Maminka.czPředškolák

Dětské koloběžky ve velké prověrce bezpečnosti

21. 8. 2012
Dětské koloběžky ve velké prověrce bezpečnosti
Dozor nad bezpečností výrobků určených dětem patří k prioritám v kontrolní činnosti ČOI, proto se dostaly v 1. pololetí roku do popředí pozornosti inspektorů ČOI mj. dětské koloběžky. Nejsou-li dětské koloběžky bezpečné, hrozí jejich uživatelům nebezpečí vážného zranění hlavy, hrudníku, břicha nebo končetin, a to nejen následkem pádu, ale i uvíznutí nebo skřípnutí prstů či jiné tkáně. Při kontrolách 56 typů koloběžek uváděných na trh téměř 80 distributory bylo zjištěno, že 17 z nich nesplňuje podmínky pro uvedení na trh buď svými vlastnostmi, nebo nedostatečnými informacemi. Šest typů koloběžek bylo zadáno k posouzení bezpečnosti do zkušebny.

Na kontrolní akci „Dětské koloběžky“ byly od 1. dubna do 30. června 2012 zapojeny všechny inspektoráty ČOI a kontroly sortimentu dětských koloběžek probíhaly celkem u 78 subjektů (u 1 výrobce a 77 distributorů).

Dozor byl zaměřen na dodržování požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a příslušných prováděcích předpisů (nařízení vlády č. 86/2011 Sb. a ČSN EN 71-1 až 11 Bezpečnost hraček). Inspektoři ověřovali, zda nejsou v prodeji výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost uživatelů vzhledem k nevyhovujícím mechanickým a fyzikálním vlastnostem dozorovaných výrobků-dětských koloběžek, jejich špatné konstrukci či nedostatečným nebo nesprávným varováním a dalším informacím nezbytných pro splnění základních požadavků na bezpečnost.

Nejsou-li dětské koloběžky bezpečné, hrozí jejich uživatelům nebezpečí vážného zranění hlavy, hrudníku, břicha nebo končetin, a to především následkem pádu, uvíznutí nebo skřípnutí prstů či jiné tkáně, a to následkem výstupků, otvorů a neúměrných mezer.

Výsledky kontrol a přijatá opatření

V průběhu dozorové akce bylo celkem uskutečněno 78 kontrol, z toho 77 u distributorů a u jednoho výrobce. Celkem bylo prověřeno 56 typů dětských koloběžek a nedostatky byly z tohoto počtu zjištěny u 17 z nich. Kontroly průvodní dokumentace k výrobkům prokázaly následující nedostatky:

  1. neúplnou dokumentaci
  2. chybějící nebo neúplné povinné informace
  3. nedostatky ve značení, jm. nedostatečná identifikace výrobku
  4. chybějící návody k použití a montáži

Povinné označení shody CE nebylo uvedeno na výrobcích v 6 případech. Všech 6 vzorků výrobků bylo odebráno k laboratornímu posouzení, a to dětská koloběžka zn. COLOMA 236, XIONG HU, FASHION SCOOTER, SCOOTER, SCOOTER SPIDERMAN a SCUTTLE BUG.

Na základě posouzení bezpečnosti výrobku SCUTTLE BUG (viz foto v příloze) autorizovanou osobou bylo zjištěno, že kontrolovaný vzorek této koloběžky-odstrkovadla neodpovídá požadavkům zákona a nařízení vlády, neboť při laboratorních zkouškách byla zjištěna nedostatečná pevnost plastových dílů. Zarážka na jedné straně zajišťovacího mechanismu výrobku se při zkoušce ulomila a v důsledku toho došlo k jeho zborcení. Při zborcení hračky by mohlo dojít k vážnému poranění dítěte sedícího na sedle odstrkovadla, neboť po ulomení plastové části ztrácí dítě oporu rukou a padá přímo na zborcené odstrkovadlo a následně na zem. Po zpracování všech náležitostí bude dokumentace k nebezpečnému výrobku - odstrkovadlu SCUTTLE BUG postoupena kontaktnímu bodu Ministerstva průmyslu a obchodu pro zařazení do systému Rapex.
Dalších 5 odebraných vzorků je dosud v šetření

