Maminka.czFinance

Sleva na dani na dítě. Kdy ji můžete uplatnit a jak to udělat?

Simona Procházková swp 23.  2.  2022
Termín pro podání daňového přiznání za uplynulý rok se rychle blíží. Mnoho rodin však tápe nebo dokonce vůbec netuší, o jaké bonusy a úlevy a v jaké výši se možná zbytečně v ročním daňovém přiznání připraví. Přečtěte si, jak neplatit zbytečně vyšší daně.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Daňové zvýhodnění na dítě neboli finanční podpora od státu v podobě daňové úlevy na děti je možné uplatnit prostřednictvím slevy na dani, daňového bonusu nebo jejich kombinací, přičemž vždy záleží na tom, jak vysoké jsou vaše příjmy. Pamatujte ovšem na to, že slevu na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří žijí s nezaopatřenými dětmi ve společné domácnosti.

VIDEO: Vše, co potřebujete vědět o daňovém zvýhodnění na dítě v roce 2022, vysvětlí Jana Jáčová, šéfka české účetní firmy UOL

Kdo může uplatnit daňovou slevu na dítě?

Nejste si jisti, zda máte nárok na uplatnění slevy na dítě? Toto daňové zvýhodnění, označované také jako úleva na děti nebo odpočet na děti, se pojí s příjmovou hranicí, kterou je nutné překročit. Zároveň byste měli vědět, že daňovou slevu na dítě může uplatnit pouze jeden z rodičů (poplatníků), kteří žijí ve společně hospodařící domácnosti.

Abyste mohli slevu na děti uplatnit, vaše příjmy ze zaměstnání či podnikání za předchozí kalendářní rok musí přesáhnout alespoň šestinásobek minimální měsíční mzdy. Pro rok 2022 se tedy jedná o částku příjmu minimálně 97 200 Kč.

Pokud jste zaměstnancem, do zmíněné částky se započítává vaše hrubá mzda, v podnikání jsou to pak veškeré příjmy (nikoli zisk). Nezáleží na tom, zda osoba samostatně výdělečně činná uplatňuje paušální, či reálné výdaje. Co se týče měsíčního daňového zvýhodnění, aby měl zaměstnanec nárok na tuto slevu, je nutné dosáhnout vyměřovacího základu, který se rovná alespoň polovině aktuální minimální mzdy.

V případě, že pracujete současně pro více zaměstnavatelů, daňové zvýhodnění je možné uplatnit i při práci na DPP nebo DPČ. Slevu na dítě však můžete získat pouze u jednoho zaměstnavatele, a to konkrétně tam, kde jste podepsali prohlášení k dani.

Jste máma samoživitelka? Víme, na jaké příspěvky máte nárok a kam se obrátit pro pomoc

Co znamená společná domácnost?

Pro uplatnění slevy na dani na potomka u nás platí, že vyživované děti musí s daňovým poplatníkem sdílet společnou domácnost. Pokud jsou rodiče dítěte rozvedení, podle zákona může slevu na dítě uplatnit jen jeden z nich, zpravidla je to ten, který má potomka v péči a sdílí s ním společnou domácnost.

Podobná pravidla platí také pro případ střídavé péče, kdy je dítě součástí dvou domácností. Daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé péče obou rodičů může uplatňovat každý z nich ve zdaňovacím období pouze po dobu, ve které je dítě příslušníkem jeho společně hospodařící domácnosti (několik kalendářních měsíců).

Za vyživované dítě se podle § 35c odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů považuje: dítě vlastní, dítě osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů, dítě, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti či zletilosti v pěstounské péči, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli slevu na dítě uplatnit.

Jak uplatnit slevu na dani na dítě?

Daňové zvýhodnění je možné uplatnit hned několika různými způsoby. Prvním z nich je standardní sleva na dítě, druhým daňový bonus a třetím kombinace slevy a daňového bonusu. Vždy přitom záleží na tom, jak vysoké jsou příjmy daného poplatníka. Zaměstnanci mohou slevu na dítě uplatnit ve své měsíční mzdě, a to na základě podepsaného Prohlášení poplatníka. Kromě toho je nutné doložit také rodný list dítěte, potvrzení o studiu (pokud je dítě studentem), potvrzení, že druhý rodič slevu na dítě neuplatňuje.

Jaké úlevy, příspěvky a daňové bonusy můžete jako rodiče čerpat? Tady máte kompletní přehled, včetně letošních změn

Daň z příjmů, kterou zaměstnavatel počítá, bude po započítání slevy na dítě nižší, což povede k navýšení částky, kterou každý měsíc dostanete na účet. Jestliže bude výsledná daň záporná, obdržíte dokonce daňový bonus. Daňovou slevu na dítě tedy nemusíte řešit každý měsíc, ale uplatníte ji jednou za rok při ročním zúčtování příjmů.

Jak postupovat, pokud jste OSVČ? Princip je podobný, jen s tím rozdílem, že za vás veškeré potřebné náležitosti nevyřizuje mzdové oddělení, ale musíte to provést sami. Toto se týká rovněž zaměstnanců, kteří souběžně vykonávají více povolání najednou nebo mají další příjmy.

Na jak vysokou slevu na dani máte v roce 2022 nárok?

Roční částka daňového zvýhodnění činí:

  • u jednoho dítěte 15 204 Kč (1267 Kč měsíčně)
  •  na druhé dítě se od letošního roku částka zvýšila o 2916 korun, činí tak 22 320 Kč (1860 Kč měsíčně)
  • na každé další dítě se částka zvýšila na 27 840 korun (2320 Kč měsíčně)
Témata: Rodina, Peníze, Přídavek na dítě, Domácnost, Finance, Samoživitelky, smlouva, Příspěvky na děti, Státní podpora, Poplatník, Hospoda, Děti, Daňové přiznání, DPČ, Příjem, Sleva, Daňový bonus, Daňové zvýhodnění, Daň