A nejoblíbenější dětská jména roku 2014 jsou...

Kamila 14. 2. 2015 19:50
u nás to bude Davídek
Morrígan 17. 5. 2015 11:55
Vy máte židovské vyznání?
yenn 14. 2. 2015 19:58
Z toho 3727 jmen dostali jen jedno dite??? No chudák dítě teda
Iva 17. 2. 2015 14:21
a proč chudák? náhodou je dobrý jmenovat se jinak než 4 další Terezky na písku, ne?
haha 25. 2. 2015 11:05
nic si z toho nedelej, ze's to nepochopila
Mali 17. 2. 2015 22:52
kde se prosím dá zjistit kolikrát bylo jaké jméno v roce 2014 uděleno?
Burča 11. 3. 2015 10:38
Na www.nasejmena.cz
Burča 11. 3. 2015 10:38
Na www.nasejmena.cz
Kamila 9. 4. 2015 12:17
Mám ráda česká jména a moje dcera se jmenuje Helena a syn Milan a hlavně nemusím ty trendy, kdy opravdu každá druhá holčička ve školce je Tereza a kluk Jakub
Katka 21. 10. 2015 09:59
Ano mám ráda taky český jména mám Šárku a Petru
Morrígan, člen kmene Bójů 13. 9. 2015 14:03
Jakub - "ten, kdo drží za patu" (=přeneseně druhorozený) hebrejsky
Jan - "bůh je milostiv" po hebrejsky
Tomáš - "dvojče", "blíženec" po aramejsky
Adam - "pozemský", "stvořený z hlíny" hebrejsky
Matyáš - Z hebrejského Mattijah "dar Boží"
Filip - z řeckého Fillippos "milovník koní" či "ten, kdo má rád koně"
Vojtěch - ze slovanskohé kořene woj - týkající se války "válečník" (wojovnik) a tech "radost". Složením těchto slov se vykládá buď "radost z vojny", "radující se válečník" či "útěcha vojska".
Ondřej - Z řeckého andreas "mužný", "statečný"
David - Z ugaritštiny "náčelník" a hebrejsky "miláček"
Lukáš - Z latinského názvu Lucania "z Lucanie", "lukánský"
Matěj - to samý jako Matiáš
Daniel - Z hebrejského "bůh je můj soudce"
Martin - Z latinského Martinus "martovský", "zasvěcený bohovi Martovi" https://cs.wikipedia.org/wiki/Mars_%28mytologie%29...
Šimon - Z hebrejského "naslouchající"
Dominik - Z latinského dies Dominica "den Páně"
Petr - Z řeckého petros "Skála" - město Etrusků
Štěpán - Z řeckého Stefanos "věnec"
Marek - Z latinského martkos "zasvěcený bohovi Martovi"
Jiří - Z řeckého georgios "země", "rolník"
Michal - Z hebrejského "kdo je jako Bůh"
Antonín - Z římského rodu Antoniů
Václav - Ze staroslovanského Veceslav "více slavný". Stará podoba jest Vácslav
Kryštof - Z řeckého Christoforos "nositel Krista"
Tobiáš - Z hebrejského Tovijjahu
Patrik - Z latinského patricius "urozený", "otcovský" = pater -mající otce
Morrígan, člen kmene Bójů 13. 9. 2015 14:06
Kruci

Jakub - "ten, kdo drží za patu" (=přeneseně druhorozený) hebrejsky
Jan - "bůh je milostiv" po hebrejsky
Tomáš - "dvojče", "blíženec" po aramejsky
Adam - "pozemský", "stvořený z hlíny" hebrejsky
Matyáš - Z hebrejského Mattijah "dar Boží"
Filip - z řeckého Fillippos "milovník koní" či "ten, kdo má rád koně"
Vojtěch - ze slovanskohé kořene woj - týkající se války "válečník" (wojovnik) a tech "radost". Složením těchto slov se vykládá buď "radost z vojny", "radující se válečník" či "útěcha vojska".
Ondřej - Z řeckého andreas "mužný", "statečný"
David - Z ugaritštiny "náčelník" a hebrejsky "miláček"
Lukáš - Z latinského názvu Lucania "z Lucanie", "lukánský"
Matěj - to samý jako Matiáš
Daniel - Z hebrejského "bůh je můj soudce"
Martin - Z latinského Martinus "martovský", "zasvěcený bohovi Martovi" https://cs.wikipedia.org/wiki/Mars_%28mytologie%29...