Opatření uložená v rámci kontrolní akce

  1. ve 12 případech bylo uloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků
  2. ve 3 případech byl vydán zákaz prodeje 7 ks výrobků v hodnotě 2 224 Kč
  3. příkazem na místě byly uloženy 2 pokuty
  4. zahájení správního řízení čeká 3 kontrolované subjekty
  5. odběr 6 vzorků výrobků k posouzení bezpečnosti

Závěr

Kontroly dětských koloběžek prokázaly četné nedostatky v plnění povinností stanovených výrobcům, dovozcům a distributorům (neoznačení výrobků, prodej výrobků bez návodu k použití a údržbě, prodej výrobků bez řádných informací o výrobku).

K nápravě stávajícího stavu v oblasti prodeje dětských koloběžek byla přijata ze strany České obchodní inspekce příslušná opatření, mj. také opakované kontroly tohoto sortimentu nejen v tržní síti, ale také u výrobců nebo dovozců. S nevyhovujícími výrobky nebo výrobky ohrožujícími bezpečnost a zdraví uživatelů, včetně upozornění na bezpečnostní rizika, bude veřejnost po ukončení šetření seznámena prostřednictvím sdělovacích prostředků a na stránkách ČOI (www.coi.cz).Seznam značek kontrolovaných dětských koloběžek:

ARCORE
BINO
CAR 450136
COLOMA 236
CR 35 200
EVO
FASHION SCOOTER
FIREFLY STREET
FOLDED SLIDER
GALAXY
HELLO KITTY MY FIRST SCOOTER HOTA
INTREA
JAVA
LIFEFIT
MICRO SKATE SCOOTER BM 1
MINI MICRO
MONDO SCOOTER
MS 286 JD BUG WHEEL
SCOODOLINO
SCOOTER
SCOOTER HORNET GREEN
SCOOTER SPIDERMAN
SMILE
SPORT EXCELL
STOP´N GO
SUPER RAPID
TEMPISH
TIDIT
TWO YEDOO
VELAMOS
WINNER
WORKER
XIONG HU
YEDOO WZOOM 12

Témata: Děti, Předškolák, Školák, Nebezpečné výrobky, Dětské kolo, Prodej výrobků, Značení, Spiderman, Fyzikální vlastnost, Bezpečnost, Vážné zranění, Vážné poranění, Koloběžka, YEDOO, Kolo

Mohlo by vás zajímat
Narodí se holka, nebo kluk? Kdy se pozná pohlaví dítěte?
Má to smysl! Buďte doma, noste roušky, vyhýbejte se prarodičům. Proč?
Poznáte moluska? Podívejte se, jak vypadají a jak se jich zbavit
Monika Bagárová porodila. Holčička má netradiční jméno po babičce
To s námi bude už navždy?! Tyhle děti vůbec nejsou nadšené ze sourozence
Přehledně: Kolik hodin spánku potřebuje dítě pro zdravý vývoj
Hrnkový beránek: Paráda hotová za pár minut! Tady je video recept
Porod jste nikdy neviděli tak zblízka! Šokuje vás brácha v porodním bazénku?
Děkujeme všem profesím v první linii! Google zveřejnil originální poděkování

Horoskopy

Kozoroh Nevědomky se stáváte nejlepšími pracovníky firmy, a to je teprve začátek měsíce. Co bude na jeho konci?…

Jména pro děti

Největší výběr jmen.

Dnes má svátek: Tamara, Kevin, Lešek

Aktuální vydání

Aktuální číslo časopisu

Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv do vaší e-mailové schránky.

  

Výhodné předplatné

Objednat předplatné