Maminka.czVývojové vady

Nepamatuje si básničky a nevytleská rytmus. Je moje dítě dyslektik nebo dysgrafik?

V minulosti byly tyto děti považovány za hloupé, líné nebo neschopné. Dnes ale víme, že děti s vývojovými poruchami učení si své potíže samy nezavinily a že se mohou pochlubit minimálně průměrnou, často však dokonce nadprůměrnou inteligencí. Co znamená mít doma dyslektika nebo dysgrafika? A jak mu pomoci s učením?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Dysgrafie, dyslexie, dysortografie nebo třeba dyskalkulie nejsou žádné výmysly přepečlivých rodičů nebo méně zdatných či lenivých dětí, ale jsou to oficiálně uznávané vývojové poruchy učení, o kterých odborníci vědí již přibližně sto let. Zatím je umíme pojmenovat, diagnostikovat a do jisté míry i kompenzovat, nedovedeme je však léčit nebo jim předejít.

VIDEO: Kdy mají rodiče řešit, že dítě drží pastelku nebo tužku úplně špatně?

Zčásti jsou totiž způsobeny geneticky a zčásti se na jejich vzniku mohou podílet další faktory jako lehké poškození mozku nebo nervové soustavy, nedostatečná spolupráce obou mozkových hemisfér, komplikace v těhotenství, těžký porod či přeučené leváctví. Chlapci přitom trpí vývojovými poruchami učení významně častěji než dívky.

Slavní a úspěšní s poruchou dys...

Být dyslektikem přitom není žádná ostuda, vždyť touto poruchou trpěla či trpí i nejedna významná osobnost světové vědy, kultury nebo politiky – například Alexander Graham Bell, Thomas Edison, Albert Einstein, Winston Churchill, John Lennon, Agatha Christie, Orlando Bloom, Tom Cruise nebo třeba Keanu Reeves. Takže možná i z vašeho synka, který vás právě teď přivádí k šílenství tím, že si plete písmena nebo nezarecituje ani jednoduchou říkanku, bude jednou slavný vědec, spisovatel či filmová hvězda.

Což ostatně potvrzují i psychologové, kteří konstatují, že mnoho dyslektických dětí je nadáno vyšší inteligencí a v dospělosti nachází uplatnění v umění či ve vědě, kde mohou využít nejen svoji kreativitu, ale i technické znalosti.

Předškolák a „dys“? Překonejte spolu obtíže s učením

Jak poznat, že má moje dítě poruchu učení?

Přestože jsou tyto problémy nejčastěji spojovány s prvními roky školní docházky, můžeme coby pozorní rodiče zaznamenat určité indicie, že něco není v pořádku, už v době, kdy naše dítě navštěvuje mateřskou školku nebo ještě chvíli před tím.
Podle speciální pedagožky Olgy Zelinkové, která je také autorkou knížky Dyslexie v předškolním věku (Portál), je vhodné všímat si toho, co dítě umí, resp. neumí, jak se chová a s čím má potíže.

Na to, že by se u něj v budoucnosti mohla projevit některá z vývojových poruch učení, podle ní ukazuje například opožděný vývoj řeči, menší slovní zásoba, problémy s rýmováním či čtením říkanek, potíže se zapamatováním informací, nesoustředěnost, podrážděnost či vyhýbání se některým aktivitám či kontaktům s vrstevníky.

„Bylo mi divné, že můj syn Péťa nápadně málo mluví – ještě ve třech letech, kdy šel do školky, řekl sotva: máma, táta, auto, ahoj a pár dalších slov,” říká třiatřicetiletá maminka Věra. „Paní učitelka ve školce mi doporučila návštěvu speciální pedagožky a ta mě upozornila na to, že Péťa možná bude mít vývojovou poruchu učení. Absolvovali jsme různá vyšetření, takže se nakonec zjistilo, že je dyslektik i dysgrafik. Pod vedením paní doktorky jsme pravidelně cvičili, takže jeho nástup do školy nebyl zdaleka tak dramatický, jak jsem slyšela od jiných maminek. Teď je ve třetí třídě a výsledky má velmi pěkné. Znamenalo to ovšem hodně se mu věnovat, hodně mu odpustit a ještě víc chválit...”

