Maminka.czPorucha autistického spektra

Autismus u dětí. Jak zjistíte, že se týká i vašeho dítěte, a dá se vyléčit? Co je při výchově nezbytné?

Ivana Ašenbrenerová 14.  5.  2024
Možná znáte autismus jen z filmů, ale bohužel se netýká jen filmových postav. Autismus patří mezi závažné vrozené vývojové poruchy. Projevuje se poruchou sociální interakce a komunikace. V praxi to znamená, že takové dítě vnímá úplně jinak běžné životní situace a taky na ně nepřiměřeně reaguje.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Poruchy autistického spektra se objevují asi u 2 procent dětí a 1 procenta dospělých. Diagnóza autismu hodně ztěžuje především sociální kontakty, ale mírnější formy umožňují, aby děti vedly normální život. Mezi nejznámější diagnózy poruch autistického spektra patří dětský autismus, atypický autismus a Aspergerův syndrom. Ten posledně jmenovaný patří k těm nejméně závažným.

VIDEO: Otužování dětí - Jak se otužovat s těžkou diagnózou u dětí?

Jaké jsou první příznaky?

Prvních příznaků si někteří rodiče všimnou už v kojeneckém věku, obvykle ale až v batolecím. Samozřejmě hodně záleží na závažnosti postižení, takže větší problém s případnou diagnózou nastává u dětí, které mají mírnější projevy. Na co byste se tedy jako rodiče měli zaměřit, pokud se vám na vašem dítěti něco nezdá? „Rizikovým faktorem autismu je snížený zájem o sociální kontakt a komunikaci. V raném věku dítěte je například těžké získat a udržet jeho pohled, zřídkakdy sdílí svůj zájem o věci a je obtížné získat si jeho pozornost a zapojit ho do společných činností,“ vyjmenovává hlavní příznaky psycholožka Veronika Župová z Národního ústavu pro autismus NAUTIS, z. ú.

Další signály, že je dítě jiné

Rozpoznat autismus je komplikované, ale včasná diagnostika je naprosto klíčová. Jaké další příznaky vás můžou varovat? Kromě výše uvedených signálů si můžete všimnout, že dítě málokdy reaguje na své jméno a řečové pobídky. „Má taky omezenou mimiku a gesta, nesnaží se napodobovat a pozornost je soustředěna více na hračky než na lidi a kontakt s nimi. Dítě taky neobvykle manipuluje s předměty. Zpozornět byste měli, pokud si už dítě nějakou dovednost osvojilo, používalo ji a následně ji ztratilo,“ vysvětluje psycholožka Veronika Župová. Pokud chodíte tedy s batoletem na pískoviště a má problém navazovat kamarádské vztahy, nenavazuje s dalšími dětmi oční kontakt, měli byste zbystřit.

PŘÍBĚH: Máma syna s Aspergerovým syndromem pomáhá dalším dětem, které odmítají jídlo

Co dělat, pokud máte podezření?

Hlavně nestrkat hlavu do písku a nedělat, že se nic neděje. U autismu totiž platí, podobně jako u jiných vývojových poruch, aby se opravdu včas diagnostikoval. Máte-li dojem, že něco není v pořádku, je nezbytné vyhledat odbornou pomoc. „Počkáme a uvidíme – takový přístup může mít negativní důsledky pro budoucí fungování dítěte,“ varuje psycholožka. Nejrychlejší způsob je obrátit se na pediatra, vyplnit on-line screeningový test a objednat dítě na psychologické vyšetření. „Vhodné je kontaktovat organizace zabývající se poruchami autistického spektra (například NAUTIS) a využít odborné sociální poradenství,“ radí odbornice.

Jak se autismus diagnostikuje?

Nemusíte se bát, vyšetření na autismus nebolí. Probíhá formou hry, kdy odborník sleduje sociálně-komunikační dovednosti dítěte, například to, jak reaguje na cizí osoby, zda má snahu dorozumět se s druhou osobou, jestli je pozorné a tak podobně. „Po diagnostickém vyšetření by vám měl dát odborník doporučení, měl by sdělit základní informace, jak s autistickým dítětem pracovat, na koho se obrátit a kde hledat informace,“ dodává psycholožka.

Dá se autismus vyléčit?

Bohužel nedá. Protože není známá přesná příčina vzniku (předpokládá se, že autismus je vrozený a může být ovlivněn genetickými predispozicemi), není možné ho vyléčit. Vzhledem k tomu, že s autismem se objevují například i hyperaktivita či úzkostné stavy, lze částečně využít i léky, které potlačují symptomy těchto potíží. Jinak jsou rodiče odkázaní na terapie, behaviorální nácviky, logopedii, speciální pedagogy a psychology. Mnohdy je důležitá ergoterapie.

Jak vychovávat autistické dítě?

Lidé, kteří netuší, co autismus je a jak se projevuje, si často myslí, že jsou tyto děti nevychované. Není to ale nevychovanost, jen dítě nesprávně vyhodnocuje sociální podněty nebo je vůbec nezachytí. Nemůže za to, a proto je nutné, abyste dítě nekritizovali za něco, co nemůže ovlivnit. „Nesrovnávejte ho s vrstevníky, zaměřte se na přítomnost, postupujte po malých krůčcích a zaměřte se na pozitivní interakce. Důležité jsou bezpečnost dítěte a rozvoj klíčových dovedností. Podporujte vzájemný vztah a respektujte reálnou úroveň jeho schopností,“ radí psycholožka. Nezahlcujte dítě, nedávejte mu moc náročné a nesplnitelné úkoly, ale ani ho nepodceňujte. Využívejte jeho zájmy a motivaci, a když si nebudete vědět rady, nebojte se vyhledat pomoc odborníků či rodin v podobné situaci. Věřte, nejste na to sami!

Autismus u dětí: Naděje na změnu k lepšímu je. Už po roce terapií mohou být viditelné pokroky
Témata: Péče o dítě a jeho výchova, Výchova, Autismus, psycholožka, film, Porucha autistického spektra, NAUTIS, Děti, Autistické spektrum, Životní situace, Diagnóza, Vývojová porucha, Porucha, Příčina vzniku