Maminka.czKojenec

Tajemství výběru partnera

, Časopis Maminka
23. 6. 2009
Tajemství výběru partnera
Řada lidí se domnívá, že v současné cynické době si partnery vybíráme mezi atraktivními protějšky bez ohledu na základní lidské hodnoty. Jaká jsou kritéria výběru? A proč chodíme stále s podobnými typy, opakujeme stejné chyby a pokaždé uvěříme, že tenhle nebo tahle jsou úplně jiní než ti předtím?

Zkusili jste se někdy zeptat mužů, jak by měla vypadat a jaké charakterové vlastnosti by měla mít žena, o které by uvažovali jako o své životní partnerce? A položili jste někdy tuhle otázku ženám v souvislosti s výběrem životního partnera?

Moderní doba má vysoké nároky a má také měřítka fyzické krásy, kterými se zabývají psychologové, antropologové a další vědci už řadu let. Klíč k výběru partnera se však skládá z více částí než jen z vizuální charakteristiky potenciálního protějšku. Bylo by přece naivní myslet si, že ke spokojenému partnerskému vztahu stačí široká ramena muže, jeho úzký pas, malý zadek a souměrná tvář ženy, její hladká pleť a lesklé vlasy.

Samozřejmě že fyzická atraktivita a její atributy jsou důležité. Ale podstatnou roli hrají také odoranty neboli pachové signály nositele, ke kterému jsme přitahováni. To ale pořád není všechno. Neměli bychom totiž zapomínat na rozum. Jsme přece lidé, a i když na první pohled vítězí fyzická atraktivita nebo působení odorantů, hned v následující fázi chceme mít vedle sebe protějšek, s nímž si budeme moct povídat, který nám bude připadat spolehlivý, zajímavý, zábavný.

V každém vztahu je to pochopitelně jiné. Někteří z nás dávají přednost chemické reakci a jejich vztahy začínají tělesnou touhou, jiné vznikají na základě rozumu. Podle psychologů záleží na tom, zda právě hledáme známost na jednu noc, nebo trvalé partnerství. Pro každou z možností jsou totiž důležité úplně jiné hodnoty.

Pozor na povahové rysy!

Pro perspektivní vztahy je důležité aspoň základní fyzické zalíbení. Výraznou roli v soužití hrají i temperamentové rysy. V zásadě podle psychologů vstupují do výběru partnera dva principy: přitahování protikladů nebo hledání partnera podobného nám samým. „Volící klíč je ovlivněn především osobností člověka, osobní anamnézou a rodinnou anamnézou, zejména vztahem s rodiči.

Obecně však platí, že lidé s velkými rozdíly mezi reálným a ideálním sebeobrazem hledají jedince vykazující postrádané kvality a že lidé s dobrým sebehodnocením mají tendenci volit partnery s podobnými charakteristikami,“ říká psycholožka Zuzana Lišková. Abyste si správně vybrali perspektivního partnera, je od začátku důležité poslouchat, co vám ten druhý říká a jak se k vám chová.

„Dávejte pozor, jak vypadá, jak se upravuje (češe, líčí, obléká), v jakých vyrůstal podmínkách. Všímejte si jeho mimiky, pantomimiky, očních kontaktů, doteků, vzdálenosti, kterou si (ne)udržuje,“ říká psycholog Petr Šmolka ve své knize s názvem Výběr partnera - pro nezadané i zadané. Hned při prvním setkání s partnerem si totiž oba sdělujete důležité informace. Přímými dotazy i čtením mezi řádky zjišťujete sociální status druhého, původ, předchozí vztahy, jeho vztahy k rodině, případně jeho plány do budoucna.

Co se týká povahových vlastností partnera, obecně se lidé shodnou v tom, které jsou pro dlouhodobý vztah vhodné a které nevhodné, konkrétně je to však velmi individuální. Pro někoho je nejdůležitější temperament, jiný si váží smyslu pro humor, třetí očekává od partnera především spolehlivost.

Povahové rysy v sobě bohužel skrývají jeden problém. Jistě dáte při výběru partnera přednost optimistovi se smyslem pro humor před zamračeným škarohlídem. Jenže i ta nejlepší vlastnost se může změnit v nejhorší, překročí-li určitou hranici. Jak se pak budete cítit vedle partnera, který neustále hýří optimismem?

