Maminka.czTěhotenství

9 důvodů, proč může být těhotenství rizikové

Mirka Koníčková 12.  3.  2009
9 důvodů, proč může být těhotenství rizikové
Každá budoucí maminka by si chtěla své čekání na děťátko bezstarostně užít. Ne vždy je to ale možné. V některých případech je nutné těhulku pečlivě sledovat, jestli se vše vyvíjí tak, jak má.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Příčin, kvůli kterým existuje důvodná obava, že by mohlo být zdraví plodu a matky ohroženo, je celá řada. Pokud se pak komplikace v těhotenství skutečně objeví, hovoří se o patologické graviditě.

Laická veřejnost obvykle pro obě skupiny používá termín rizikové těhotenství. Přinášíme vám přehled nejčastějších rizik.

=====1. =====Věk nad 35 let Ačkoli většina žen je v tomto věku v dobrém zdravotním stavu, častěji se mezi nimi vyskytují ženy s chronickým onemocněním, které může mít vliv na průběh těhotenství. Se zvyšujícím věkem se také zvyšuje riziko potratu a/nebo vzniku geneticky podmíněné vrozené vady.

MAMINKY TAKÉ ZAJÍMÁ: Příliš dlouhé těhotenství aneb Když nechcete přenášet

=====2. =====Diabetes Cukrovka je onemocnění, kdy se v těle produkuje buď nedostatečné množství hormonu inzulinu nebo tělo nedokáže vytvořený inzulin využít. Inzulin napomáhá buňkám využívat glukózu (krevní cukr). Glukóza je v podstatě „palivem“ pro všechny buňky lidského těla. V případě cukrovky dochází k hromadění glukózy v krvi, hyperglykemii. Pokud není tento stav dlouhodobě regulován (např. dietou, léky nebo inzulinem), může i mimo těhotenství vést k závažným komplikacím. V graviditě navíc může způsobovat špatně léčená cukrovka vážné komplikace rostoucímu plodu (vrozené vývojové vady, nadměrný růst plodu, nitroděložní úmrtí plodu, aj.) a novorozenci (kolísání krevního cukru po porodu, obtíže s dýcháním). Kromě cukrovky 1. a 2. typu, které jsou obvykle přítomny již před těhotenstvím, existuje i tzv. těhotenská cukrovka.

Ta se vyvíjí až v průběhu těhotenství, a proto je k jejímu odhalení prováděn obvykle mezi 24.-28. týdnem zátěžový test (oGTT - orální glukózový toleranční test). Po těhotenství je většina žen bez obtíží, ale u některých z nich existuje riziko pro vznik cukrovky v pozdějším věku.

=====3.===== Srdeční onemocnění Komplikují asi 1 % těhotenství a patří k těm nejzávažnějším rizikům. Mohou být přítomna a známa již před graviditou anebo k jejich manifestaci dochází až v jejím průběhu. Patří sem především vrozené a získané vady srdečních chlopní. K častým projevům patří dušnost, závratě, časté bušení srdce aj.

V těhotenství se zvyšuje objem cirkulující krve a na srdce jsou kladeny mnohem větší nároky než mimo něj, proto je těhulky nutné sledovat.

=====4. =====Preeklampsie Toto onemocnění se vyskytuje pouze v těhotenství nebo v časném šestinedělí. K jeho hlavním projevům patří zvýšený krevní tlak a zvýšený únik bílkovin do moči, na rozdíl od těhotenské nebo chronické hypertenze.

Dalším příznakem může být intenzivní bolest hlavy, nevolnost, bolest okolo žaludku, poruchy vidění. Nerozpoznaná a neléčená preeklampsie může vést až ke křečovitému stavu a bezvědomí těhotné (eklamptický záchvat), který ohrožuje bezprostředně na životě matku i plod.

=====5. =====Onemocnění jater V těhotenství plní játra detoxikační funkci navíc i pro plod, kterému se játra teprve vyvíjejí. V těhotenství pak může někdy dojít k porušení jejich funkce a v krajním případě i k jejich poškození.

Kromě toho existuje skupina onemocnění jater charakteristická pro těhotenství, z nich nejvýznámější je tzv. HELLP syndrom. Jedná se o onemocnění, při kterém dochází k výraznému nárůstu jaterních enzymů, poklesu krevních destiček a rozpadu červených krvinek. Klinicky se projevuje obvykle trvalou bolestí okolo žaludku.