Šimon - Z hebrejského "naslouchající"
Dominik - Z latinského dies Dominica "den Páně"
Petr - Z řeckého petros "Skála" - město Etrusků
Štěpán - Z řeckého Stefanos "věnec"
Marek - Z latinského mart-kus "zasvěcený bohovi Martovi"
Jiří - Z řeckého georgios "země", "rolník"
Michal - Z hebrejského "kdo je jako Bůh"
Antonín - Z římského rodu Antoniů
Václav - Ze staroslovanského Veceslav "více slavný". Stará podoba jest Vácslav
Kryštof - Z řeckého Christoforos "nositel Krista"
Tobiáš - Z hebrejského Tovijjahu
Patrik - Z latinského patricius "urozený", "otcovský" = pater -mající otce
Morrígan, člen kmene Bójů 13. 9. 2015 14:09

Jakub - "ten, kdo drží za patu" (=přeneseně druhorozený) hebrejsky
Jan - "bůh je milostiv" po hebrejsky
Tomáš - "dvojče", "blíženec" po aramejsky
Adam - "pozemský", "stvořený z hlíny" hebrejsky
Matyáš - Z hebrejského Mattijah "dar Boží"
Filip - z řeckého Fillippos "milovník koní" či "ten, kdo má rád koně"
Vojtěch - ze slovanskohé kořene woj - týkající se války "válečník" (wojovnik) a tech "radost". Složením těchto slov se vykládá buď "radost z vojny", "radující se válečník" či "útěcha vojska".
Ondřej - Z řeckého andreas "mužný", "statečný"
David - Z ugaritštiny "náčelník" a hebrejsky "miláček"
Lukáš - Z latinského názvu Lucania "z Lucanie", "lukánský"
Matěj - to samý jako Matiáš
Daniel - Z hebrejského "bůh je můj soudce"
Martin - Z latinského Martinus "martovský", "zasvěcený bohovi Martovi" https://cs.wikipedia.org/wiki/Mars_%28mytologie%29...
Šimon - Z hebrejského "naslouchající"
Dominik - Z latinského dies Dominica "den Páně"
Petr - Z řeckého petros "Skála" - město Etrusků
Štěpán - Z řeckého Stefanos "věnec"
Marek - Z latinského martkos "zasvěcený bohovi Martovi"
Jiří - Z řeckého georgios "země", "rolník"
Michal - Z hebrejského "kdo je jako Bůh"
Antonín - Z římského rodu Antoniů
Václav - Ze staroslovanského Veceslav "více slavný". Stará podoba jest Vácslav
Kryštof - Z řeckého Christoforos "nositel Krista"
Tobiáš - Z hebrejského Tovijjahu
Patrik - Z latinského patricius "urozený", "otcovský" = pater -mající otce
Morrígan, člen kmene Bójů 13. 9. 2015 14:11
Jakub - "ten, kdo drží za patu" (=přeneseně druhorozený) hebrejsky
Morrígan, člen kmene Bójů 13. 9. 2015 14:12
Jan - "bůh je milostiv" po hebrejsky
..................................................................................................................................................
Tomáš - "dvojče", "blíženec" po aramejsky
Morrígan, člen kmene Bójů 13. 9. 2015 14:14
Adam - "pozemský", "stvořený z hlíny" hebrejsky
.....................................................................................................
Matyáš - Z hebrejského Mattijah "dar Boží"
..........................................................................................
Filip - z řeckého Fillippos "milovník koní" či "ten, kdo má rád koně"
.................................................................................................
Vojtěch - ze slovanskohé kořene woj - týkající se války "válečník" (wojovnik) a tech "radost". Složením těchto slov se vykládá buď "radost z vojny", "radující se válečník" či "útěcha vojska".
Morrígan, člen kmene Bójů 13. 9. 2015 14:15
Ondřej - Z řeckého andreas "mužný", "statečný"
............................................................................................................................
David - Z ugaritštiny "náčelník" a hebrejsky "miláček"................................................................................................................................................
Lukáš - Z latinského názvu Lucania "z Lucanie", "lukánský"
...........................................................................................................................
Matěj - to samý jako Matiáš

Morrígan, člen kmene Bójů 13. 9. 2015 14:17
Daniel - Z hebrejského "bůh je můj soudce"
.........................................................................................................
Martin - Z latinského Martinus "martovský", "zasvěcený bohovi Martovi" https://cs.wikipedia.org/wiki/Mars_%28mytologie%29...
.................................................................................................................
Šimon - Z hebrejského "naslouchající"
.................................................................................................