Bude-li vtipkovat za každých okolností, neměli byste se projevovat podobně? A nebudou vás náhodou jeho vtipné narážky v budoucnosti provokovat k agresivitě? Vždycky myslete na to, že pokud vám něco zásadně vadí na protějšku už při prvních schůzkách, bude vám to za nějakou dobu vadit několikanásobně tolik.

Nejdůležitější je touha po dětech?

Jürg Willi ve své knize Psychologie lásky píše o tom, že silná přitažlivost, sebejistota a komunikační převaha sice mohou být příležitostí k flirtování a mohou sexuálně vzrušovat, ale závazný vztah většinou vzniká až z rozpoznání slabostí a skrytých nejistot partnera. Právě tyto faktory podle něj zakládají intenzivní vztah, protože z nich klíčí vize, že si partneři vzájemně pomohou své slabosti zvládnout. Tím vzniká dynamika, která v lidech vyvolává pocit, že je partner potřebuje a že pro něj mohou být důležití. Nezanedbatelnou roli při výběru partnera hraje podle psychiatra Tomáše Rektora také partnerovo zázemí.

„Vždycky je namístě zkoumat, v jakých rodinných vztazích partner vyrůstal, jaký vztah k sobě měli rodiče, jaké bylo v rodině rozdělení moci a jak se v rodině komunikovalo o pozitivních i negativních záležitostech. Je nesporné, že rodina, ve které vyrůstáme, nás velmi silně ovlivní a že většina lidí přejímá model partnerského soužití, který v dětství viděla u rodičů.

Neříká se nadarmo, že kdo se chce dozvědět, jaký jednou bude jeho partner, má si pozorně prohlédnout jeho rodiče a podle toho se rozhodovat,“ říká odborník. Důležitým předpokladem vzniku perspektivního partnerského vztahu je podle něj také ochota vzájemně se respektovat, případně snaha o kompromis. Jak podstatná je pro výběr partnera jeho touha po dětech a vztah k nim? Výzkum německého Gewis-Institutu v roce 2006 zjistil, že u mužů i u žen jde vůbec o to nejdůležitější, co při hledání partnera řeší.

Výzkum oslovil celkem 1011 obyvatel obou pohlaví ve věku od 18 do 60 let. Ukázalo se, že rodičovská role je podstatná pro 73 procent žen a 64 procent mužů. Jednašedesát procent žen očekává od partnera přinejmenším stejné vzdělání a přibližně každá druhá si zakládá na jeho společenském postavení. Muži tato kritéria považují za zbytečná. Například pouze jedenadvacet procent z nich přikládá váhu tomu, z jakého prostředí pochází jejich partnerka.

Muži a ženy přes kopírák

Každý člověk má za sebou několik rozchodů nebo rozvodů. V podstatě jen výjimky zůstávají celý život s jediným partnerem. Zvláštní je, že kdykoli se rozcházíme, říkáme, že už nikdy nebudeme s partnerem, který… Nemusí jít nutně jen o extrémy domácích násilníků, stejný mechanismus funguje i u méně závažných vztahových chyb. Partner žárlí. Vzteká se. Je nespolehlivý. Je to snob (dále si doplňte sami).

Jenže sotva se z nepovedeného vztahu vyvážeme (někdy ani nestihneme uklidnit rozbouřené emoce), už míříme do dalšího a v podstatě jím kopírujeme ten předchozí. Kde je chyba? Co nás žene do repríz nepovedených vztahů? A proč do nich vlastně jdeme znovu, ačkoli už jsme jednou narazili? Psycholog Sigmund Freud označil takové jednání za přirozený pud a pojmenoval ho „nutkání k opakování traumatu“.

„Každý člověk má v sobě zakódovanou více či méně neodolatelnou tendenci opakovat nelákavé, částečně dokonce bolestné a traumatické zážitky,“ tvrdil. V podstatě jde o stejný princip, jako když dítě zkouší, jestli oheň skutečně pálí. Dospělí podobně zkoušejí jeden vztah za druhým. Důsledky svého jednání sice znají, ale co kdyby to tentokrát náhodou vyšlo?

Psycholožka Katarína Filasová přičítá reprízování nevydařených vztahů paradoxně absenci zkušenosti. „Mít za sebou určitou zkušenost znamená projít si určitou situací, následně ji zmapovat a zjistit, jaké v ní platí zákonitosti. Teprve když tyto zákonitosti známe, můžeme o sobě říct, že máme zkušenosti a můžeme se z nich poučit. Pokud se ocitneme ve stejně nefunkčním vztahu jako v minulosti, zkušenosti jsme dostatečně nezmapovali.