=====6.===== Hrozící předčasný porod Když se novorozenec narodí mezi 24. a neukončeným 37. týdnem, hovoří se o předčasném porodu. Riziko závažných dlouhodobých komplikací je pro novorozence tím vyšší, čím nižší je týden gravidity při jeho narození.

V současnosti bohužel neexistuje spolehlivá metoda, která dokáže toto riziko včas odhalit. Většina žen proto přichází do porodnice s příznaky už bezprostředně hrozícího nebo dokonce probíhajícího předčasného porodu. Čím dříve se rodička dostaví k ošetřujícímu lékaři, tím větší je šance porod zastavit nebo ho oddálit.

=====7. =====Vícečetné těhotenství Také maminky, které čekají dvojčata, patří do rizikové skupiny.

V průběhu vývoje a růstu plodů jsou totiž na mateřský organismus kladeny mnohem větší nároky a pochopitelně se zvyšuje i procento komplikací. K nejčastějším logicky patří předčasný porod a nižší porodní hmotnost dětí, ale také např. vyšší riziko rozvoje preeklampsie, těhotenské cukrovky nebo předčasného odlučování lůžka. U jednovaječných dvojčat existuje velmi specifická a vážná komplikace, tzv. twin-to-twin syndrom, kdy jedno z dětí dostává ze společné placenty více krve a je tím pádem proporčně větší, zatímco druhé růstově zaostává.

=====8. =====Nepravidelné polohy plodu Nejčastější polohou, kterou na konci těhotenství zaujímá více než 95 % plodů, je poloha podélná hlavičkou, tzn., že páteř plodu je v rovině rovnoběžné s páteří matky a současně hlavička plodu směřuje dolů. Pokud je hlavička otočená vzhůru, tzn. že je uložená a hmatná pod žebry maminky, jde stále o polohu podélnou, ale tentokrát koncem pánevním. Takto uložených jsou asi 3 % miminek na konci těhotenství. Vzácně může plod na konci těhotenství zaujímat i další nepravidelné polohy, které jsou obvykle důvodem k císařskému řezu.

=====9. =====Intrauterinní růstová retardace (IU GR) Dosud normálně rostoucí plod svůj růst zpomaluje nebo ho úplně zastaví, a ultrazvukový odhad jeho váhy je menší než u 95 % všech plodů v odpovídajícím týdnu těhotenství. Příčinou je obvykle snížená funkce placenty.

Mluví se o asymetrické růstové retardaci a obvykle se objevuje až v poslední třetině těhotenství.


Maminčin odborník MUDr. Miroslav Verner Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4-Podolí, atestace I. stupně v oboru gynekologie-porodnictví 2005, specializační atestace z gynekologie a porodnictví 2007

Kdy a proč je nutná hospitalizace? „V současnosti je snahou pečovat i o ženy s rizikovým těhotenstvím ambulantně. Tato péče je srovnatelně bezpečná s péčí poskytovanou v porodnicích a pro těhotnou je obvykle pohodlnější a přijatelnější. Jen asi u 10-15 % žen dochází v průběhu těhotenství k tak závažným komplikacím, že vyžadují hospitalizaci. Komplikace mohou nastat jak ze strany matky (chronická onemocnění, těhotenská cukrovka, preeklampsie), tak ze strany plodu (předčasný porod, nitroděložní tíseň plodu). Hospitalizace v porodnici může mít buď význam diagnostický (vyšetření komplikace a navržení dalšího postupu) a/ nebo terapeutický (řešení komplikace). Někdy jde o hospitalizaci preventivní, u žen, jejichž těhotenství byla opakovaně zatížena závažnými komplikacemi nebo které trpí vážným onemocněním. Pobyt v porodnici bývá jen po dobu nutnou k dovyšetření či vyřešení komplikace, protože dříve obvyklé dlouhodobé hospitalizace nepřinesly očekávané lepší výsledky pro matku a plod.“

Témata: Těhotenství, Časopis Maminka, riziko, HELLP, Mateřský organismus, Hlavní projev, Předčasné odlučování, Častý projev, Nadměrný růst, Nitroděložní úmrtí, Jaterní enzym, Laická veřejnost, Nedostatečné množství, Důvod, Byt, Muž, Intenzívní bolest, Vážná komplikace