Dominik - Z latinského dies Dominica "den Páně"
.....................................................................................................................
Petr - Z řeckého petros "Skála" - město Etrusků
..................................................................................................
Štěpán - Z řeckého Stefanos "věnec"
...................................................................................................
Marek - Z latinského martkos "zasvěcený bohovi Martovi"
.....................................................................................................
Jiří - Z řeckého georgios "země", "rolník"
Morrígan, člen kmene Bójů 13. 9. 2015 14:18
Michal - Z hebrejského "kdo je jako Bůh"
............................................................................................................
Antonín - Z římského rodu Antoniů
......................................................................................................................
Václav - Ze staroslovanského Veceslav "více slavný". Stará podoba jest Vácslav
............................................................................................................................
Kryštof - Z řeckého Christoforos "nositel Krista"
.............................................................................................................................
Tobiáš - Z hebrejského Tovijjahu
............................................................................................................................
Patrik - Z latinského patricius "urozený", "otcovský" = pater -mající otce
Morrígan, člen kmene Bójů 13. 9. 2015 14:27
Eliška - Z hebrejského Eliševa "bůh je moje přísaha", "zaslíbená Bohu"
.............................................................................................................................
Tereza - Z řeckého therízo "sklizeň" či theros "léto"
..............................................................................................................................
Anna - Z hebrejského Channah "milostná", "půvabná". Stejné jméno jest Hannah či Hana
Morrígan, člen kmene Bójů 13. 9. 2015 14:36
Adela - Z germánského jména Adalheid "ušlechtilá bytost"
............................................................................................................................
Natalie - Z latinského dies natalis "den zrození"
............................................................................................................................
Sofie - Z řeckého sofia "moudrost". Českou podobou jest Žofia.

Morrígan, člen kmene Bójů 13. 9. 2015 14:57
Kristýna - Z řeckého christianos "křesťan"
...........................................................................................................................
Ema - germánské jméno "všestranná"
.............................................................................................................................
Karolina - Z germánského karlaz "(svobodný) muž". Stejné jméno jest Karla, Šarlot, Šarlet
..............................................................................................................................
Viktorie - Z latinského slova pro "Vítězství"
...............................................................................................................................
Barbora - Z řeckého barbaros "cizinec"
.................................................................................................................................
Nela - zdrobnělina k jménu Cornelia či Petronela
................................................................................................................................
Veronika - Z řeckého Fereniké "nositelka vítězství". Stejné jméno je Bereniké i Vereniké
.................................................................................................................................
Lucie - Z latinského lux "světlo". Mužská podoba je Lucian a Lucius - https://cs.wikipedia.org/wiki/Lucifer...
.................................................................................................................................
Kateřina - Z řeckého hekateros "každý z obou" https://cs.wikipedia.org/wiki/Hekat%C3%A9...
.................................................................................................................................
Klára - Z latinského clara "jasný", "světlý"
...................................................................................................................................
Marie - Z hebrejského Mariam. Její jméno se vykládá různě, a to od „Vzdorovitá“ či „Svéhlavá“ až po „Kapka moře“ nebo „Hořkost moře“. Stejné jméno je Miriam.
....................................................................................................................................
Laura - Z latinského laurus "vavřín". Stejné jméno je Laurent, Vavřinec, Vavřín
.....................................................................................................................................
Aneta - francouzská zdrobnělina k Anně
.....................................................................................................................................
Julie - Z římského rodu Juliů
.....................................................................................................................................
Zuzana - Z hebrejského Šošana "lilie"
......................................................................................................................................
Amalie - Z germánského amal- "pracovitá"
........................................................................................................................................
Anežka - Z řeckého agnes "čistá", "neposkrvněná"
.........................................................................................................................................
Nikola - Z řeckého Nikolaos. Mužské náčelnické jméno "vítěz mezi lidmi"
Morrígan, člen kmene Bójů 13. 9. 2015 19:05
Neobvyklá jména - inspirace
...................................................................................................................................
Adalheid(is), Heidi, Alis(on)
...................................................................................................................................
Agata - "laskavá"
...............................................................................................................................
Alena, Alaina "krásná", Alanis "dítě"
................................................................................................................................
Alexia "bránící"
................................................................................................................................
Alma "živitelka"
...............................................................................................................................
Louisa 'Lola', Aloisie 'Lois' "slavná bojovnice"
.................................................................................................................................
Elžběta, Elisabet, Elisabel "bůh je moje přísaha"
...................................................................................................................................
Amelie, Emilie, Amilia - "soupeřící"
....................................................................................................................................
