Maminka.czučení

Diagnóza "dys" neznamená důvod k panice. Odborníci poradí, jak přistupovat k dětem s poruchami učení

Simona Procházková 20.  12.  2023
Nepamatuje si, jak vypadají písmena, nejde mu psaní nebo počítání, stěžuje si na únavu, čte jiná slova, než jsou ta v knížce, často zakopává? Pokud máte podezření, zajděte včas za odborníkem

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

A sice prvně do pedagogicko-psychologické poradny (PPP), abyste měli jasno, zda váš malý školák netrpí nějakou specifickou poruchou učení. PPP vede školu, ale i rodiče k tomu, jak takovému dítěti pomoct, doporučuje vhodné metody výuky, postupy práce, učební materiály i kompenzační pomůcky. Navrhnout může také vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu nebo podporu asistenta pedagoga. Když totiž budete vědět, jak na to, a naučíte se s dítětem správně pracovat, potíže se dají řešit.

VIDEO: Podcast maminka: Adaptace na první třídu

Když se přidá předpona „dys“

S výrazem specifická porucha učení se rodiče mnohdy vůbec poprvé setkají až poté, co se jejich prvňáček s vypětím sil lopotí se čtením, psaním nebo počítáním. Učitelé i máma s tátou si začnou všímat určitých obtíží, které jsou pro nejrůznější dysfunkce typické:

  • Dítko má problémy se zapamatováním jednotlivých písmen
  • Nedokáže je správně spojovat
  • Trápí se nad čtením
  • Zaměňuje hlásky a dopouští se řady chyb při psaní nebo počítání.

Tyto „problémy“ přitom nijak nesouvisejí s mírou jeho inteligence. Při včasné diagnostice a správném přístupu jim později nic nebrání, aby byly schopné bez jakýchkoli problémů vystudovat i vysokou školu.

Poruchy učení často doprovází porucha pozornosti. Takové dítě se nevydrží dlouho soustředit na zadaný úkol, je roztěkané, nedává pozor, vyrušuje, neposedí… A tak je často považováno za drzé a nevychované. Nějakou formou specifické poruchy učení trpí dnes každé desáté dítě, třikrát častěji se vyskytují u chlapců.

Vývojové dysfázie: Víme, podle jakých typických příznaků je poznáte a kdy navštívit odborníka

Důležité je, aby rodiče věděli, že jde o problém, který má řešení. Proto, když uslyšíte z úst učitelky, školní psycholožky nebo speciální pedagožky ve spojení s vaší ratolestí slovo začínající na „dys“, není to důvod k panice. A už vůbec nejde o nic, za co byste se měli třeba stydět nebo si vyčítat.

Pomůže logoped i psycholog

„Může se zdát, že specifických poruch učení u dětí přibývá, nicméně je to způsobeno přesnější diagnostikou. Typické jsou dyslexie (porucha čtení), dysgrafie (porucha psaní ve smyslu úpravy), dysortografie (porucha pravopisu) a dyskalkulie (porucha matematických schopností). V mnoha případech se nevyskytují izolovaně, ale kumulují se. Jejich podstata spočívá v tom, že jedinec je limitovaný ve schopnosti naučit se číst, psát nebo počítat běžnými metodami a bez specifické podpory. Proto poruchy učení,“ objasňuje psycholožka Eva Šimotová.

Pokud máte jakékoli obavy, je dobré vyhledat odpovídajícího odborníka. V případě potíží s vývojem řeči logopeda, v případě potíží celkového vývoje klinického dětského psychologa. Ti posoudí, zda se jedná o problém, či nikoli. „Některé diagnózy se s určitostí dají diagnostikovat až v pozdějším věku, ale i tak vyšetření napovědí, jak k dítěti přistupovat. Odborník doporučí a ukáže, jak s dítětem pracovat, stanoví co, jakým způsobem a jak často procvičovat. Zná míru dětské unavitelnosti, pozornosti, náročnost vybraných úkolů. Pak je dobré se těchto doporučení držet, stanovit si pravidelný režim, udělat si jako rodič čas a prostor,“ uvádí Kateřina Rangotis Benešová, speciální pedagožka a terapeutka ze základní školy Livingston.

Kdy poruchu učení diagnostikovat?

Většina odborníků se shoduje, že diagnostikovat dítě již v první třídě je brzy. Návštěvu v pedagogicko-psychologických poradnách doporučují v prvním čtvrtletí druhé třídy. „Po vyšetření v poradně škola dostane doporučení a společně se s rodiči domluví na podpůrném programu. Snad v každé škole funguje speciální pedagog, který vede hodiny speciálně pedagogické péče, individuální či skupinové, pro děti, které to mají doporučené,“ vysvětluje Zdeňka Masopustová, ředitelka studijního centra BASIC.

Má vaše dítě problémy s počítáním? Příčinou může být dyskalkulie. Jak ji poznáte a co s ní?

„S narůstajícím objemem učiva se potíže prohlubují a školák toho má na zvládání ještě více. Pokud se u dítěte projevují již na začátku nebo v průběhu první třídy nějaké potíže s učením, je potřeba je co nejrychleji začít řešit,“ apeluje Zdeňka Masopustová na rodiče, aby nic neodkládali a nečekali, že „se to samo zlepší“. Diagnózu poruchy učení lze spolehlivě učinit na konci druhé třídy.

„Do té doby děti různě rychle dozrávají, tvoří se důležité spoje v mozku. Postačí individuální přístup pedagoga a komunikace s rodičem, aby dítěti, které potřebuje více procvičovat, pomáhali všichni stejným způsobem,“ uvádí speciální pedagožka Marina Šimanová. Specifické poruchy se projevují různě a i podle toho se postupuje při nápravách. „Někdy stačí docvičit jednu dílčí mozkovou funkci a u dítěte se zlepší nejen koncentrace pozornosti, ale zároveň i čtení a matematické schopnosti,“ vysvětluje speciální pedagožka.

Přihlaste se
a zdarma dočtěte
tento článek

 

 

V pokračování článku také najdete

Jaké jsou nejčastější poruchy učení?

Čím dítě motivovat a zaujmout?

Jak konkrétně může pomoci škola?

Praktické tipy, jak posilovat trpělivost a motivaci

Témata: Časopis Maminka, Základní škola, Vzdělání, učení, Čtení, počítání, Knížka, Uspokojení, Marina Šimanová, Psaní, Dyspraxie, Hraní her, Porucha, Eva Šimotová, Učivo, Přepis, Livingston, Podstata, Marina, Neúspěch, BASIC, Motivace