Maminka.czZdraví

Antikoncepce zvyšuje riziko žilní trombózy. Nepodceňujte ji

Iva Endrychová 13.  10.  2014
Krevní sraženiny v hlubokých žilách nebo v plicích každých 37 sekund usmrtí jednoho člověka. Jednou z rizikových skupin jsou ženy beroucí antikoncepci. Světový den trombózy zvyšuje podvědomí o krevních sraženinách ohrožujících život.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

13. říjen byl nově vyhlášen Mezinárodní společností pro trombózu a hemostázu Světovým dnem trombózy. Cílem akce je aby se pozornost zaměřila na základní příčinu vedoucí ke smrti v důsledkuntří hlavních kardiovaskulárních onemocnění – srdečního infarktu, mozkové mrtvice a žilní tromboembolie.

Závažnost trombózy – nebo krevních sraženin – je často přehlížena a špatně interpretována. Nedávný světový průzkum prokázal, že pouze jeden z deseti lidí považuje krevní sraženiny za život ohrožující stav stejně jako je AIDS, rakovina prsu, rakovina prostaty nebo dopravní nehody. Přitom na následky krevních sraženin zahyne každoročně jen v samotné Evropě více než dvakrát tolik osob než na následky výše zmíněných tří nemocí a dopravních nehod dohromady.

Nigel Key, hematolog pracující v University of Carolina (UNC) Health Care a v UNC School of Medicine a předseda Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu říká: „Snižování počtu úmrtí v důsledku trombózy je základním krokem k podpoře cíle stanoveného World Health Assembly snížit počet předčasných úmrtí na neinfekční choroby, včetně kardiovaskulárních nemocí, o 25 % do roku 2025.“

Rizikové uživatelky hormonální antikoncepce

Jednou z nejvíce ohrožených skupin jsou ženy užívající hormonální antikoncepci. Hormonální antikoncepce zvyšuje riziko trombózy až čtyřikrát. Pokud se v rodině objevily genetické dispozice ke vzniku krevních sraženin, stoupá toto riziko až padesátkrát.

Zda toto riziko existuje se zjišťuje genetickými vyšetřeními ještě před tím, než se začne hormonální antikoncepce užívat. Pokud toto vyšetření navrhne lékař, platí jej zdravotní pojišťovna.

O žilní a arteriální tromboembolii

Trombóza je proces tvorby krevní sraženiny uvnitř krevní cévy postihující žílu (žilní trombóza) nebo tepnu (arteriální trombóza). Žilní nebo arteriální tromboembolie vzniká, pokud se část nebo celá krevní sraženina oddělí a pohybuje se krevním řečištěm do okamžiku, než ucpe menší cévu. To může vést k poškození životně důležitých orgánů, protože tkáň za místem uzávěru již není zásobována živinami a kyslíkem.

Mezi příznaky hluboké žilní trombózy patří: bolest, otok, zarudnutí postižené oblasti a rozšíření povrchových žil. Kůže může být rovněž teplá na dotek. Mezi příznaky plicní embolie patří: akutní dušnost, bolest na hrudi a zrychlená srdeční činnost; někteří lidé mohou rovněž vykašlávat krev.

K žilní tromboembolii dochází, když část sraženiny utvořené v hlubokém žilním systému, například v dolní končetině (známé jako hluboká žilní trombóza) se dostává přes srdce do plic a tak zamezuje procesu okysličování. Tento stav je známý jako plicní embolie a může způsobit rychlou smrt.

Arteriální tromboembolie vzniká při uzávěru tepny krevní sraženinou. Pokud k tomuto stavu dojde v cévě zásobující mozek krví, může dojít k mozkové mrtvici, což je závažný zdravotní stav, který může vést i ke smrti.

„Trombóza je stav ohrožující život a na pacienty, ošetřovatele, lékaře i zdravotní systém klade vysoké nároky,“ říká Dr. Joerg Moeller, člen výkonného výboru Bayer HealthCare a vedoucí globálního vývoje. Jsme přesvědčeni, že celosvětové spojené úsilí může vést ke skutečným změnám v účinném snížení počtu nediagnostikovaných případů a k většímu využívání poznatků založených na důkazech tak, aby se efektivně předcházelo riziku vzniku krevních sraženin na celém světě a zlepšilo se zdraví pacientů, kteří trpí trombózou.“

O Světovém dni trombózy

Datum Světového dne trombózy – 13. říjen – bylo vybráno tak, aby připomínalo narozeniny Rudolfa Virchowa, německého lékaře a patologa, který jako první použil výraz „trombóza“ a který byl autorem mnoha sdělení, jež vedly k lepšímu pochopení tohoto stavu. Další informace o Světovém dni trombózy naleznete na internetových stránkách WorldThrombosisDay.org.

Témata: Zdraví, Antikoncepce, riziko, Stav ohrožující, Sraženina, Rudolf, Ohrožující život, Trombóza, Žilní trombóza, Krevní řečiště, Carolina, Krevní sraženina, Joe, Základní krok, Mezinárodní společnost, Srdeční infarkt, Důležitý orgán, Žilní systém, Srdeční činnost, Mrtvice, Zdraví na Heureka.cz