Amanda - latinského amanda "milovaná"
.....................................................................................................................................
Amabel "hodná lásky"
........................................................................................................................................
Anastasia - "zmrtvýchvstání" -> Stáza "pověst"
....................................................................................................................................
Anděla, Angela "posel boží"
.....................................................................................................................................
Angelika "andělská"
.....................................................................................................................................
Anselma "ochrana boží"
....................................................................................................................................
Antonie
......................................................................................................................................
Apolena, Apolonia "zasvěcená bohu Apollonovi"
.....................................................................................................................................
Ariadné "ctihodná"
....................................................................................................................................
Artemis - řecká bohyně lovu a měsíce. Proto je často zobrazovaná s lukem. Je ochránkyní lesů a divoké zvěře.. Obdoba římské Diany
....................................................................................................................................
Athena - bohyně moudrosti a vítězné války, ochránkyni statečnosti, práva, spravedlnosti a umění
....................................................................................................................................
Astrid "božská jezdkyně"
....................................................................................................................................
Aurelia "zlatá"
.....................................................................................................................................
Aurora - římská bohyně jitřních červánků. Je ztotožňována s řeckou bohyní Éós a slovanskou bohyní Zorou. Latinsky aurora znamená jitřenka či úsvit
.....................................................................................................................................
Beatris, Beata, Beatrix "blažená" v latině
.....................................................................................................................................
Viatrix, Veatrix "cestovatelka" v latině
.......................................................................................................................................
Běla
......................................................................................................................................
Belinda "světlý had", "světlá lípa" germánsky
.....................................................................................................................................
Berchta, Bertha "jasný jedinec". Bohyně v alpském pohanství. S proto-germánský * brehtaz a pravděpodobně souvisí s názvem Berchtentag, což znamená, že svátek Zjevení Páně. Eugen Mogk poskytuje alternativní etymologii, přisuzuje
původ názvu Perchta do starých vysoce německý slovesa Pergan, což znamená "skrytý" nebo "krytý"
.....................................................................................................................................
Bianca, Blanca, Blanka "bílá" italsky, španělsky a německy
.....................................................................................................................................
Brigid - keltská bohyně, jejíž uctívání bylo rozšířeno na mnoha místech keltského světa a některé zvyklosti s ním spojené se zachovávají doposud. Význam jejího jména je „vznešená“. Ochraňuje zejména těhotné ženy a pomáhá při porodech, je odbornicí na věštění, proroctví, léčitelství, vědu a poezii, dozírá na vaření piva, její kult je úzce spjat s posvátnými studněmi. Je bohyní uzdravování, hojnosti a plodnosti, ohně (domácího krbu) a je ochrannou bohyní věštců.

Na její počest se slaví svátek Imbolc (1. – 2. února) související s laktací ovcí.
................................................................................................................................
Božidara
.................................................................................................................................
Brynhild, Brunhild - "chránící bojem" po germánsky
.................................................................................................................................
Cassi "láska", či "úcta" v keltském jazyce
.................................................................................................................................
Celestina, Celeste "nebeská" v latině
..................................................................................................................................
Dafne "vavřín" řecky. Jméno nymfy z řecké mytologie
................................................................................................................................
Dagmar "denní panna" v severských jazycích
..............................................................................................................................
Dalia - bohyně v litevské mytologii
...............................................................................................................................
Dahlia
.................................................................................................................................
Dana, Danu, Danann - matka bohyně kmene Tuatha v irskej mytologii (lid bohyně Danu "Tuatha de Danann)
.................................................................................................................................
Danica
..................................................................................................................................
Danaé
.................................................................................................................................
Darina - keltského původu znamenající plodná, štědrá. Podle pověsti se Daireann, krásná mladá žena, zamilovana do Fionna mac Coola, muže s několika manželkami.
..................................................................................................................................
Diana (Deana) - římská panenská bohyně lovu a měsíce, obdoba bohyně Artemis v řecké mytologii. Obvykle je vyobrazována s lukem a v doprovodu psů nebo lesních zvířat.
...................................................................................................................................
Delia
...................................................................................................................................
Dina "den" v Sanskrtu
..................................................................................................................................
Dita - zdrobněliny Judit, Jehudit, Dietlind, Edith
..................................................................................................................................
Dobromila, Dobromíra, Drahomíra, Drahuše
..................................................................................................................................
Dorota, Dorotha "dar Boží" řecky
...................................................................................................................................
Dobravka, Doubravka "les" v slovanských jazycích
...................................................................................................................................