Nevíme, jak daná situace funguje, a tak znovu opakujeme předchozí chyby. Nežádoucímu vztahu se naučíme vyhnout až ve chvíli, kdy pochopíme potřebný mechanismus,“ říká. Často nemůžeme získat zkušenosti právě z toho důvodu, že se z jednoho nefungujícího vztahu řítíme rovnou do dalšího. „Uvědomujeme si, kolik jsme v předchozím svazku prohráli a snažíme se svou investici získat rychle zpět. Ve snaze nebýt sami nestíháme zpracovat bolest, zamyslet se sami nad sebou, analyzovat své emoce, z toho pak vznikají další problémy,“ tvrdí Tomáš Rektor.

Nenapravitelní napravovatelé

Složitá je odpověď na otázku, jestli za opakováním problematických vztahů stojí chybné vzorce chování, které jsme převzali od svých rodičů. Někteří odborníci jsou o tom naprosto přesvědčeni, jiní považují takové teorie za tradovaná tvrzení, která nemusejí být univerzální a platná pro každého. Někdy lidé mají tendenci vybírat si stále stejné partnery, protože je k tomu tlačí víra v nápravu jejich protějšku.

Psychologové znají řadu těch, kteří se pokoušejí napravit (změnit) žárlivce, alkoholiky, gamblery, násilníky a věří, že se jim to podaří. Psycholožka Zuzana Lišková tvrdí, že takové lidi může do prvního partnerství skutečně přivést opravdová touha pomoct. Jestliže se jim to nepodaří a nepovedený vztah dokážou ukončit, pravděpodobně si později najdou stejný typ partnera.

„Mnohdy první svazek ovlivňuje i ty další, a to ve smyslu opakování volby, nebo naopak nalezení zcela odlišného typu osobnosti,“ vysvětluje. Zejména „napravovatelé“ mají natolik vyvinutý ochranitelský pud a naopak nízký pud sebezáchovy, že přehlížejí trpké zkušenosti, až je mnohdy pozdě. Přitom první náznaky problémů se podle Kataríny Filasové objevují hned na začátku vztahu. Proč je nevnímáme a ihned vztah neukončíme?

Nemají takovou intenzitu, a tak je snadné mávnout nad nimi rukou a doufat, že se to změní. „Zřejmě za tím stojí naše touha mít ,už hotovo´. Chceme mít partnera vybraného, nehodláme zkoušet nikoho dalšího a zjišťovat, jestli je pro nás ten pravý. Sami sebe přesvědčujeme, že toho pravého máme zrovna teď po svém boku. A kdo by se trápil problémy, když je zamilovaný?“ ptá se odbornice.

V zamilovanosti mozek produkuje pestrý koktejl hormonů, který nám vlastně nedovoluje racionálně uvažovat. Teprve když zamilovanost odezní, umíme si problémy připustit. Jenže ačkoli tušíme, že se zase řítíme do průšvihu, znovu si namlouváme, že tentokrát to bude jiné. Je nám líto vztah opustit a bolesti dokážeme tolerovat tak dlouho, dokud pohár hořkosti nepřeteče.

Můžete se změnit?

Jestliže nemáte zkušenosti s extrémy typu alkoholiků, gamblerů nebo násilníků, možná neberete opakování předchozích vztahových chyb příliš vážně, protože je nepovažujete za zásadní. Varování přátel a známých neslyšíte, další zničující vztah si zkrátka nepřipouštíte. Nepřemýšlíte sami o sobě, nezískáváte zkušenosti a takhle se točíte pořád dokola v kruhu nekonečných seznámení a rozchodů.

Nikdy nejste spokojení, ale protože si problémy nepřipouštíte, nehodláte to vlastně nijak změnit. „Nejprve musíme být ochotní přiznat si, že chyba není v nevhodném partnerovi, ale v nás samotných a v našich kritériích, podle kterých jsme si ho vybrali. Teprve když si tohle připustíme, dokážeme vypátrat své skutečné potřeby a adekvátně s nimi naložit,“ radí Katarína Filasová.

