Maminka.czPředškolák

V zajetých kolejích

Lenka Lisá 26.  7.  2010
Jak moc dětem během prázdnin uvolníte řád? Je pro jejich psychiku lepší dodržovat pravidla školního roku, nebo volnost potřebují? Zeptali jsme se za vás zkušeného pedagoga.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Skoro každý rodič zastává rozdílný postoj. Názory na „správnou“ výchovu a vedení dětí se během historie vyvíjejí a mění. Kolísají od příklonu k naprosté poslušnosti až po zcela liberální přístup - dítě samo určuje pravidla.

Osobně se domnívám, že pravda je (ostatně jako vždy) někde uprostřed. Vycházím nejen ze svých teoretických znalostí problematiky, ale především ze svých pedagogických a životních zkušeností. Jsem maminkou dvou dětí ve věku 6 a 8 let.

Dětské vnímání světa

Malé dítě poznává svět prostřednictvím konkrétních vjemů a zkušeností. Abstraktní myšlení, domýšlení možných souvislostí a následků je doménou dospělých lidí. Je totiž výsledkem dovednosti operovat s mozaikou jednotlivých, jasně ohraničených zážitků.

Jestliže se v životě dítěte nějaká zkušenost pravidelně opakuje, stává se známou a jasnou. Přestane vyvolávat stres a strach z nového a nepoznaného, tj. strašidelného. Soubor pravidelně se opakujících, tedy známých zkušeností a poznatků tak začne postupně vytvářet dětský svět.

Hodnocení doposud nepoznaných věcí dětem předávají také dospělí svým slovním komentářem nebo příkladem. Názorně jim ukazují, jak věci fungují a jak správně komunikovat s ostatními lidmi. Většina postojů přijatých od dospělých dětem vydrží až do období dospívání, kdy je začnou podrobovat zpravidla velmi kritickému zkoumání.

Dodržování pravidel

Systém pravidelného opakování určité činnosti vytváří v dětském světě řád.
Ten dětem pomáhá orientovat se v čase a prostředí. Jeho dodržování pro ně představuje jistotu známého, a tedy bezpečného. U nejmenších dětí tvoří posloupnost jednotlivých denních úkonů, například, že po probuzení dostanou najíst, po koupání jdou spát.

U větších dětí pak pomáhá vytvářet jasná pravidla (před jídlem si myji ruce; ve všední den v půl osmé odcházím do školky/školy; než si jdu hrát, udělám si úkoly; před spaním si vyčistím zuby). Pro dětskou orientaci ve světě je velmi dobré jasně definovat činnosti, které patří a podléhají nějakému řádu. Obecně lze říct, že jsou to ty skutečnosti, o jejichž platnosti již nediskutujete.

Dítě si může samo vybrat, co by si dalo k snídani, můžete s ním probrat, zda dnes vyrazí do školky v triku červeném či modrém, ale fakt, že do školky vyrazíte v půl osmé, je nezpochybnitelný.

Čím dříve dětem stanovená pravidla vysvětlíte, tím dříve je přijmou a začnou se v nich orientovat. Buďte důslední, trvejte na jejich dodržování a jděte jim příkladem. Rodičovská jistota a stálost pravidel dodávají dětem sebedůvěru a také potřebný pocit bezpečí.

Dejte si však pozor, příliš úzce stanovený řád může vést k nesamostatnosti dítěte, k nedostatečným příležitostem pro rozvoj fantazie a samostatného myšlení, rovněž k malé sebedůvěře. Naopak příliš rozvolněný režim, nebo dokonce jeho úplná absence, je příčinou různých neuróz, strachů, velké neposlušnosti a citového vydírání ze strany dítěte.

Smlouvání

Ze zkušenosti vím, že činnosti, které jsou součástí řádu, jsou dětmi přijímány bez protestů. Málokdy se o jejich vykonání vedou debaty. Naopak ty, které pravidlům nepodléhají, jsou neustále předmětem smlouvání a vyjednávání. A to platí obecně - doma i ve školce. Dobrým příkladem je určení času, kdy se chodí spát.

Je-li tento čas (např. 20 hodin) odjakživa jasně dán, i velice živé a neposedné dítě odchází v tuto dobu do postýlky bez reptání, vyjednávání a pocitu křivdy. V opačném případě, kdy chodí spát nahodile (zpravidla až se unaví nebo až se to rodičům hodí), je odchod „na kutě“ téměř standardně provázen reptáním a smlouváním.

Absence řádu je v tomto případě neustále se opakujícím stresujícím faktorem, a to jak pro dítě, tak pro dospělé. Rodiče nakonec věnují každodennímu „uspávání“ mnohonásobně více času a energie. Proto se snažte vybudovat pravidla, která budou fungovat automaticky. Zkrátka i tady platí: „Jak si kdo ustele, tak si lehne!“

Uvolněný režim

A co prázdniny? Ty samy svou podstatou přinášejí úlevu od každodenních formálních povinností daných školní (i školkovou) docházkou a tím automaticky přinášejí volnost. Dětem zmizí většina povinností vnějšího světa a otevírá se množství příležitostí, jak naložit s volným časem. Ten je nyní zcela v rukou rodičů.
Nastává příležitost k úpravě režimu a povolení výjimek v dodržování pravidel. Můžete například občas posunout večerku, povolit pyžamové dopoledne, vzít děti večer do kina nebo na večerní „dospělácké“ grilování apod. Přesto však dbejte na dodržování každodenních povinností, jako je například čištění zubů.

„Povolení uzdy“ znamená dát dítěti možnost spolurozhodovat o náplni volného času. Udělejte své ratolesti radost a splňte jí představu o skvěle stráveném dnu nebo týdnu. Prázdniny jsou také ideální příležitostí diskutovat s dítětem a dát mu možnost volby.

Vyslechněte dětská přání a snažte se je splnit, i když to mnohdy vyžaduje velkou dávku obětavosti a nasazení. Předem si stanovte plán a uzpůsobte mu rytmus celé rodiny. Nebojte, pokud na chvíli pravidla změníte, nic se nestane, nesmíte ale o svých rozhodnutích pochybovat. Hlavně na vás záleží, jestli volný čas dítě využije a prožije, nebo jen přežije. Přeji vám krásné prázdniny plné nevšedních dobrodružství, zážitků a dětské radosti.

Více se dočtete v aktuálním vydání časopisu Maminka.

Témata: Děti, Časopis Maminka, Předškolák, Abstraktní myšlení, Pocit křivdy, Pravidelné opakování, Kolej