Maminka.czK tabuli půjde české školství

Co říkají české děti o svých školách a budoucnosti? Průzkumy mluví jasně!

Jana Potužníková 26.  2.  2022
V posledních letech i měsících proběhla řada analýz a průzkumů, které monitorují spokojenost dětí ve školách, ukazují, jak starší školáci a středoškoláci vnímají svou připravenost do života, nebo pojmenovávají, co samy děti ve svých školách postrádají. Co ze získaných dat tedy vyplývá?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Začneme analýzou, kterou si už v roce 2017 nechal zpracovat Nadační fond EDUzměna. Byla to Analýza výzev vzdělávání v České republice a už tehdy v ní analytici zjistili, že české děti (konkrétně ty ve 4. třídě) chodí podle mezinárodního výzkumu TIMMS vůbec nejméně rády do školy! Zatímco v mezinárodním průměru se děti až v 86 % vyjádřily tak, že do školy chodí rády, v ČR to bylo pouhých 68 %! Oproti rokům 2007 a 2011 přitom došlo k poklesu pozitivních pocitů spojených s návštěvou školy ze 72 %. A vedle jiného se ukázalo, že rozdíly v oblíbenosti školní docházky jsou ještě mezi holkami a kluky, protože právě u kluků si radost s chozením do školy spojovalo jen 61 % z nich.

Video: Podcast Maminka: Vysvědčení - jak poznat, že má dítě psychický problém?

O nic lépe na tom nebyly ani vyšší ročníky, protože na druhém stupni obliba chození do školy klesala ještě dál. V 8. třídě se kladně v tomto směru vyjádřilo pouze 50–55 % žáků jednotlivých škol, přičemž tam do spokojenosti zasahoval už i socioekonomický status rodiny. Ke spokojenějším patřily děti vzdělanějších rodičů. Což vedle jiného ukazuje na velké sociální nerovnosti, které české školství není schopné umazávat… No a středoškoláci? Zatímco v rámci OECD se až 59 % středoškoláků chtělo snažit být nejlepší v rámci své třídy, čeští středoškoláci takovou snahu cítili mnohem méně: vyjádřilo ji jen 41 % z dotazovaných! 

Po pandemii se stav nelepší

Tato data jasně ukazují, že už před pandemií měly české školy co dohánět. Děti neměly motivaci, proč do školy chodit s radostí. A přestože pandemie ledacos ve školství posunula, ani průzkumy posledních měsíců nenaznačují, že už bychom měli mít důvod ke spokojenosti. I školy, které se snaží, mají rezervy. A které z nich nejvíce trápí samotné děti, pojmenovává například průzkum, který uskutečnil v rámci svého projektu Kutnohorsko na 23 školách mezi čtvrťáky, osmáky a žáky třetích ročníků středních škol Nadační fond EDUzměna na přelomu let 2021 a 2022. Jeho výsledky spatřily světlo světa teprve na začátku letošního února.

Dětem chybí motivace, učitelům pochopení

Z průzkumu vyplývá, že pro žáky je důležité mít dobré vztahy s učiteli, od kterých by je nejvíc potěšil respektující přístup. Přístup, který by smáznul současný stres, který děti zažívají ve spojení se známkami, písemkami a který mají spojený s kritikou, jež následuje, když udělají chybu. Děti se také opakovaně zmiňovaly, že mnohdy nechápou, proč se ty které věci učí – a pak přiznávaly, že nemají motivaci v jejich učení se pokračovat.

Ke ztrátě motivace k učení dochází nejčastěji po přechodu na druhý stupeň. Pedagogům na prvním stupni se totiž více daří vysvětlit užitečnost učiva: například to, že se děti učí počítat pro to, aby si dokázaly nakoupit a neošidili je v samoobsluze. A ztrátu motivace s přechodem z prvního na druhý stupeň v průzkumu zmiňovali i učitelé – i když ti ne vždycky chápali, že je to kvůli tomu, že dětem učivo nepřipadá smysluplné. Děti popisovaly jako negativa dlouhé nudné výklady, nutnost si zapisovat a monotónnost hodin. A jedno z nejčastějších přání vztahovaných ke škole bylo „učit se víc venku“, přičemž i učitelé potvrzovali odhodlání naučit se učit venku. Alespoň ti na Kutnohorsku.

České školství uprostřed změn: Míč je na straně ministerstva, pedagogů i nás, rodičů

Středoškoláci nevidí svou budoucnost růžově

A do třetice se podíváme na výsledky prvního ročníku Future Port Youth, který v září roku 2021 zpracovala agentura NMS Market Research. Tentokrát byli cílem středoškoláci a vysokoškoláci z ČR, Finska, Maďarska a Velké Británie a účelem bylo zjistit, jak tito mladí lidé vidí svou budoucnost. U našich studentů to nedopadlo úplně dobře. Pouze 20 % z dotazovaných si myslí, že je čeká skvělá budoucnost, a celých 45 % z ní má obavy! Zatímco ve Finsku v ni věří až 37 % z respondentů. Důvody se ukázaly v odpovědi hned u další otázky. Čeští studenti se totiž necítí být na svou budoucnost dobře připraveni. Zatímco Maďarsko ukázalo až 65 % studentů, kteří se cítí být na svou budoucnost připraveni, a pouhých 9 % tam zmínilo pocit nepřipravenosti, u nás si je jistých připraveností 42 % a až 29 % studentů si myslí, že připraveni nejsou!

O to zajímavější je ale poměrně kontrastní výsledek u odpovědí na otázky, zda mají pocit, že jednou budou moct utvářet svou vlastní budoucnost, ovlivňovat budoucnost světa. Čeští studenti cítí, že jejich budoucnost je v jejich rukou, že mají potenciál ovlivnit i budoucnost světa jako takového, přestože vyjádřili mírně převažující přesvědčení, že tato budoucnost bude horší než aktuální přítomnost… 

Tento projekt podporuje Nadace České spořitelny.

Klepněte pro větší obrázek
Témata: Školák, Školství, K tabuli půjde české školství, Vzdělání, Školy, Základní škola, Nadace, projekt, osmák, Británie, Nadační fond, Připravenost, Nadace České spořitelny, Motivace, Děti, Kutnohorsko, Průzkum, Česká republika, Velká Británie, Spokojenost, Středoškoláci, Maďarsko, Škola, České děti, Finsko
Mohlo by vás zajímat