Maminka.czČasopis Moje psychologie

Aby na to mámy nebyly samy...

, Časopis Moje psychologie
7. 1. 2010
Aby na to mámy nebyly samy...
Dobročinný projekt Samy mámy, který společně připravují L `Oréal a občanské sdružení Aperio, úspěšně odstartoval. V říjnu proběhl první víkendový seminář pro maminky na mateřské dovolené, které vychovávají dítě samy bez partnera.

Cílem projektu Samy mámy, o němž jsme informovali už v říjnovém čísle a který jsme od té doby sledovali, je pomoci sólo maminkám při nástupu do zaměstnání po mateřské dovolené. Osamělé ženy s malými dětmi totiž podle sociologických průzkumů patří v ČR ke skupině lidí, kteří nejobtížněji, dlouhodobě a opakovaně shánějí zaměstnání. Přitom právě možnost vydělávat dost peněz a zajistit tak sebe i své dítě je pro každou sólo mámu naprosto klíčová.

V kritické situaci

Dětí žijících v neúplných rodinách u nás není málo. Podle statistik vychovává každé čtvrté dítě jen jeden z rodičů, zpravidla matka. O tom, že finanční situace těchto rodin není vůbec růžová, svědčí skutečnost, že životní úroveň sólo matek s dětmi se průběžně snižuje v poměru k životní úrovni zbytku populace. Chudobou a nízkou životní úrovní je ohroženo 40 % neúplných rodin s dětmi, zhruba polovina těchto rodin se pohybuje pod hranicí 1,5násobku životního minima. Osaměle žijící matky si nemohou dovolit nepracovat, přesto je mezi nimi 13,6 % nezaměstnaných. Naše i zahraniční výzkumy potvrzují, že sólo matky se často dostávají do kritické finanční situace, která je zčásti způsobena péčí o děti, znevýhodněním na pracovním trhu a kratšími pracovními zkušenostmi díky pobytu na mateřské. Maminky tuto situaci často řeší tak, že si berou špatně placené brigády nebo žádají o pomoc své rodiče. Výživné, které dostávají v případě rozvodu od otce dětí, zpravidla nepokryje ani polovinu nákladů na péči o děti, často ještě mnohem méně.

Ojedinělá akce

Projekt Samy mámy byl proto postaven tak, aby maminkám poskytl informace a vybavil je dovednostmi, které jim mohou získání kvalifikovaného pracovního místa i start v novém zaměstnání ulehčit. Jedna z jeho účastnic, Žaneta Bílá, považuje tuto snahu za ojedinělou: „Projekt jako takový mne zaujal vlastně hned, jak jsem si ho všimla na internetu. Člověk kolem sebe neustále slyší, jak jsou potřební ti či oni, nebo děti na druhé straně zeměkoule. Ještě jsem se ale nesetkala s tím, že by někdo hovořil o tom, kolik dětí u nás, které zůstaly pouze s jedním z rodičů, se ocitá na hranici bídy a že si tento pocit ponesou celým životem.“

V Paláci Křižík se 24. a 25. října sešlo třináct vybraných maminek i se svými dětmi (těch bylo celkem sedmnáct). Zatímco se o děti staraly profesionálky z mateřského centra, maminky se účastnily kurzů, jejichž cílem bylo posílit jim sebevědomí, které utrpělo dlouhým pobytem na mateřské dovolené. Pod vedením odborníků se učily, jak se připravit na přijímací pohovor, jak napsat životopis a motivační dopis. Vyzkoušely si přijímací pohovor a své zkušenosti mohly konzultovat s odborníky. Kromě toho, že se o své pocity a zážitky z praxe mohly podělit s ostatními maminkami, byly pro ně připraveny i konzultace zaměřené na úpravu vzhledu. Každá z přítomných dam tak měla možnost dát se nalíčit, ostříhat a obarvit si vlasy, ale také se nechat vyfotit.

Dobrý životopis -polovina úspěchu

Personalistka Dagmar Goldmannová dala účastnicím semináře cenné rady a tipy, jak se úspěšně ucházet o zaměstnání. „Během první části semináře jsme se zaměřily na tři hlavní oblasti: způsob, jakým práci hledat, jak co nejlépe napsat životopis a jak se správně připravit na pohovor,“ říká Dagmar Goldmannová a pokračuje: „S účastnicemi jsme probraly především možnosti, které se nabízejí na internetu a přes personální agentury, ale i alternativní cesty, jako je třeba oslovení známých nebo přímé oslovení vybraných firem. Během vytváření životopisu jsme kladly důraz na jeho správný formát a strukturu, popis zkušeností a relevanci obsažených informací. Při přípravě na pohovor jsme pak prošly nejrůznější otázky, se kterými se sólo mámy můžou při pohovoru setkat.“ Některé z účastnic se rozhodly nabyté vědomosti okamžitě uplatnit v praxi. Například Marie Andrášková se hned po semináři přihlásila ke studiu angličtiny: „Pokud se to podaří, budu z ní za tři roky maturovat. A to proto, že angličtinu budu při práci, kterou bych ráda vykonávala, potřebovat.“

Kde hledat práci?

