Maminka.czDěti

Děti, které se málo hýbou, mohou mít problémy s řečí a jsou méně zručné

Markéta Novák Matějková 12.  9.  2017
Přichází období, kdy se děti vrací do školních lavic, některé z nich tam šly úplně poprvé. Současně je to ale i ideální doba, kdy se začít věnovat přípravě předškoláků, aby měli dobrý start do školy a do života.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Bohužel mnoho rodičů přípravu podceňuje a volný čas svých dětí neřeší zrovna ideálně – pustí jim například televizi, tablet či počítač a nechá je, ať se zabaví po svém. Dítě tak sedí, nehýbe se a často tráví až 6 hodin denně u obrazovky.

V prvních třídách tak přibývá dětí s vadami řeči, poruchami pozornosti, řada z nich je méně manuálně zručná a má častěji potíže při psaní a čtení. Řešením může být třídimenzionální přístup k učení. Co to znamená?

Chybí jim pohyb

Pohyb je základně propojen s rozvojem centrální nervové soustavy a osobností dítěte. V předškolním věku dítě skrze pohyb poznává samo sebe, své schopnosti a dovednosti. Ostatně to potvrzuje i rodinná terapeutka Mgr. Irena Teichmanová s tím, že pokud se dítě nehýbe, může to mít i vliv na nástup do první třídy.

„Nedostatek pohybových a sociálních zkušeností může mít na vývoj a zrání dítěte negativní vliv, dítě tak může být na školní docházku nedostatečně připraveno,“ uvádí terapeutka. Dítě může mít například vady řeči, poruchy pozornosti nebo být méně manuálně zručné.

Melancholik, nebo flegmatik? Různí školáci vyžadují různý přístup

Jak děti podpořit

Každý rodič může svoje dítě v předškolním věku podpořit a tím mu může pomoci dobře zvládnout pozdější adaptaci na školu. Když se dítě hýbe, rozvíjí i svůj rozum – musí totiž objevovat a zvládat nové úkony, přichází do styku s neznámými věcmi, zkoumá, jak co funguje, je nuceno pro nové předměty používat i nová slova, a obohacovat tak svou slovní zásobu.

Důležitá je i hra s dalšími dětmi – při ní se učí empatii, spolupráci s ostatními a tomu, aby umělo na nejrůznější podněty adekvátně zareagovat.

 

Díky pohybovým aktivitám si osvojuje řadu nezbytných dovedností, které využije nejen ve škole, ale i v běžném životě. Předurčují i jeho školní zralost.

 

Co je školní zralost?

Podle dětské psycholožky Ireny Teichmanové mluvíme o této zralosti v souvislosti se vstupem do školy. „Zjednodušeně řečeno jde o to, zda dítě dosáhlo takového stupně vývoje, aby školní docházku bez větších obtíží zvládlo,“ říká Teichmanová.

To, jak dítě obstojí v novém prostředí bez podpory rodičů a zvládne nároky školního světa, závisí podle ní také na tom, jak vyzrálé jsou jeho samostatnost a sebedůvěra.

„Hovoříme o sociální a emocionální zralosti dítěte. Každé dítě je jiné. Některé děti jsou nebojácné, radostné a nezaleknou se překážek. Jiné mohou být spíše ostýchavé, snadno se rozpláčou, každý neúspěch těžce nesou. Podporovat dítě v jeho samostatnosti a budovat jeho sebedůvěru je tedy důležitá součást předškolní přípravy,“ upozorňuje Teichmanová.

Ideální je také nabízet dítěti možnosti, jak rozvíjet a trénovat sociální dovednosti. To znamená, že dítě vydrží určitou dobu bez rodičů, v jiném prostředí i s jinými dětmi a dokáže respektovat cizí autoritu.

Trénuje svoje schopnosti začlenit se do skupiny vrstevníků, umí s nimi komunikovat a spolupracovat a také dodržuje dohodnutá pravidla. Tyto sociální dovednosti jsou klíčové pro to, aby se dítě dokázalo ve škole zapojit do skupiny vrstevníků a nezažívalo pocit frustrace a osamění.

Možné následky nedostatku pohybu u dětí

  • vady řeči
  • poruchy pozornosti
  • menší manuální zručnost
  • častější potíže při psaní a čtení
  • osobnostní nevyzrálost

U dětí vázne koordinace pohybů

Před vážnými problémy u dětí v předškolním věku varuje i Mgr. Lucie Roubová, učitelka 15. základní školy v Plzni, a přináší tak cenný pohled z běžné praxe:

„Poslední dobou pozoruji mezi prvňáčky stále rostoucí procento dětí, u kterých vázne základní koordinace pohybů. Oslabená hrubá motorika má vliv i na nižší obratnost mluvidel. Velmi se zvýšil počet dětí, které mají nějakou vadu řeči – nejčastěji jde o „patlavost“  děti vyslovují špatně jednu, často i více hlásek,“ připouští Roubová.

Kvůli váznoucí hrubé motorice pokulhává i ta jemná – děti si neumějí zavázat tkaničku, mají obtíže například při stříhání či lepení papírů. Nedostatky se projevují i jinde – horší koordinace těla se pak často objevuje spolu s problémy v grafomotorice, proto děti neumí správně uchopit tužku a adekvátně ji přitlačit k papíru.

„Z mé 20leté praxe je zřejmé, že děti, které během svých prvních šesti let navštěvovaly pohybové kroužky a kterým rodiče věnují svůj čas na společnou hru, čtení, vyprávění, a podobně, mají v první třídě daleko lepší start,” upozorňuje Roubová.

Vzájemná láska rodičů je pro rozvoj dětí důležitá, učí se pozorováním

Jak rozvíjet pohybovou inteligenci

 Právě na to, aby byli předškoláci na školu dobře připraveni, se pomocí hravého rozvoje pohybové inteligence zaměřuje jako jediný program Třídimenzionálního přístupu k pohybové výchově dětí na pražském Andělu:

„Věříme, že tělesná cvičení jsou prostředkem celkového rozvoje dítěte. Podle našeho třídimenzionálního přístupu k učení dětí se v každé lekci snažíme podporovat kromě pohybové zdatnosti také rozumový a sociální rozvoj dětí. Každá oblast procesu učení pomáhá dětem mimo jiné i ke školní zralosti a celkové dobré připravenosti na důležitý přechod z mateřské do základní školy,“ vysvětluje zakladatelka pohybových center The Little Gym v ČR a na Slovensku MUDr. Jana Mašátová.

Sportujete s dětmi a navštěvují vaše děti nějaký zájmový kroužek?

Video: Jak mohou rodiče přimět děti k pohybu

 

6 věcí, kterým rodiče často škodí pohybovému vývoji dětí
Neuspěchejte motorický vývoj dítěte. Každá poloha má svůj čas
Galerie: To nechcete vidět. Drsné tréninky malých gymnastů v Číně

 

Témata: Děti, Předškolák, Školák, Základní škola, První třída, Slovní zásoba, Zručnost, Nové prostředí, Školní lavice, Sociální dovednost, Ideální doba, Poslední doba, Předškolní příprava, Důležitá součást, Papír, Malo, Školní svět, Sebedůvěra, Vrstevník, Koordinace, Rozumový rozvoj, První rok, Úkon, Školní zralost, Nové slovo
Mohlo by vás zajímat

Video