Maminka.czKam s dětmi

Dětský balet Praha: První taneční studio pro talentované děti

redakce 25.  2.  2013
Taneční soubor Veroniky Zídkové je první dětský baletní soubor zaměřený na vzdělávání dětí, které projeví dostatečné nadání a vlohy ke studiu v oblasti klasického baletu. Výuka je profesionálně vedena na nejvyšší úrovni. DBP sleduje nejnovější vývoj v odvětví tanečního vzdělávání, výuku uzpůsobuje fyzickým možnostem dětí, klade důraz na přirozenost a ochranu zdraví.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Prioritou tohoto souboru je nejen dobrá technická průprava, ale především radost a entuziasmus dětských tanečních interpretů. Dramaturgie vzniká s ohledem na věk dětí, umožňuje jim rozvoj uměleckých schopností. Rozsah repertoáru je velmi široký, zahrnuje mimo klasický balet také současný moderní tanec a lidový tanec. Děti se seznámí též s taneční gymnastikou a hereckou výchovou, estetikou i jevištním líčením. DBP navíc vede své členy k správným morálním hodnotám a k lásce k umění, přináší odlišné možnosti, jak mohou děti trávit svůj volný čas.

Zakladatelkou projektu je tanečnice Veronika Zídková, která má bohaté pedagogické zkušenosti. O „Dětském baletu Praha“ říká:„Posláním našeho tanečního souboru je rozvíjet skrytý talent dětí a dělit se s nimi o radost z pohybu a hudby, aby se naši mladí umělci těšili na každé další setkání v souboru. Tato setkání se později zúročí na jevišti v krásných představeních, které budou věnovány rodičům, přátelům a široké veřejnosti.“

DBP zve ke spolupráci mnoho významných pedagogů, choreografů a umělců, kteří patří mezi špičku v tanečním odvětví. Členové souboru jsou děti ve věku od 4 do 15 let, které jsou dle věku a fyziologie rozřazeny do několika skupin. Výuka a zkoušky na představení probíhají nejen formou pravidelného rozvrhu - dvakrát týdně v odpoledních hodinách, ale i formou pravidelných nepovinných seminářů, vždy první sobotu v měsíci. Uvědomujeme si, že každé dítě má jiné potřeby. Proto je nutné se všem dětem věnovat individuálně a počet míst je v tomto souboru úmyslně omezen.

DBP dětem nabízí:

• Stát se součástí zajímavého tanečního repertoáru včetně velkých výpravných baletů. Tančit na domácích a v budoucnu i zahraničních scénách. Účastnit se mnoha festivalů a tanečních přehlídek. Spolupracovat s televizí a v neposlední řadě se naučit pomáhat druhým lidem prostřednictvím tance na různých charitativních akcích.

• Získat všeobecný kulturní přehled nejen z oblasti hudby a tance.

• Možnost nahlédnout do zákulisí různých významných divadelních souborů, účastnit se jejich zkoušek a představení. Setkávat se s osobnostmi, které mají v uměleckém světě významné jméno. Výjimkou není ani spolupráce s taneční konzervatoří.

• Účastnit se mnoha tanečních seminářů a příjemných přátelských setkání.

• Zvláště talentovaným dětem nabízí přípravu na české a mezinárodní taneční soutěže včetně individuální výuky. Děti, které se rozhodnou v průběhu členství v souboru pro profesionální dráhu, jsou odborně vedeny k přijímacím talentovým zkouškám na taneční konzervatoř.

• Všechny děti budou mít možnost složit na konci každé taneční sezóny zkoušku před významnou odbornou porotou, v případě úspěchu, budou odměněny tanečním certifikátem.

 


 

Přijímací talentové zkouškydo DBP proběhnou v několika termínech během měsíců - únor a březen.

Výrazně nadané děti bude soubor přijímat během celé taneční sezóny
2012/2013!

Pozor: Pokud Vám termíny nevyhovují, je možné se domluvit na individuálních přijímacích zkouškách.

Témata: Děti, Kam s dětmi, Maminka cestuje, Talent, tanec, Talentované děti, Význam jmen, Balet, Přijímací zkouška, Práh, Bál, Praha, Dětský, Odpolední hodina, Studio, Stud
Mohlo by vás zajímat