Jana Seemanová z organizace Aperio se ve svém semináři věnovala důležitým aspektům pracovních vztahů. „Ve své prezentaci jsem maminky seznámila s tím, jaké existují možnosti na trhu práce při návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené zpět do zaměstnání. Nejčastěji se maminky vracejí k původnímu zaměstnavateli. Měly by vědět, jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči nim a za jakých podmínek s nimi může rozvázat pracovní poměr. Zajímavým tématem jsou flexibilní (alternativní) pracovní režimy, jako například práce z domova, kratší pracovní doba, sdílený pracovní úvazek a podobně, jež jsou vhodné pro maminky, které nemohou nebo nechtějí pracovat na plný pracovní úvazek. Další informace se týkají zaměstnání jako osob samostatně výdělečně činných, možnosti rekvalifikace na úřadě práce, daňových úlev či pojistného na zdravotní pojištění,“ říká Jana Seemanová. Získané informace byly pro mnoho maminek úplně nové. „Ráda jsem slyšela, že člověk může hledat práci pomocí internetu i tam, kde zrovna neinzerují volná místa, ocenila jsem plno rad ohledně žádané formy životopisu, podrobné návody, kde jak hledat, kde co zadat, v jakém pořadí se snažit, čeho si zaměstnavatel všímá i v neverbální rovině a podobně,“ pochvaluje si nabyté vědomosti účastnice Sylvie Šindelářová.

Pohovor nanečisto

Během nedělního interaktivního semináře si účastnice kurzu mohly vyzkoušet modelový přijímací pohovor. Vlastimil Jaroš ze společnosti Krauthammer popisuje, co maminky čekalo: „Zaměřili jsme se na základní otázky interpersonální komunikace. Měli jsme společnou ambici pomoci účastnicím pochopit, co se při komunikaci děje, a získat dostatečný nadhled. Soustředili jsme se na vedení přijímacího pohovoru, prozradili jsme účastnicím něco ze zákulisí personalisty tak, aby lépe pochopily, o co jde pracovníkovi náboru nebo manažerovi při vedení přijímacího pohovoru. Přijímací rozhovor je klíčový a pro mnohé nejobávanější krok v cestě k nalezení nového zaměstnání. Protože vědomosti v této oblasti zdaleka nestačí, úspěch totiž v reálných situacích závisí především na dovednostech, věnovali jsme hodně času nácviku reálných situací metodou hraní rolí.“ Maminka Marie Andrášková považuje tento způsob nácviku přijímacího pohovoru za opravdu přínosný: „Dozvěděla jsem se, kde dělám chyby a jak se jich vyvarovat. Teď už také vím, že pokud se na přijímací pohovor pořádně dopředu připravím, můžu být pak klidnější.“

Jak si zorganizovat čas

Psycholožka Veronika Kopecká maminkám nabídla několik způsobů, jak se mohou ke své situaci postavit pozitivně, jak si lépe zorganizovat čas, a tím získat více prostoru. „Prezentaci jsem zahájila výčtem pocitů ve vztahu k návratu do práce, se kterými ke mně do ordinace maminky na mateřské přicházejí. Účastnicím semináře jsem tím chtěla ukázat, že nejsou se svými pocity samy a že jsou normální v tom, co ony pociťují. Právě toto sejmutí pocitu výjimečnosti v negativním slova smyslu se mi v mé praxi v práci s maminkami velmi osvědčilo. Všechny jsme si připomněly, že situace, ve které se nacházejí, je situace zátěžová a jako taková tedy může přinášet stres do jejich života. Probraly jsme rozličné roviny projevů akutního stresu a maminky získaly základní instrukce, jak se s ním vyrovnávat.

