Maminka.czBatole

Firemní školky: stanou se pomocníkem maminek?

Petra Miterová 30.  10.  2009
Asi jen těžko byste si vybírala práci podle toho, kde vám nabídnou možnost umístění potomka ve firemní školce. Ačkoli předpisy jejich zřizování umožňují, zatím jen málo společností se vydalo touto cestou.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Ve větším rozšíření brání složitá administrativa, přísné hygienické a stavební podmínky, finanční i personální náročnost provozu. I přesto se našly podniky, kde všechny nesnáze překonali. Maminky začínají být pro svou loajalitu a efektivitu ceněnou pracovní silou a firemní předškolní zařízení by jim usnadnilo i urychlilo návrat do zaměstnání.

Jak to ve školkách chodí

Jednou z firem, kde si cenu zaměstnaných maminek uvědomují, je Raiffeisenbank. V únoru tohoto roku byl zahájen provoz mateřské školky Žirafka určené přednostně pro zaměstnance banky. Jak říká mluvčí banky Tomáš Kofroň, cílem projektu bylo podpořit osobní rozvoj a kariéru žen, usnadnit jim návrat z rodičovské dovolené do zaměstnání a pomoci jim sladit jejich profesní a osobní život. Proto mají na její využití nárok přednostně matky, až v případě volné kapacity také otcové. Školka je umístěna v blízkosti centrály tak, aby byla pro rodiče dobře dostupná.

„Kapacita je až 70 dětí, které jsou podle věku rozděleny do tříd Sluníček (18 měsíců až 3 roky) a Žabiček (3 až 6 let),“ popisuje Tomáš Kofroň. Školka je v provozu 12 měsíců v roce od 7 do 18 hodin. Děti zde mohou být na dopolední či odpolední program; vždy v závislosti na volitelných aktivitách. Komunikace s rodiči probíhá nejen osobně, ale také prostřednictvím webu, kam mají rodiče přístupová práva. Zprovozněna je rovněž webová kamera, prostřednictvím které mají rodiče možnost sledovat své děti během celého dne. „Návrat do práce není asi nikdy jednoduchý, ale s firemní školkou, která je snadno dostupná a celoročně otevřená, je to určitě snazší, “ pochvaluje si maminka, analytička Helena Horská.

„Zaměstnavatel mi navíc vyšel vstříc a poskytl mi možnost vrátit se do práce jen na částečný úvazek, takže mohu skvěle spojit práci s péčí o rodinu. Velkou výhodou této školky je také bezprázdninový provoz, o aktivitách školky jsme pravidelně informováni prostřednictvím e-mailů nebo zpráv na webových stránkách,“ dodává. Protože se banka obrátila na externí společnost, která se zřizováním obdobných školek věnuje, nemusely se řešit ani problémy se vznikem toho projektu. Provoz školky je samozřejmě finančně náročný, většinu platí banka, zaměstnanec přispívá na náklady zhruba jednou desetinou. Přesnou částku prozradit v Raiffeisenbank nechtějí, ale podle odhadů a zkušeností se školným v obdobných zařízeních odpovídá částce v rozmezí 1000-2000 Kč měsíčně.

Pro zaměstnance i pro veřejnost

Firemní školku zřídila také jazyková škola Skřivánek. Vzhledem ke svému zaměření -poskytování výuky cizích jazyků - využila společnost svých možností i zkušeností a provozuje školku anglickou. Důvodem tentokrát nebylo jen uspokojení potřeb a přání rodičů. Školka funguje nejen pro zaměstnance, ale také pro veřejnost. Zaměstnanci Skřivánka jsou samozřejmě zvýhodněni. „Školku jsme zřizovali z několika důvodů,“ vysvětluje Kateřina Kurzová z jazykové školy. „Na základě průzkumu trhu v oblasti vzdělávání předškoláků jsme zjistili, že je školek na trhu celkově nedostatek, a to jak státních, tak i soukromých. V posledních letech navíc v souvislosti se zvyšováním životní úrovně stoupá počet rodičů, kteří požadují kvalitní školku, jež nabízí širokou škálu služeb a ideálně i výuku angličtiny uzpůsobenou pro malé školáky.

