Maminka.czŠkolák

Má vaše dítě problémy s počítáním? Příčinou může být dyskalkulie!

redakce 25.  10.  2020
Dyskalkulie je specifická porucha učení, která se vyznačuje problémy v používání matematických schopností. V tomto článku se dozvíte, nejen jaké jsou příčiny a projevy této diagnózy, ale také, jak s dítětem efektivně pracovat na zlepšení jeho výsledků.

Věděli jste, že diagnózu „dyskalkulik“ má přibližně 5–6 % dětí? Pokud jste si všimli, že vaše dítě bojuje s matematikou i přesto, že v ostatních předmětech nemá žádné problémy, pozor na rychlé závěry a tresty za špatné známky. Hlavním ukazatelem této poruchy učení je totiž neschopnost naučit se matematiku běžnými vyučovacími metodami navzdory tomu, že ve všech ostatních předmětech je dítě naprosto v normě nebo dokonce nadprůměrné.

Podle speciální pedagožky a autorky knihy Poruchy učení Olgy Zelinkové může dyskalkulií trpět i intelektuálně velmi nadaný člověk: „Úroveň výkonů v matematice je závislá do určité míry na rozumových schopnostech. Inteligence ale není totožná s matematickými schopnostmi, neboť oba druhy schopností nejsou jednou celistvou složkou, ale poměrně složitou strukturou. Z úrovně rozumových schopností nelze jednoznačně vyvozovat úroveň ovládání matematiky a naopak existují jedinci, kteří při poměrně vysoké inteligenci mají v matematice výrazné obtíže.“

Předškolák a „dys“? Překonejte spolu obtíže s učením

Jak a proč dyskalkulie vzniká?

Najít konkrétní příčinu vzniku dyskalkulie je téměř nemožné. Jde o poškození malé části mozku, která má vliv na schopnost osvojení znalostí základních početních úkonů. Vzniknout může již v prenatálním období, při porodu, ale i časně po porodu. Další možností je vliv genetické výbavy. Příčinou tedy není například nesprávný způsob výuky na škole ani rodinné zázemí.

Na jaké projevy si dát pozor?

Ptáte se, jak rozeznat dyskalkulii od běžných potíží s učením? To, co ostatním dětem jde samo, může být pro dyskalkulika velmi tvrdý oříšek. Jestli se tedy problémy vašeho dítěte ztotožňují s následujícími příznaky, pak raději zpozorněte. Typickým projevem dyskalkulie je neschopnost pochopit matematiku za pomocí běžných učebních postupů. Dítě má problém s používáním hlavních matematických dovedností a nedokáže si v hlavě vytvářet matematické představy. Může zaměňovat podobná čísla, nedovede se orientovat v číselné ose a označovat množství a počet předmětů. Charakteristická je rovněž potíž s prováděním základních matematických operací, jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení. Dítě většinou postupně přestává stíhat ostatní spolužáky.

A kdy se první příznaky začínají projevovat? Nepanikařte, pokud se vám zdá, že váš prvňáček v matice plave. Zvyšte svoji pozornost, až pokud problémy přetrvávají nebo se začnou zhoršovat i ve druhé třídě.

Patlavostí trpí stále více předškoláků! Co s tím a proč tuto vadu řeči neignorovat?

Typy dyskalkulie

Aby to nebylo jednoduché, dělí se dyskalkulie na několik typů podle charakteristických znaků.

  • Dyskalkulie praktognostická se vyznačuje problémy při manipulaci s předměty a symboly, neschopností porovnat počty prvků a nepochopením pojmu přirozeného čísla.
  • Dyskalkulie verbální je charakteristická problémy s vyjmenováváním řady čísel, označováním předmětů a nepochopením vysloveného čísla.
  • Dyskalkulie lexická znamená neschopnost čtení matematických symbolů, potíže v orientaci v prostoru a poruchu pravolevé orientace.
  • Dyskalkulie grafická již podle názvu naopak značí problémy s psaním matematických znaků a čísel podle diktátu.
  • Dyskalkulie operační označuje narušení schopností v provádění operací s čísly a častou záměnu jednotlivých operací.
  • Dyskalkulie ideognostická bývá charakterizována poruchami v oblasti chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi a také problémy pří řešení slovních úloh.
Otestujte si: Je mé dítě dyslektik?

Jak probíhá diagnostika a co následuje potom?

Pokud jste usoudili, že vaše dítě vykazuje příznaky dyskalkulie, následuje vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Na něj se můžete vydat na základě doporučení učitele, ale i vlastního úsudku. A jak takové vyšetření probíhá? Podstatou je speciální komplexní test, vyšetření rozumových schopností a následné stanovení diagnózy. Poté je doporučen další postup, například návštěva pediatra a neurologa.  