V této souvislosti vzpomíná na nedávný příklad z praxe, kdy si její klient neustále stěžoval, že ať si vybere jakoukoli ženu, vždycky má v životě nějaký hrozný průšvih, například obrovské dluhy. „Nakonec jsme zjistili, že ženy ho vlastně dokážou zaujmout pouze tehdy, když jsou křehké, zranitelné a on si vedle nich může uspokojit svou potřebu zachránce. A je logické, že aby ji mohl naplnit, musí si vybírat ženy s problémy.

Protože jak bude zachraňovat ty, které žádné potíže nemají?“ I když člověk například sebereflexí vypátrá důvody nepovedených vztahů, měl by podle odborníků projít psychoterapií. Teprve když odhalí nefunkční vzorce chování a dokáže je odbourat (to je mnohdy záležitost několika týdnů), může v budoucnosti najít partnerský vztah, ve kterém bude šťastný.

--------------------------------------------------------------------------------

PROF. PhDR. PETR WEISS, Ph. D:

Jak výběr partnera ovlivňuje vzhled?

PODLE JAKÝCH KRITÉRIÍ FYZICKÉ KRÁSY SI VYBÍRAJÍ ŽENY MUŽE?

Pokud žena hledá jen dobrodružství na jednu noc, jsou pro ni důležité vizuální a behaviorální charakteristiky, které signalizují dobré zásobení organismu mužskými pohlavními hormony, androgeny. Konkrétně se jedná především o trojúhelníkovitý tvar horní části těla - široká ramena, úzký pas, malý zadek.

Důležitý je také namodralý odstín vousů ve tváři po holení, vyvinutá muskulatura, ostře řezaný obličej a vysedlé lícní kosti. Pokud ovšem žena hledá trvalé partnerství, dlouhodobý vztah a otce svých budoucích dětí, tím nejdůležitějším kritériem potom je, jaký má dotyčný uchazeč tzv. přístup ke zdrojům. To bývá nejčastější příčinou zamilovanosti u žen.

A PODLE JAKÝCH KRITÉRIÍ FYZICKÉ KRÁSY SI VYBÍRAJÍ MUŽI ŽENY?

I v případě mužů záleží na tom, jestli hledají trvalé partnerství, nebo pouze sexuální dobrodružství na jednu noc. Důležitá je především obličejová a tělová symetrie, která signalizuje nepřítomnost genetických anomálií, a kvalitní vlasy, zuby a kůže, jež odrážejí dobrý zdravotní stav. Velmi podstatnou roli hraje také věk. S ním pak souvisejí i tělesné ukazatele, například optimální poměr šířky boků k šířce pasu.

Nebo pevnost ňader. Nikoli velikost, protože ta má v různých kulturách jinou hodnotu. Pevná ňadra naznačují, že žena je mladá, a tudíž plodná. Obecně však platí, že muži se žení s ženami, které vysílají signály obtížné sexuální dostupnosti. Když není lehce sexuálně dostupná pro ně, nebude v budoucnu lehce dostupná ani pro jiného partnera.

Maminka Roku 2019
Témata: Děti, Časopis Maminka, Kojenec, Chování a vztahy, Záležitost několika, Násilník, Stejný princip, Nefunkční vztah, Důležitý předpoklad, Par, Rodičovská role, Tajemství, Pár, Stejný typ, První schůzka, Problematický vztah, Výběr, Partner, Převaha

Mohlo by vás zajímat
Sedm znaků, podle kterých poznáte, že z dítěte roste psychopat
Doma beránci, ve školce vlci. A mohla jsem za to já, perfektní matka!
Nejsmutnější příběh! Miminko žilo jen sedmnáct minut. Z fotek až mrazí
Zimní děti versus ty letní: Datum narození ovlivňuje zdraví i charakter
Marika Šoposká: Těhotenství bez komplikací není samozřejmost, už to vím!
Záhada jménem syndrom ruka-noha-ústa. Pozor na záměnu
Tohle napsal muž o břichu své ženy! Na internetu z toho byl poprask!
Babička upřednostňuje jedno vnouče. Podle vědců za to mohou i geny
Eliánek spí od dvou měsíců ve svém pokojíčku, říká Dominika Mesarošová

Horoskopy

Lev Ani nemůžete věřit tomu, že je k vám nadřízený i milý a jen vás nepeskuje. Něco se změnilo a vy to…

Jména pro děti

Největší výběr jmen.

Dnes má svátek: Lucie, Lucia, Lucián

Aktuální vydání

Aktuální číslo časopisu

Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv do vaší e-mailové schránky.

  

Výhodné předplatné

Objednat předplatné