Maminka.czŠkolák

Má vaše dítě problémy s počítáním? Příčinou může být dyskalkulie. Jak ji poznáte a co s ní?

Simona Procházková 4.  5.  2022
Dyskalkulie je specifická porucha učení, která se vyznačuje problémy v používání matematických schopností. V tomto článku se dozvíte nejen to, jaké jsou příčiny a projevy této diagnózy, ale také to, jak s dítětem efektivně pracovat na zlepšení jeho výsledků. Jde to.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Matematika mi nikdy nešla a opravdu nepatřila mezi mé oblíbené předměty. Navzdory tomu, že školu a učení jsem milovala a patřila mezi jedničkáře. Z legrace jsem za důvod svého odporu k této vědě a neschopnosti dopočítat se výsledku rovnice či slovní úlohy uváděla: „Já za to nemůžu, trpím určitě dyskalkulií.“ Výmluva a alibismus, samozřejmě, jelikož tato specifická porucha učení neznamená, že jsem byla prostě „natvrdlá“ a nerozuměla jsem zadáním typu: když vyjede vlak z bodu A a pojede tou a tou rychlostí, za jak dlouho a na jakém kilometru se setká s vlakem B, který vyjel jindy a odjinud...? Ve skutečnosti je to poněkud složitější.

VIDEO: K tabuli půjde.. české školství! Ve škole v Příbrami nerozdávají čtyřky a pětky

Co znamená, když dítě skutečně trpí poruchou zvanou dyskalkulie? Jak tuto poruchu učení diagnostikovat a čím školákovi můžete pomoct? Vysvětlíme.

Dyskalkulie neznamená, že je dítě hloupé

Dyskalkulie ovlivňuje vytváření matematických představ, způsobuje problémy spojené s operacemi s čísly, poruchy prostorové představivosti. Často se vyskytuje v kombinaci s dalšími poruchami učení, tedy dyslexií, dysgrafií, dysortografií nebo dyspraxií. Dítě s dyskalkulií podává v matematice podstatně horší výkony, než by se daly vzhledem k jeho inteligenci očekávat. To znamená, že při průměrné až nadprůměrné inteligenci prospívá ve všech předmětech kromě matematiky výborně, jen v matematice často podprůměrně. Inteligence tudíž neodpovídá matematickým schopnostem.

Pokud jste si všimli, že vaše dítě bojuje s matematikou, přestože v ostatních předmětech nemá žádné problémy, pozor na rychlé závěry a tresty za špatné známky. Podle speciální pedagožky a autorky knihy Poruchy učení Olgy Zelinkové může dyskalkulií trpět i intelektuálně velmi nadaný člověk: „Úroveň výkonů v matematice je závislá do určité míry na rozumových schopnostech. Inteligence ale není totožná s matematickými schopnostmi, neboť oba druhy schopností nejsou jednou celistvou složkou, ale poměrně složitou strukturou. Z úrovně rozumových schopností nelze jednoznačně vyvozovat úroveň ovládání matematiky, a naopak existují jedinci, kteří při poměrně vysoké inteligenci mají v matematice výrazné obtíže.“

Jak a proč dyskalkulie vzniká?

Najít konkrétní příčinu vzniku dyskalkulie je téměř nemožné. Jde o poškození malé části mozku, která má vliv na schopnost osvojení znalostí základních početních úkonů. Vzniknout může již v prenatálním období, při porodu, ale i časně po porodu. Další možností je vliv genetické výbavy. Příčinou tedy není například nesprávný způsob výuky na škole ani rodinné zázemí.

V pandemii část dětí ztratila schopnost učit se. Jak jim můžeme pomoct?

Projevy dyskalkulie: Na co si dát pozor?

Ptáte se, jak rozeznat dyskalkulii od běžných potíží s učením? To, co ostatním dětem jde samo, může být pro dyskalkulika velmi tvrdý oříšek. Jestli se tedy problémy vašeho dítěte ztotožňují s následujícími příznaky, pak raději zpozorněte.

Typickým projevem dyskalkulie je neschopnost pochopit matematiku za pomocí běžných učebních postupů. Dítě má problém s používáním hlavních matematických dovedností a nedokáže si v hlavě vytvářet matematické představy. Může zaměňovat podobná čísla, nedovede se orientovat v číselné ose a označovat množství a počet předmětů. Charakteristická je rovněž potíž s prováděním základních matematických operací, jako jsou sčítání, odčítání, násobení a dělení. Dítě většinou postupně přestává stíhat ostatní spolužáky.

A kdy se první příznaky začínají projevovat? Nepanikařte, pokud se vám zdá, že váš prvňáček v matice plave. Zvyšte svou pozornost, až když problémy přetrvávají nebo se začnou zhoršovat i ve druhé třídě.

Má vaše dítě potíže s písemkami? Takhle mu pomůžete se zlepšit!

Jaké jsou typy dyskalkulie?

Aby to nebylo jednoduché, dělí se dyskalkulie na několik typů podle charakteristických znaků.

  • Dyskalkulie praktognostická se vyznačuje problémy při manipulaci s předměty a symboly, neschopností porovnat počty prvků a nepochopením pojmu přirozeného čísla.
  • Dyskalkulie verbální je charakteristická problémy s vyjmenováváním řady čísel, s označováním předmětů a nepochopením vysloveného čísla.
  • Dyskalkulie lexická znamená neschopnost čtení matematických symbolů, potíže v orientaci v prostoru a poruchu pravolevé orientace.
  • Dyskalkulie grafická již podle názvu naopak značí problémy s psaním matematických znaků a čísel podle diktátu.
  • Dyskalkulie operační označuje narušení schopností v provádění operací s čísly a častou záměnu jednotlivých operací.
  • Dyskalkulie ideognostická bývá charakterizována poruchami v oblasti chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi a také problémy pří řešení slovních úloh.
Otestujte si: Je mé dítě dyslektik?

