Maminka.czVýchova

Děti jsou na rasové předsudky malé! Omyl. A kdo za ně většinou může?

Simona Procházková 6.  6.  2020
Od kdy si děti všímají rasových a etnických rozdílů? Jak reagují a vnímají jedince s jinou barvou pleti? Čeho si všímají nejvíc? A co by je měli naučit rodiče?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Dnešní děti vyrůstají v multikulturní společnosti a není pro ně ničím výjimečným nebo extra zajímavým, když mají v jesličkách či školce spolužáky jiného původu, odlišné rasy. Nepozastaví se nad tím, že kamarád z pískoviště má šikmé oči, uhlově černé kudrnaté vlasy nebo jinou barvu pleti… Berou to prostě jako samozřejmost, nikoli něco výjimečného nebo dokonce nepatřičného. Dokud jim to my, dospělí, nezačneme „vnucovat“ a upozorňovat na rozdíly. Na vás záleží, jakou formou jim vše vysvětlíte a jak s nimi (i před nimi) mluvíte. Můžete totiž  všechno pokazit.

Tohle se ale neříká!

Existuje všeobecný mýtus, že děti jsou nepopsaný list, nevinné, neposkvrněné a křišťálově čisté bytosti, které vnímají a přijímají okolní svět bez jakýchkoli předsudků, falešných domněnek a kritických soudů. Tak to do jisté míry skutečně je, jenže jen do doby, než jim naše stereotypy, strachy, pokřivené a jednostranně zaujaté úhly pohledu nebo nejrůznější předsudky vštípíme my. Pokud se pak malé dítě vyjádří urážlivě nebo výsměšně o vzhledu či barvě vlasů  spolužáka nebo spolucestujícího v autobuse, dospělí se často snaží zamést takové řeči pod koberec, dělají, že nic neslyšeli, nebo rychle změní téma. Případně se jen pohoršeně vyjádří ve smyslu: „Takové věci se přeci neříkají“ nebo „vždyť ani nevíš, o čem mluvíš.“ Ne, děti nejsou nikdy příliš malé, nerozumné a zmatené, abyste s nimi na téma rozdílných ras a původu lidí ve světě kolem nich nemohli mluvit a vychovávat je v duchu tolerance a respektu. Nečekejte, až budou dost staré, emočně vyzrálé a zkušené, doporučují odborníci.

Moderní rodič je tolerantní a optimista. Jste to i vy? Tohle se naučte

Výchovou k ohleduplnosti a respektu

Psychologové tvrdí, že rasová odlišnost, tedy jiný, neobvyklý vzhled, je jedna z prvních věcí, které každé malé dítě dokáže rozeznat. Nemá s tím ale obvykle žádný problém, rozdílnosti si začne všímat teprve v případě, že je na ni upozorněno okolím. „Určitě je na místě o odlišnosti lidských ras otevřeně s potomky hovořit, a to již od raného věku. Odpovídat na všetečné dotazy, nemávnout nad nimi rukou. Spousta rodičů přiznává, že prostě nevědí, co svým dětem říct, a nechtějí, aby z jejich úst slyšely případné negativní poznámky a komentáře. V rodinách, kde ale s komunikací na toto téma problém nemají, se rasové názory dětí vyvíjely správným směrem. V rámci studie jsme sledovali několik rodin a tam, kde se rodiče odhodlali změnit přístup a s potomky se o problému bez zábran bavili, postoje dětí se dramaticky zlepšily, a to během jediného týdne,“ uvádí vývojová psycholožka Birgitte Vittrup z University of Texas. Jak na to od těch úplně nejmenších?

Jak mluvit s dětmi o rasismu a diskriminaci? A co dělat, když se s ní setkají?  

Novorozenci a kojenci

Novorozená miminka, která nemají ještě dostatečně vyvinutý zrak a zejména zaostřovací schopnost, nerozeznají jasně ani rysy obličeje, natož etnikum člověka. Podle studie z roku 2005 sledují stejně a bez rozdílu tváře lidí všech ras a nevykazují spontánní preferenci žádné etnické skupiny. U tříměsíčních kojenců je to však jiné, ti jsou již schopni rozeznat jednu rasu od druhé a podle vědců preferují jednoznačně tváře lidí vlastní rasy. „Tyto výsledky naznačují, že preferenční výběr založený na etnických odlišnostech není přítomen v prvních dnech života, ale vytváří se během prvních třech měsíců,“ uvedl hlavní výzkumný pracovník Dr. David J. Kelly. To neznamená, že děti znají svou vlastní rasu. Jejich schopnost rozlišovat může ale velmi dobře představovat způsob vnímání a kategorizace lidí na základě etnických rozdílů. Jednoduše řečeno, je zde tendence lépe a snadněji rozpoznávat tváře, které jsou nám nejznámější. Kromě rasy jsou kojenci, zhruba od šesti měsíců věku, schopni, rozlišovat lidi rovněž podle pohlaví. Výzkumy ukázaly, že se dívají podstatně déle na neznámou tvář jiné rasy než na neznámou tvář téže rasy.

Batolata

Podle Lawrence Hirschfelda, profesora psychologie, který se řadu let zabýval výzkumem, jak malé děti rozumějí sociálním skupinám, v nichž se pohybují, batolata již od dvou let jsou schopná uvažovat a vnímat u druhých tyto atributy: pohlaví, věk a etnikum. Rasové stereotypy (týkající se vzhledu i osobnosti) si tedy začínají vštěpovat v podstatě od doby, kdy začnou mluvit a jsou schopná se verbálně dorozumět.  Tento poznatek byl objeven před šedesáti lety v rámci studie s panenkami, ve které byly použity čtyři panenky, kromě barvy „pleti“ zcela identické, k testování „rasového“ vnímání malých dětí. Výsledek? Naprostá většina dětí preferovala bílou panenku a přiřadila jí jednoznačně pozitivní vlastnosti. Současné výzkumy tyto závěry potvrzují.

Za chyby děti netrestejte! Zajímejte se a učte je emoční inteligenci

Předškoláci

Třetí narozeniny jsou mezníkem v mnoha ohledech. Od této doby děti už viditelně projevují vyhraněné i negativní postoje vůči všem lidem „mimo svoji smečku“. I když samozřejmě prozatím nerozumí a nejsou schopné vyhodnotit důvody svých pocitů, pokud jsou již v takto raném věku vystavené rasistickým názorům a postojům, vyrůstají v rodině, kde je nenávist a netolerance běžnou součástí života, mají přirozené tendence podobné smýšlení a chování přijmout za své. A to rychle a zpravidla bohužel nevratně. „Tyto vlastnosti se velmi rychle stanou součástí myšlení dítěte, zapíší se do mozku a negativní vjemy se přetvoří ve standardní vzorce chování. Prostě uvěří tomu, co dělají. Podle svého přesvědčení si vybírají kamarády, na základě osobních zkušeností si můžou například vštěpovat, jak barva kůže souvisí například s povoláním (romská uklízečka, černošský lékař, Asiatka jako prodavačka v bistru…),“ říká Mahzarin Banaji, psycholog z Harvardské univerzity.

Témata: Děti, Předškolák, Batole, Rodina, Kojenec, Péče o dítě a jeho výchova, Výchova, Texas, Předsudky, prodavačka, Malé dítě, Optimista, Pleť, Rasa, KDO, Poznatek, Barva pleti, Barva, Neznámo, Tolerance, Nevis, Harvardská univerzita, Bis, Krista