Reedukace neboli efektivní náprava

Pokud znáte diagnózu a máte v ruce výsledek z pedagogicko-psychologické poradny, je zásadní konzultovat další postup s vyučujícím, který stanoví podmínky individuálního učebního plánu. Pedagog by se měl co nejvíce snažit porozumět myšlenkovým procesům dítěte a přistupovat k němu s pochopením. Při těžší formě dyskalkulie může být doporučen přesun do speciální školy určené pro děti s poruchami učení.

Neméně důležitá je ale i role rodičů! Dítě je třeba pozitivně motivovat a podporovat v učení. Klíčová je nejen spolupráce s vyučujícím a dodržování postupů doporučených v pedagogicko-psychologické poradně, ale i zázemí, ve kterém dítě bude cítit pochopení. Určitě na něj nesmí být kladeny nepřiměřené nároky, ale naopak je žádoucí postupovat pomalu a každý pokrok náležitě pochválit.

„Úkoly, které dítě s dyskalkulií nezvládá, dělíme na dílčí kroky, důkladně je procvičujeme s využíváním nových situací. Postupně se jednotlivé články vynechávají, dítě provádí celou operaci rychleji, s menším vynaloženým úsilím. Celý výkon se automatizuje,“ tvrdí Olga Zelinková. Ta rovněž nedoporučuje omlouvání dítěte kvůli jeho diagnóze, ale naopak apeluje na trpělivý přístup a pravidelné procvičování: „Kompenzace poruchy nebo její tolerování neznamená osvobození dítěte od matematiky. Řešením je hledání úkolů, které je dítě schopno zvládnout, a vhodných metod. Obtíže neřeší omezení individuálního přístupu na použití kalkulačky.“

Jak pomoci dítěti s ADHD, aby bylo úspěšné ve škole? Takhle!

Praktická cvičení, která děti budou bavit

Překonání obtíží spojených s dyskalkulií není jednoduché, ale při zapojení fantazie může být cvičení zábava pro vás i dítě. Ideální je využití různých her a soutěží, které pomůžou vytvořit přátelské prostředí, a dítě tak nemá pocit, že je k učení nucené. Užitečné můžou být různé pomůcky jako počítadla, matematické tabulky, číselné osy, doma vyrobené kartičky s čísly nebo speciální učebnice. Trefou do černého může být i klasika, jako je domino nebo kostky.

A jaká jsou základní cvičení pro dyskalkuliky? Podstatné je učení odříkávání číselné osy, a to vzestupně i sestupně. Dále je potřeba co nejvíce rozvíjet představu o množství – tedy počítáme jednotlivé prvky, například oblíbené hračky jednu po druhé, a kromě toho můžeme nechat dítě hračky řadit podle velikosti. Trénovat je také třeba doplňování čísel do početních úkonů a orientaci pravá x levá. Pokud to vyžaduje, necháváme dítě ať si při cvičeních pomáhá počítáním na prstech.

Pokud máte dítě, které musí čelit nástraze jménem dyskalkulie, nenechte se vyděsit. Při trpělivém přístupu a vzájemné spolupráci dostanete diagnózu jistě brzy pod kontrolu.

Zdroj citací: ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Praha: Portál, 2000. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-7178-481-8.

Témata: Děti, Předškolák, Školák, Výchova, Základní škola, Prvňáček, Počítání, Dyskalkulie, Schopnost, Učení, Ovládání, Problém, Matematika, Pedagogika, Porucha učení, Diktát, Matematická schopnost, Diagnóza, Praha
Mohlo by vás zajímat
Sedminásobná máma, ekonomka Markéta Šichtařová: Poslednímu těhotenství jsem se nejvíc divila já sama!
Víchová Tereza
Slavné maminky
GALERIE: 40 nápadů na dokonalé jedlé dárky, které potěší úplně každého
Procházková Simona
Tipy na dárky
Herečka Eva Josefíková je maminkou. A miminko má neobvyklé jméno
Víchová Tereza
Slavné maminky
Tahle máma zapsala 41 neuvěřitelných důvodů, proč tříletá dcera dostala záchvat vzteku. Pobavíte se
Procházková Simonakog
Mateřství
Na fotkách je vidí celý Londýn: Dost nerealistických očekávání, za své tělo po porodu se nestydíme!, říkají odvážné maminky
Mrázková Dita
Po porodu
To je ale bříško! Podívejte se na těhotenství s trojčaty týden po týdnu!
Kolinová Gabriela
Těhotenství
Nechce se vám v noci vstávat k miminku? Nechte se inspirovat trikem téhle maminky!
Novák Matějková Markéta
Miminko
Poporodní deprese! Máma ukázala dvě odlišné fotky a sklidila neuvěřitelnou podporu!
Mateřství
Tohle musíte vidět! Intimní, syrové i dojemné fotografie z porodů
Zenklová Veronika
Porod