Maminka.czPremium

Diagnóza "dys" neznamená důvod k panice. Odborníci poradí, jak přistupovat k dětem s poruchami učení

Simona Procházková 20.  9.  2022
Nepamatuje si, jak vypadají písmena, nejde mu psaní nebo počítání, stěžuje si na únavu, čte jiná slova, než jsou ta v knížce, často zakopává? Pokud máte podezření, zajděte včas za odborníkem

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

A sice prvně do pedagogicko-psychologické poradny (PPP), abyste měli jasno, zda váš malý školák netrpí nějakou specifickou poruchou učení. PPP vede školu, ale i rodiče k tomu, jak takovému dítěti pomoct, doporučuje vhodné metody výuky, postupy práce, učební materiály i kompenzační pomůcky. Navrhnout může také vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu nebo podporu asistenta pedagoga. Když totiž budete vědět, jak na to, a naučíte se s dítětem správně pracovat, potíže se dají řešit.

VIDEO: Podcast maminka: Adaptace na první třídu

Když se přidá předpona „dys“

S výrazem specifická porucha učení se rodiče mnohdy vůbec poprvé setkají až poté, co se jejich prvňáček s vypětím sil lopotí se čtením, psaním nebo počítáním. Učitelé i máma s tátou si začnou všímat určitých obtíží, které jsou pro nejrůznější dysfunkce typické:

  • Dítko má problémy se zapamatováním jednotlivých písmen
  • Nedokáže je správně spojovat
  • Trápí se nad čtením
  • Zaměňuje hlásky a dopouští se řady chyb při psaní nebo počítání.

Tyto „problémy“ přitom nijak nesouvisejí s mírou jeho inteligence. Při včasné diagnostice a správném přístupu jim později nic nebrání, aby byly schopné bez jakýchkoli problémů vystudovat i vysokou školu.

Poruchy učení často doprovází porucha pozornosti. Takové dítě se nevydrží dlouho soustředit na zadaný úkol, je roztěkané, nedává pozor, vyrušuje, neposedí… A tak je často považováno za drzé a nevychované. Nějakou formou specifické poruchy učení trpí dnes každé desáté dítě, třikrát častěji se vyskytují u chlapců.

Vývojové dysfázie: Víme, podle jakých varovných příznaků ji poznáte

Důležité je, aby rodiče věděli, že jde o problém, který má řešení. Proto, když uslyšíte z úst učitelky, školní psycholožky nebo speciální pedagožky ve spojení s vaší ratolestí slovo začínající na „dys“, není to důvod k panice. A už vůbec nejde o nic, za co byste se měli třeba stydět nebo si vyčítat.

Pomůže logoped i psycholog

„Může se zdát, že specifických poruch učení u dětí přibývá, nicméně je to způsobeno přesnější diagnostikou. Typické jsou dyslexie (porucha čtení), dysgrafie (porucha psaní ve smyslu úpravy), dysortografie (porucha pravopisu) a dyskalkulie (porucha matematických schopností). V mnoha případech se nevyskytují izolovaně, ale kumulují se. Jejich podstata spočívá v tom, že jedinec je limitovaný ve schopnosti naučit se číst, psát nebo počítat běžnými metodami a bez specifické podpory. Proto poruchy učení,“ objasňuje psycholožka Eva Šimotová.

Pokud máte jakékoli obavy, je dobré vyhledat odpovídajícího odborníka. V případě potíží s vývojem řeči logopeda, v případě potíží celkového vývoje klinického dětského psychologa. Ti posoudí, zda se jedná o problém, či nikoli. „Některé diagnózy se s určitostí dají diagnostikovat až v pozdějším věku, ale i tak vyšetření napovědí, jak k dítěti přistupovat. Odborník doporučí a ukáže, jak s dítětem pracovat, stanoví co, jakým způsobem a jak často procvičovat. Zná míru dětské unavitelnosti, pozornosti, náročnost vybraných úkolů. Pak je dobré se těchto doporučení držet, stanovit si pravidelný režim, udělat si jako rodič čas a prostor,“ uvádí Kateřina Rangotis Benešová, speciální pedagožka a terapeutka ze základní školy Livingston.

