítě, Rozměr, Silný pocit, Princeznička, Agresivní chování, Jiřina Prekopová, Nedorozumění, Vysoká míra, Autistické spektrum, Reálný život

Video