Dostaly doporučení do začátku, tedy spíše do období před začátkem nástupu do zaměstnání, která je měla upozornit na možná úskalí nové fáze v životě, jako třeba zvážit současné načasování nástupu do práce s nástupem dítěte do školky. Pak už jsme se mohly věnovat praktickým návodům, jak se z psychologického hlediska připravovat na novou roli matky samoživitelky v pravém slova smyslu. Vycházela jsem ze své klinické a poradenské praxe a předkládala jim podněty, které se mi v práci s maminkami osvědčily. Protože si maminky často stěžují na nedostatek času, závěrečná část prezentace byla zaměřena na life management, tedy organizaci času v životě, která by jim mohla pomoci získat určitý čas pro práci na sobě a potřebnou psychohygienu,“ říká Veronika Kopecká.

Rozpočet pod kontrolou

Důležitým aspektem života sólo maminek je umět si správně uspořádat finance. Jak na to, jim poradil Jakub Mareš: „Začít si plánovat domácí rozpočet znamená získat hodně muziky za málo peněz. Hravě to vládne každý, kdo umí sčítat a odčítat a občas si na to vyhradí patnáct minut. Přínosy však mohou být obrovské. Cílem je, abychom se uměli správně rozhodovat o příjmech a výdajích, a díky tomu pro nás peníze přestaly být stresujícím faktorem a my se mohli soustředit na důležitější a příjemnější věci. Účastnice semináře se pomocí názorných příkladů dozvěděly, jak plánovat domácí finance.

Naučily se sestavovat si časový plán očekávaných příjmů a výdajů, který jim řekne, jak se bude vyvíjet jejich finanční situace v následujících měsících. Maminky měly také možnost zamyslet se nad osvědčenými zásadami pro pohodové domácí finance a porovnat je s vlastní praxí. Díky finančnímu plánu každá maminka snadno zjistí, jaký musí být její minimální příjem, aby pokryla nejnutnější výdaje a zároveň byla schopná například vytvářet finanční rezervu, spořit na dovolenou nebo koupit dítěti vytouženou hračku. Minimální akceptovatelná mzda je jedna z hlavních informací, kterou potřebujeme vědět, ucházíme-li se o práci.“ Informace Jakuba Mareše byly pro některé ze sólo maminek úplně nové. „Doteď jsem si domácí finance nijak neplánovala, netušila jsem, jak velmi praktická věc to je,“ říká účastnice Martina Snítila.

Od teorie k praxi

Účastnice kurzu se podle svých slov vrátily domů se zdravě posíleným sebevědomím a chutí začít svou situaci řešit novým a lepším způsobem. „Doma jsem si sepsala seznam míst i prací, kde bych chtěla pracovat, začala jsem si zjišťovat informace, napsala dva dopisy, poptala se, a dokonce jsem si vyžádala schůzku s vedoucí Úřadu práce v Příbrami, protože mi byla přes rok odmítána pomoc při zajištění rekvalifikace. Najednou všechno šlo, rekvalifikaci na grafičku nebo kurz Interier design na PC mi zajistí a proplatí úřad práce už počátkem příštího roku,“ popisuje své první úspěchy jedna z účastnic semináře.

Témata: Časopis Moje psychologie, Jen pro maminku, Časový plán, Příbram, See, Křižík, Pracovní zkušenost, Praktická věc, Motivační dopis, Praktický návod, Pracovní úvazek, Pracovní doba, Dobrý život

Mohlo by vás zajímat
Velký rodinný a vztahový horoskop pro rok 2021: Co čeká vaše znamení?
Poznáte moluska? Podívejte se, jak vypadají a jak se jich zbavit
Kdysi a teď: Po letech se znovu nafotili, veselé i dojemné snímky vás dostanou
Tři oříšky pro Popelku: Kuriozity z natáčení nejslavnější české pohádky
Nejkrásnější fotky porodů? Vyhrála holčička koukající na novorozeného bratra
Největší galerie porodních fotek, jakou jste viděli. Pozor, je to dojímavé a občas syrové
Dokáže si hrát bez vaší pozornosti? Ne? Možná si za to můžete sami!
Očekávání vs. realita. Kresby mateřství, které pobaví i uklidní! Jedeme v tom všichni
Poporodní deprese! Máma ukázala dvě odlišné fotky a sklidila neuvěřitelnou podporu!

Horoskopy

Váhy Venuše je v negativní kvadratuře s vaším znamením, a proto se už neseznamujete tak snadno jako dřív.…

Jména pro děti

Největší výběr jmen.

Dnes má svátek: Vladislav, Vladislava, Priska

Aktuální vydání

Aktuální číslo časopisu

Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv do vaší e-mailové schránky.

  

Výhodné předplatné

Objednat předplatné