Kdy poruchu učení diagnostikovat?

Většina odborníků se shoduje, že diagnostikovat dítě již v první třídě je brzy. Návštěvu v pedagogicko-psychologických poradnách doporučují v prvním čtvrtletí druhé třídy. „Po vyšetření v poradně škola dostane doporučení a společně se s rodiči domluví na podpůrném programu. Snad v každé škole funguje speciální pedagog, který vede hodiny speciálně pedagogické péče, individuální či skupinové, pro děti, které to mají doporučené,“ vysvětluje Zdeňka Masopustová, ředitelka studijního centra BASIC.

Má vaše dítě problémy s počítáním? Příčinou může být dyskalkulie. Jak ji poznáte a co s ní?

„S narůstajícím objemem učiva se potíže prohlubují a školák toho má na zvládání ještě více. Pokud se u dítěte projevují již na začátku nebo v průběhu první třídy nějaké potíže s učením, je potřeba je co nejrychleji začít řešit,“ apeluje Zdeňka Masopustová na rodiče, aby nic neodkládali a nečekali, že „se to samo zlepší“. Diagnózu poruchy učení lze spolehlivě učinit na konci druhé třídy.

„Do té doby děti různě rychle dozrávají, tvoří se důležité spoje v mozku. Postačí individuální přístup pedagoga a komunikace s rodičem, aby dítěti, které potřebuje více procvičovat, pomáhali všichni stejným způsobem,“ uvádí speciální pedagožka Marina Šimanová. Specifické poruchy se projevují různě a i podle toho se postupuje při nápravách. „Někdy stačí docvičit jednu dílčí mozkovou funkci a u dítěte se zlepší nejen koncentrace pozornosti, ale zároveň i čtení a matematické schopnosti,“ vysvětluje speciální pedagožka.

Ne, nejsi divný, broučku!

V první řadě by rodiče měli zaujmout postoj, že dítě není zvláštní, pomalejší, nebo že má snad nějakou vadu. „Musíte se chovat tak, že se vše zvládne. Klidný, trpělivý a chápající přístup velmi pomůže. Aby bylo řešení efektivní, je potřeba se vrátit k základům, a ty ukotvit. Pokud se dítěti pletou při čtení písmenka, musí nejprve zvládnout ta. Poté následně lehké čtení a pak až může přejít na náročnější úkony či učení pravopisu a tak dále. Pokud nevybudujeme tyto základy, další učivo nebude navazovat a bude to trápení. Dítě se nějakou látku naučí, ale brzy ji zapomene,“ říká Zdeňka Masopustová.

Podle Mariny Šimanové je velkou výhodou spolupráce se speciálním pedagogem, třeba hned od pololetí první třídy: „Třebaže školák žádnou diagnózu nemá, ale doma trpí dítě i rodič nad úkoly či čtením. Nebo je dítě ve škole nepozorné či ze svého výkonu nešťastné. Než nabírat stále větší zpoždění za spolužáky, vyplatí se natrénovat oslabenou funkci – děti rozkvetou a neprojdou fází školního neúspěchu, negace a vzdávání se.“

Nepamatuje si básničky a nevytleská rytmus. Je moje dítě dyslektik nebo dysgrafik?

Čím dítě motivovat a zaujmout?

Většina dětí se do první třídy těší. Na paní učitelku, kamarády, že se naučí číst, psát, počítat... Ale tím, jak malý školák nasbírá selhání, neúspěchy, nezdary, do učení se mu chce čím dále méně. Však to znáte i u sebe. Pokud máte nějakou aktivitu, která vám nejde, zaujímáte k ní negativní přístup. Pokud dítě bude zažívat úspěch, tak se bude chtít učit.