Má vaše dítě problémy s počítáním? Příčinou může být dyskalkulie. Jak ji poznáte a co s ní?

Jaké jsou projevy dysgrafie a dyslexie?

Také nešikovnost při kreslení, neschopnost vytleskat rytmus slova či rozlišit slabiky ukazují na možnou přítomnost vývojové vady učení. Pokud ovšem něco takového u svého potomka pozorujete, pak nepropadejte panice, ale začněte jednat a poraďte se jako Věra se zkušenými pedagogy nebo navštivte pedagogicko psychologickou poradnu v místě vašeho bydliště.

Výzkumy prokázaly, že pokud se s řešením problému začne včas, má dítě reálnou šanci obstát v konkurenci ostatních dětí, jež podobnou poruchou netrpí, a bez stresů a pádů absolvovat celou školní docházku, ba dokonce úspěšně vystudovat třeba i vysokou školu.

Je však důležité, aby bylo alespoň ze začátku školní docházky pod vedením zkušeného speciálního pedagoga a aby i jeho třídní učitelka měla zkušenosti a zájem pracovat s dětmi, které „nestíhají” běžný režim výuky.

Přitom je potřeba si uvědomit, že kromě odborného vedení a pravidelného „cvičení” potřebuje vaše dítě také lásku, pochopení a povzbuzení, nikoli netrpělivost či kritické srovnávání s ostatními.

Otestujte si: Je mé dítě dyslektik?

Slovníček pojmů

 • DYSLEXIE je vývojová porucha čtení, která se projevuje na prvním stupni základní školy. Dítě, které jí trpí, má problémy souvisle přečíst text, zaměňuje, přeskakuje či komolí slova a plete si vzhledově nebo zvukově podobná písmena. Čtení je pro něj natolik namáhavé, že má problém učit se probíranou látku z učebnice či sešitu a má potíže i se soustředěním.
 • DYSGRAFIE je vývojová porucha psaní. Dítě píše nečitelně, neúhledně a chaoticky, vždy však s nápadnými chybami jako vynechání písmen či slov. Jejím prvním příznakem může být nešikovnost při kreslení v předškolním věku a jistá nemotornost.
 • DYSORTOGRAFIE se projevuje jako problém s praktickým zvládáním pravopisu, a to i v případě, že jej dítě teoreticky velice dobře ovládá. Žák má obvykle problémy s hláskami, nedovede odlišit krátké a dlouhé samohlásky, chybuje v měkkém a tvrdém i a má tendenci chápat gramatická pravidla zkresleně nebo si je nesprávně vykládat. Může mít také trable při učení cizího jazyka.
 • DYSKALKULIE je vlastně porucha matematických schopností a vyznačuje se nejen tím, že dotyčný nedovede správně vypočítat byť jednoduché matematické úlohy, ale také může mít problém s rozeznáváním jednotlivých geometrických tvarů nebo vyjmenováváním po sobě následujících čísel.
Jak správně zorganizovat čas školákovi? Praktické rady najdete ve videu

Může být váš předškolák dyslektik?

Pokud na něj sedí více následujících charakteristik, není od věci navštívit odborníka:

 • nepamatuje si názvy čísel
 • nemá rád slovní hry, básničky, říkanky
 • začal mluvit později než vrstevníci, mluví málo a špatně
 • komolí slova a má malou slovní zásobu
 • zaměňuje zvukově podobná písmena
 • nesprávně vyslovuje delší slova
 • špatně si pamatuje
 • obtížně se soustředí
 • má problémy s orientací v prostoru
 • nevyhledává kontakt s vrstevníky

Tipy do vaší knihovny

Věra Pokorná: Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti (Portál)

Věra Pokorná: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení (Portál)

Mark Selikowitz: Dyslexie a jiné poruchy učení (Grada)

Olga Zelinková:  Dyslexie v předškolním věku? (Portál)

 

Témata: Rodičovství, Dítě je na světě, Školák, Vzdělání, Základní škola, Vývojové vady, Logopedie, Předškolák, Vývojová dysfázie, První třída, névy, Orlando Bloom, Tom Cruise, cizí jazyk, Albert Einstein, Inteligence, Vědec, Lennon, Děti, Učebnice, Graham, Spolupráce, John Lennon, Zkušený pedagog, První příznaky