Jak probíhá diagnostika a co následuje potom?

Pokud jste usoudili, že vaše dítě vykazuje příznaky dyskalkulie, následuje vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Na něj se můžete vydat na základě doporučení učitele, ale i vlastního úsudku. A jak takové vyšetření probíhá? Podstatou jsou speciální komplexní test, vyšetření rozumových schopností a následné stanovení diagnózy. Poté je doporučen další postup, například návštěva pediatra a neurologa.  

S dyskalkulikem je potřeba cvičit

Pokud znáte diagnózu a máte v ruce výsledek z pedagogicko-psychologické poradny, je zásadní konzultovat další postup s vyučujícím, který stanoví podmínky individuálního učebního plánu. Pedagog by se měl co nejvíce snažit porozumět myšlenkovým procesům dítěte a přistupovat k němu s pochopením. Při těžší formě dyskalkulie může být doporučen přesun do speciální školy určené pro děti s poruchami učení.

Neméně důležitá je ale i role rodičů! Dítě je třeba pozitivně motivovat a podporovat v učení. Klíčové jsou nejen spolupráce s vyučujícím a dodržování postupů doporučených v pedagogicko-psychologické poradně, ale i zázemí, ve kterém dítě bude cítit pochopení. Určitě na něj nesmí být kladeny nepřiměřené nároky, ale naopak je žádoucí postupovat pomalu a každý pokrok náležitě pochválit.

„Úkoly, které dítě s dyskalkulií nezvládá, dělíme na dílčí kroky, důkladně je procvičujeme s využíváním nových situací. Postupně se jednotlivé články vynechávají, dítě provádí celou operaci rychleji, s menším vynaloženým úsilím. Celý výkon se automatizuje,“ tvrdí Olga Zelinková. Ta rovněž nedoporučuje omlouvání dítěte kvůli jeho diagnóze, ale naopak apeluje na trpělivý přístup a pravidelné procvičování: „Kompenzace poruchy nebo její tolerování neznamená osvobození dítěte od matematiky. Řešením je hledání úkolů, které je dítě schopno zvládnout, a vhodných metod. Obtíže neřeší omezení individuálního přístupu na použití kalkulačky.“

Jak pomoci dítěti s ADHD, aby bylo úspěšné ve škole? Takhle!

Praktická cvičení, která děti budou bavit

Překonání obtíží spojených s dyskalkulií není jednoduché, ale při zapojení fantazie může být cvičení zábava pro vás i dítě. Ideální je využití různých her a soutěží, které pomůžou vytvořit přátelské prostředí. Dítě tak nemá pocit, že je k učení nuceno. Užitečné můžou být různé pomůcky jako počítadla, matematické tabulky, číselné osy, doma vyrobené kartičky s čísly nebo speciální učebnice. Trefou do černého může být i klasika, jako jsou domino nebo kostky.

A jaká jsou základní cvičení pro dyskalkuliky? Podstatné je učení odříkávání číselné osy, a to vzestupně i sestupně. Dále je potřeba co nejvíce rozvíjet představu o množství – tedy počítáme jednotlivé prvky, například oblíbené hračky jednu po druhé, a vedle toho můžeme nechat dítě hračky řadit podle velikosti. Trénovat je také třeba doplňování čísel do početních úkonů a orientaci pravá x levá. Pokud to vyžaduje, necháváme dítě, ať si při cvičeních pomáhá počítáním na prstech.

Pokud máte dítě, které musí čelit nástraze jménem dyskalkulie, nenechte se vyděsit. Při trpělivém přístupu a vzájemné spolupráci dostanete diagnózu jistě brzy pod kontrolu.

Zdroj citací: ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Praha, Portál, 2000. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-7178-481-8.

Témata: Děti, Předškolák, Výchova, Školák, Vzdělání, Základní škola, První třída, Prvňáček, 1.třída, Praha, Problém, Porucha učení, Diktát, Dyskalkulie, Matematika, Příbram, Ovládání, Počítání, Učení, Diagnóza, Schopnost, Porucha, Matematická schopnost, Pedagogika
Mohlo by vás zajímat
Těhotenství s trojčaty týden po týdnu. Podívejte se na neskutečnou proměnu ženského těla
kog
Těhotenství
Zpěvačka Katy Perry: 20 kilo navíc, odhalená prsa a neoholené nohy neřeším. Pro naši Daisy obětujeme s Orlandem všechno na světě!
Mrázková Dita
Slavné maminky
Před dětmi a po nich! Tohle jsou šokující proměny žen, které změnilo mateřství
kog
Rodina a vy
Dcera Angeliny Jolie a Brada Pitta Shiloh: Na fotce ji nepoznáte! Z "kluka" je šarmantní teenagerka
Mrázková Dita
Děti slavných
Martina Pártlová otevřeně o mateřství: Podívejte se na její rozkošnou Stellu ve videu!
Víchová Tereza
Časopis Maminka
Zpěvačka Rihanna porodila! S rapperem A$AP Rockym se raduje z prvního potomka
Formánková Simona
Rihanna
Od děvčátka k bohyni: Podívejte se na osm neskutečných proměn ženské sexuality
Zenklová Veronika
Fotografie
Rodiče, těchto 7 věcí přestaňte dělat. Nejlépe hned, přejí si pediatři
Procházková Simona
Děti a nemoci
Andrea porodila dceru doma a ukázala fotky: Kéž by byla každá žena po porodu tak silná a šťastná jako já, říká
Víchová Tereza
Porod doma