Maminka.czZdraví

Cukrovka u dětí

archiv 5.  6.  2011
Diabetes Mellitus neboli úplavice cukrová mezi lidmi známá jako cukrovka je onemocnění zrádné, protože přichází velmi plíživě a první známky nemusí být dost dlouho vnímány. Zejména u dětí jsou symptomy dlouho podceňovány. Často je to přisuzováno nadměrné fyzické aktivitě, rychlému růstu dítěte, nachlazení nebo problémům ve škole.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Příznaky diabetu u dětí jsou pomalé, ale zřetelné např:

  1. dítě začne postupně být unavené,
  2. spavé,
  3. dochází k váhovému úbytku i přes normální stravovací návyky
  4. dítě má stále žízeň a může občas začít zvracet nebo mít jen nucení na zvracení.
  5. dítě se v noci pomočuje

DOPORUČUJEME: Imunita u dětí: Jak ji budovat a zlepšit

„Určitě je nutné uvedené příznaky nepodceňovat a okamžitě navštívit praktického dětského lékaře a poradit se s ním“ říká Irena Kouřilová z České asociace sester. Diabetes zjištěný v dětském věku je vždy diabetem I. typu. Na rozdíl od manifestace diabetu II.typu, který se projevuje až v dospělém věku.

Cukrovkou u nás onemocní asi jedno dítě z dvou tisíc. Takové dítě bude mít jiné potřeby než ostatní děti. Proto je třeba, aby bylo v péči dětských diabetologů. Mnoho dětí se cukrovkou již rodí, jiné jí získají během raného dětského věku. „Pro všechny však znamená jediné - postižení na celý život. Diabetes nelze vyléčit, jen se s ním dítě musí naučit žít a to není vůbec lehké.“ říká za Českou asociaci sester paní Kouřilová a dodává: „Snažíme se pomocí České asociace vzdělávat všeobecné sestry, aby byly ještě na vyšší úrovni než nyní“. Dítě je plně závislé inzulínu, což mu vlastně brání žít běžný život jako jeho vrstevníci – stav pro diabetes I. typu.

Onemocnění je zatěžující stejně jako pro dospělé v kterémkoliv ročním období. V létě je však díky vysokým teplotám větší nebezpečí pocení a s tím spojené riziko tvorby opruzenin a dalších kožních erozí. V horku je zvlášť pro diabetiky nutné dodržovat pitný režim, podávání lehké stravy v závislosti na dietním režimu, je zároveň nutné vzít v úvahu riziko většího obsahu cukru v sezonním ovoci.
O všech úskalích i možnostech informuje edukační sestra v diabetologické ambulanci jak rodiče, tak i malého pacienta.

Edukační sestra je specializovaným oborem ošetřovatelství, který je díky České asociaci sester, v současnosti konečně akceptovaný odbornou veřejností.“Edukační sestra je velmi důležitou až nezbytnou součástí péče o malého pacienta“, říká Irena Kouřilová. „Probere s rodiči v rámci návštěvy diabetologické ambulance podrobně nejen samotné onemocnění, aplikaci inzulínu – jak zacházet s inzulínovým perem, stravovací režim, možnosti sledování glukózy v krvi, pohybový režim, ale poradí i co je vhodné pro malého pacienta, na co si dávat pozor a co třeba i vyloučit úplně z každodenního života.“dodává zástupce České asociace sester.

Aplikace inzulínu

Většina diabetických dětí si aplikuje inzulín několikrát denně. Aplikaci dnes usnadňují tzv. inzulínová pera.Diabetické dítě si musí pravidelně (alespoň každý den před obědem) kontrolovat hladinu krevního cukru (glykémii). K tomu slouží malý přístroj zvaný glukometr.

Diabetik a škola

Nejenom rodina, ale i okolí by mělo být dítěti především na začátku na blízku a pomoci mu vše dobře zvládat. Nezapomeňte informovat o jeho zdravotních problémech školu, do které dochází. Rodičům doporučujeme po konzultaci ve škole vyhradit prostor bez spolužáků, kde by si mohl v klidu aplikovat inzulín. Malý pacient bude muset dodržovat léčbu i zde. Po aplikaci by se měl alespoň trochu najíst, jinak může dojít k poklesu glykémie. Učitelé by se neměli k dítěti chovat přehnaně soucitně. Důležitější je pomoci v situacích, kdy to bude diabetik potřebovat. Pedagogové by také měli vědět, že diabetické dítě se v hodinách tělocviku nesmí příliš namáhat.“Toto vše učí malého diabetika i jeho rodiče hlavně sestra v diabetologické ambulanci“ připomíná Irena Kouřilová z České asociace sester.

Dlouhodobější intenzivní fyzická zátěž vede k poklesu hladiny krevního cukru, k hypoglykémii.
Hlavními příznaky hypoglykémie jsou: slabost, studený pot, třes rukou, nevolnost, tlukot srdce, otupělost, malátnost, zmatenost, poruchy řeči nebo vidění, bledost, mdloby. Může se ale projevit i neobvyklým chováním: bezdůvodným smíchem nebo pláčem, agresivitou. V nejhorším může dojít k bezvědomí.
Pokud se u diabetika objeví příznaky hypoglykémie, je nutné mu podat jídlo s obsahem sacharidů (chléb, suchary, ovoce, ovocné šťávy, limonáda, kostka cukru), telefonicky se spojit s rodiči nebo lékařem. Po hypoglykemických reakcích musí dítě zůstat pod dohledem.

K uvedenému stavu může dojít, pokud se nepodají předepsané dávky inzulínu nebo je dítě vystaveno enormní zátěži. Hyperglykémie může vést k diabetickému kómatu a mít těžké následky.
Důležité také je, aby dítě mělo u sebe stále kartičku s informací, že je diabetik a kontakt na rodiče.

Stejná nebo velmi podobná situace je u dospělých diabetiků. Dospělí si diabetes II.typu vlastně vyrobí sami. Špatnou životosprávou, těžkou nadváhou, nedostatkem pohybu. V počátcích onemocnění lze stav řešit třeba jen dietní režimem nebo perorálními antidiabetiky. Objevuje se zhruba kolem 50. roku věku. „Přesto však i již dospělí jedinci mají problémy s disciplínou a dodržováním léčebného režimu, což jejich stav rychle zhoršuje“, dodává Irena Kouřilová z České asociace sester.

Témata: Zdraví, Děti, Cukr, cukrovka, Hodina tělocviku, Fyzická zátěž, Specializovaný obor, Zdraví na Heureka.cz