Maminka.czKroužky

Děti a skauting: Dobrodružství v přírodě, morální zásady, nové dovednosti i síla přátelství

Simona Procházková 23.  11.  2023
Skautský pohled na svět přináší dětem neopakovatelné zážitky a příležitosti k rozvoji nejrůznějších dovedností, charakteru a také smyslu pro společenství a týmovou spolupráci. Skauting dítě obohacuje v mnoha směrech od dobrodružství v přírodě a tříbení morálních zásad po získání přátel na celý život. Proč je fajn to zkusit a přihlásit své ratolesti do skautského oddílu?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

„To je takový skautík,“ slyšíme někdy přirovnání, které leckdy může vyznívat až posměšně. Takovéto „hodnocení“ ale v podstatě znamená, že člověk, o kterém je řeč, je morálně na výši, drží se svých zásad, umí si poradit v každé situaci, je ochoten vždy pomoct, zastává se slabších a nenechá vás ve štychu. A to není důvod k posměchu, spíše k obdivu a respektu, že? Co může dětem nabídnout členství ve skautském oddílu? Více, než si možná myslíte. Celkově vzato je skautský oddíl prostředím, kde se děti mohou rozvíjet na mnoha úrovních – fyzické, emocionální, sociální a etické. Skautské zkušenosti jim mohou poskytnout trvalé hodnoty, poznatky a dovednosti, které mohou využívat po celý život.

VIDEO: Podcast Maminka: Jak vybrat pejska z útulku?

Průzkum: 9 z 10 lidí by svým dětem či vnoučatům doporučilo skauting

Podle nejnovějšího výzkumu agentury Ipsos by v zájmu o členství ve skautském oddíle podpořilo své děti devět z deseti rodičů či prarodičů. Hlavním důvodem je, že by ve volném čase pobývaly venku nebo se naučily postarat se o sebe a o druhé. Se skautingem si lidé v Česku pojí nejčastěji ochranu přírody a pomoc druhým, spolupráci, férovost, ohleduplnost či společenskou prospěšnost. Naprostá většina rodičů a prarodičů považuje za důležité, aby děti volný čas trávily mimoškolními aktivitami.

Aktuální výzkum agentury Ipsos přináší vysvětlení, proč mnohé skautské oddíly na zájem rodičů odpovídají "máme plno". Skauting se totiž v české společnosti těší velmi dobrému jménu a počet lidí, kteří by skautování svým dětem či vnoučatům doporučili, vzrostl od roku 2019 ze 78 procent na současných 90 procent. Češi nejvíce souhlasí s tím, že ve skautu člověk zažije spoustu zážitků a dobrodružství nebo že se naučí pomáhat druhým. Ve srovnání s rokem 2019 také vzrostl podíl lidí, podle nichž skauting rozvíjí kluky a holky všestranným způsobem a zvyšuje fyzickou zdatnost.

 „Z naší dcery vychoval skauting samostatného člověka s dobrým srdcem, který umí vždy pomoct ostatním," uvádí rodiče Romana a Josef Hlaváčkovi z Plzně, jejichž dcera Berenika působí jako oddílová rádkyně.

„Během posledních let se významně zlepšilo vnímání skautů v očích veřejnosti. Přispívá k tomu i větší vizibilita skautů a jejich zapojení během náročných událostí, jako byly koronavirová krize nebo dopady spojené s válkou na Ukrajině. Polovina lidí souhlasí, že současné krize ukázaly, že skauti umí pomáhat,” vysvětluje manažerka komunikace Ipsos Markéta Kneblíková.

Lidé si se skautingem pojí nejčastěji ochranu přírody (66 %) a pomoc druhým (43 %), ale také spolupráci, férovost, ohleduplnost či společenskou prospěšnost. „Naprostá většina rodičů považuje za důležité, aby děti trávily čas mimoškolními aktivitami. Z našich dat však vidíme, že řada rodičů je z ekonomických důvodů nucena tyto aktivity omezovat. I to možná hraje roli v růstu zájmu o skautské oddíly, neboť jsou veřejností vnímány jako finančně méně náročné ve srovnání s ostatními volnočasovými aktivitami,” dodává Kneblíková. 

Zájmové kroužky pro děti: Které jsou momentálně největším hitem a jak správně vybrat?

Stále silnější zájem o místo v oddílech souvisí jak se známostí skautingu ve společnosti a pozitivním vztahem k němu, tak s vlastní zkušeností, kterou rodiče a prarodiče mají. 

“Skauting učí děti kamarádství, obětavosti a samostatnosti, je to výborný základ pro celý život. Já skautingu vděčím za zážitky a bezvadný kus dětství. Do oddílu chodila i moje dcera a teď už v něm máme vnoučata. Věřím, že je to to nejlepší, co je mohlo potkat,” uvádí skautská babička Ivana Lukášová.  

tohle všechno nabízí skautský oddíl

  • Dobrodružství v přírodě: Skauti často podnikají výlety do přírody, což dětem umožňuje objevovat nová místa, učit se základům přežití v přírodě a rozvíjet lásku k přírodě.
  • Rozvoj dovedností: Skautské aktivity zahrnují různé dovednosti, jako jsou orientace, tábornické dovednosti, první pomoc, uzly a mnoho dalšího. Tato praktická vzdělávání posilují schopnosti dětí a připravují je na různé situace.
  • Sociální interakce: Skautský oddíl poskytuje prostředí pro budování přátelství a týmovou práci. Děti se učí spolupracovat, sdílet zkušenosti a řešit problémy jako součást skautské komunity.
  • Etika a hodnoty: Skautské hnutí klade velký důraz na morální a etické hodnoty. Děti se učí zodpovědnosti, respektu k ostatním, spravedlnosti a občanské odpovědnosti.
  • Samostatnost: Skauti jsou povzbuzováni k samostatnosti a zodpovědnosti za své akce. Tímto způsobem se rozvíjí schopnost rozhodování a řešení problémů.
  • Různorodost aktivit: Skautský program zahrnuje širokou škálu aktivit od kempování a výletů po umělecké a řemeslné aktivity. To umožňuje dětem objevovat své zájmy a talenty.
  • Příležitost k vedení: Skautský systém hierarchie poskytuje dětem příležitost stát se vedoucími a rozvíjet vedoucí dovednosti. To pomáhá budovat sebedůvěru.
8 důvodů, proč by vaše děti měly chodit do skautu
Témata: Děti, Školák, Péče o dítě a jeho výchova, Výchova, Děti a sport, zábava, příroda, Kroužky, Berenika, Česká republika, Nová dovednost, Oddíl, Plzeň, Skauting, Koronavirová krize, Dobrodružství, Skauti, Skautský oddíl, Obětavost, Dovednost