Edeltrud "šlechetná síla" po germánsky
..................................................................................................................................
Edyta "šťastný boj" ve staré angličtině
.................................................................................................................................
Elen, Helen "pochodeň" řecky
.................................................................................................................................
Ela - země v jazyce Apačů
........................................................................................................................
Ella, Elle "ona" po španělsky a francouzsky
........................................................................................................................
Elfryd "skřítek" po germánsky
........................................................................................................................
Elodie, Alodie "bohatství" v latině
.........................................................................................................................
Erin "irská"
..........................................................................................................................
Esmé "vážená" po francouzský. Esmeralda "smaragd" po španělsky
...........................................................................................................................
Ethel "vznešená" v angličtině a germánštině
..............................................................................................................................
Eufrosyne "přátelská"
............................................................................................................................
Eulalia "dobře mluvící"
........................................................................................................................
Euniké "šťastné vítězství"
.........................................................................................................................
Evelin - "radost, světlo"
........................................................................................................................
Fiona, Finn "bílá" po keltsky - Fionnuala "bílé rameno"
........................................................................................................................
Flavia "blondýna"
..........................................................................................................................
Františka "Francouzka" po italsky. Franka "z kmene Franků"
...........................................................................................................................
Freja, Freya - bohyně z rodů Vanů, stejně jako její otec Njörd a její bratr Frey, který je zároveň jejím milencem. Její jméno v překladu znamená „Milovaná“. Freya je označována jako bohyně plodnosti a úrody, lásky, krásy, války, čarodějnictví a také jako dísa Vanů. Literární zdroje ji zmiňují jako kněžku bohů, která nejlépe ovládá seid, magii Vanů. Je po ní pojmenován pátek. Jejím manželem byl Ód, který však odešel na dalekou cestu a Freya ho oplakávala slzami z rudého zlata. Oficiální Ódinovou manželkou je sice Frigg, ale Freya je jeho partnerkou i protějškem. Spolu s Ódinem padne v boji, čeká ji smrt jen o chvíli dříve než Ódina.
..............................................................................................................................
Gaia - bohyně země a sama Země.

Moderní mytologie i někteří vědci operují s tzv. teorií Gaii, která chápe planetu Zemi a její biosféru jako Gaiu, jediný ucelený superorganismus regulující podmínky své vlastní existence.
...................................................................................................................................
Galina, Galena "klid", "mír" po řecky
..................................................................................................................................
Gemma "Drahokam" v latině
.................................................................................................................................
Gracie "půvab" v latině
..................................................................................................................................
Gertrud - "silná v kopí" po germánsky
..................................................................................................................................
Gita "píseň" v Sanskrtu
.................................................................................................................................
Gisil, Gisel "hřídel"
................................................................................................................................
Gudrun - "bojová runa"
.............................................................................................................................
Gvendolin, Gwendolen, Gwendolin "bílý kruh" po keltsky
.........................................................................................................................
Heidrun "zázračná bytost"
..........................................................................................................................
Hedvig, Hedwig "vítězící v boji"
...........................................................................................................................
Helgi, Olga "svátá v severských jazycích
............................................................................................................................,
Kaaatkha 5. 12. 2016 22:50
My máme Kristýnku a Beátku
jana82 21. 10. 2015 07:53
My jsme dali Elišku , protože nikdo v okolí se tak nejmenoval, za půl roku už byly další čtyři, takže ve školce i ve škole měli zřejmě radost...
Katka 21. 10. 2015 09:55
Já mám dvě dcery jedna je Šárka a druhá Petra ani jedno jméno není v tabulce jsem ráda
miminko22 2. 11. 2015 17:26
asi jsi slepá bo já je tam vidím.............................................A JSEM JIRKA KRÁL !!
miminko22 2. 11. 2015 17:24
nejlepší jsou Barbora, Vojtěch, Ivana, Richard
anička 10. 4. 2016 19:42
já mám dvě dcery, chtěla jsem česká jména a mám tedy Helenu a Kamilu, má sestra má Alenu a Pavla a moje kamarádka má Přemysla a Františka
Zdena 10. 4. 2016 19:44
Já mám dva syny - po manželovi Karel a po mém tatínkovi Josef!! A nelituji toho.
Zdena 10. 4. 2016 19:46
Mám dceru Jindřišku a teď čekám chlapečka a bude to Bořivoj. Jsem vlastenka.
Zdena 10. 4. 2016 19:47
mám dceru Adélu a druhou Elišku a je opravdu pře Adélkováno a uplně pře Eliškováno ]:-<
32