„Učení musíme brát jako přirozenou formu. Protože pokud ho budeme považovat za nutné zlo nebo povinnost, dítě nebude bavit. Je důležité v každém předmětu najít cíl – proč by se to mělo učit. Cíl slouží k vnitřní motivaci, která je velice hodnotná. Rodiče se někdy snaží o vnější motivaci, slibují dětem odměny nebo naopak tresty. Vnitřní motivace je o tom, že dítě je přesvědčeno, že se chce určité věci naučit a že tyto znalosti potřebuje,“ popisuje Zdeňka Masopustová.

Děti s poruchami učení mnohdy prožívají pocity frustrace, úzkosti, mají potíže se sebedůvěrou, sebevědomím, provází je negativní sebehodnocení. „Poruchy učení jim často přinášejí nepřijetí ze strany učitelů i spolužáků. Je tedy vhodné soustředit se i na mezilidské vztahy, vztah k sobě samému a rozvoj emoční inteligence,“ zdůrazňuje Eva Šimotová.

Žádný dril, křik a biflování

Protože ty vážně nejsou efektivní! U některých rodičů panuje bohužel přesvědčení, že čím víc bude dítě například číst, tím se jeho schopnost čtení zlepší. „Tento přístup ale u poruch učení neplatí, naopak je často kontraproduktivní a dítě odrazuje. Je potřeba se zaměřit primárně na oslabené funkce, které poruchy učení způsobují, tedy na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, řeči, pozornosti, paměti, motorických dovedností. Volte atraktivní formy práce, hledejte způsoby, které dítě baví. Například místo čtení dlouhých textů v čítance nabídněte komiks, krátké sloupky v encyklopedii, texty doplněné obrázky. Místo přepisů z učebnice ať dítě trénuje psaní tím, že si píše vlastní příběhy, deníkové záznamy a podobně,“ doporučuje Eva Šimotová.

Hned od začátku školní docházky se snažte budovat samostatnost a odpovědnost dětí. „Prvňáčkovi nechystejte věci do školy za něj, ale dbejte, aby si každý den zkontroloval, co má za úkol, připravil si věci na druhý den. Projděte spolu žákovskou knížku nebo elektronickou aplikaci, ve které se školou komunikujete. A postupně pak snižujte svoji pomoc a podporu,“ radí Kateřina Rangotis Benešová.

V pokračování pro předplatitele také najdete

Jaké jsou nejčastější poruchy učení?

Proč odborníci doporučují nepodceňovat trpělivost?

Jak konkrétně může pomoci škola?

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech.

Vyzkoušet za 1 Kč
Témata: Časopis Maminka, Vzdělání, Premium, Čtení, Základní škola, učení, počítání, Eva Šimotová, Učivo, Porucha, Knížka, Psaní, Livingston, Marina Šimanová, Motivace, BASIC
Mohlo by vás zajímat
Herečka Taňa Pauhoufová se stala maminkou! Radostnou novinu oznámila fotografií po porodu a lakonickým "MILUJI"
Mrázková Dita
Slavné maminky
Těhotenství s trojčaty týden po týdnu. Podívejte se na neskutečnou proměnu ženského těla
kog
Těhotenství
Nejkrásnější dvojčata světa vydělávají ve 12 letech miliony! Pohádkový příběh, nebo vypočítavost matky?
Formánková Simona
Galerie
Tělo po třech porodech? Děti mezeru mezi stehny neocení. Tato máma za svůj instagramový post sklidila uznání
Formánková Simona
Po porodu
Dcera spisovatelky Haliny Pawlowské Natálie: Už od mala chtěla být módní návrhářkou, dnes má svou značku
Brožová Lenka
Časopis Maminka
Intimněji už to nejde: Tyhle fotky zachycují první vteřiny dítěte na světě. Podívejte se na dechberoucí detaily
Víchová Tereza
Porod
Tohle že je máma 5 dětí? Známá fitness trenérka ukázala své tělo 9 týdnů po porodu dvojčat
Formánková Simona
Po porodu
Záchvaty zlosti dětem prospívají! Čtyři kroky, kterými zvýšíte emoční inteligenci potomka
Procházková Simona
Péče o dítě a jeho výchova
5 důvodů, proč miminka doopravdy potřebují zavinovačku
Procházková Simona
Novorozenec