Za tyto služby jsou ochotni svým dětem připlatit i nějakou korunu navíc. Proto jsme se rozhodli otevřít Skřivánek Smarties - školku, která právě tohle splňuje. Toto zázemí jsme samozřejmě chtěli nabídnout i našim zaměstnancům, kteří tak mohou začít pracovat ještě před ukončením oficiální rodičovské dovolené. Maminkám kromě toho Skřivánek nabízí také individuální přístup i pracovní plán.“ Také tato školka funguje pro děti mladší, než je ve státních školkách běžné, hodí se pro věkové rozmezí 2-7 let. Může ji navštěvovat až 30 dětí. Zařízení působí bez prázdninové přestávky a nabízí možnost různých doplňkových aktivit či kroužků, výukou angličtiny počínaje a různými výlety konče. Školka má ve své nabídce také možnost krátkodobého hlídání dětí.

Zařízení v regionech

Mimopražskou firemní školkou je projekt výrobce zdravotnické techniky firmy LINET. Sídlí ve Slaném a své brány otevřela teprve s letošním školním rokem. Před přípravou provozu udělal LINET mezi zaměstnanci průzkum a zjistil, že 87 % z nich má o zmíněný benefit zájem a hodlá své dítě do firemní školky umístit. Vedle motivace stávajících zaměstnanců jde také o to přilákat nové kvalitní pracovníky, podpořit potenciál rodičů na mateřské dovolené a zapojit je do pracovního procesu,“ říká personální ředitelka společnosti LINET Vladimíra Michnová. „Rodiče u nás mohou být zaměstnáni i na částečný úvazek, a přesto mají nárok svou ratolest do školky bez problémů umístit.“ Školka má kapacitu 42 dětí, přijímá děti již od dvou let a zaměstnává kvůli tomu i kvalifikovanou zdravotní sestru. Je otevřena tak, aby to korespondovalo s pracovní dobou podniku, tedy od 6.00 do 18.00 hodin. Ani zde nemají prázdniny.

Učební program vede děti k větší zodpovědnosti a samostatnosti již od raného věku. Děti se v posledním ročníku seznámí i s písmeny, ty nejšikovnější budou mít příležitost naučit se číst a psát. Kromě zmíněných zaměstnavatelů se projektu zřizování školek chopily také nemocnice, kde mají zaměstnankyň nedostatek a právě školky by mohly být jedním z prostředků, jak je získat a udržet. Příkladem je nemocnice v Mladé Boleslavi, připravuje se i nemocniční školka v Sokolově, Karlových Varech nebo Plzni. „Zájem je takový, že bychom naplnili tři školky,“ poznamenala ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň Jaroslava Kunová.

Pomoc se zakládáním

Rostoucí zájem firem o provozování těchto zařízení potvrzuje i společnost Kindergarten, která se mimo jiné jejich zřizováním zabývá. „Jednáme s několika zájemci o firemní školky a působíme rovněž jako konzultant v této oblasti. Je to jeden z nejlepších benefitů, jaký lze maminkám nabídnout a zároveň je získat do práce zpět co nejdříve,“ říká Dagmar Kloudová, výkonná ředitelka Kindergarten. Firmy v České republice se často bojí finanční i administrativní a provozní náročnosti založení své školky. Tuto zátěž lze ale přenést právě na externí firmu.

Mgr. Klára Šedivá z firmy AE services, s. r. o. - Alfa firemní školky a miniškolky realizuje na klíč již šest let. „Podle mého názoru jsou miniškolky oblíbené především pro svou rodinnou atmosféru a osobní přístup k dětem. Firemní školka dává mamince pocit, že je svému dítěti nablízku“. Podpořit vznik těchto pro maminky velmi potřebných zařízení by mohl i stát, daňové zvýhodnění pro zaměstnavatele, kteří školku zřídí, má ve svém programu například ODS.

Podmínky vzniku firemních školek

V případě, že se firma rozhodne školku založit, potýká se s řadou legislativních a hygienických nařízení a doporučení, která často představují obtížně zdolatelné překážky. V současné době má na výběr ze dvou typů školek:

1. Akreditované - složitější cesta s určitými garancemi kvality výuky. Školky jsou zřizovány podle školského zákona a podléhají stejné právní úpravě jako školky založené státem. S akreditací školky souvisí povinnosti jako třeba zaměstnávat pedagogického pracovníka/-ci, zajistit pedagogy na počet dětí apod. Výhodou jsou pak dotace ze státního rozpočtu a kvalifikovaný a fundovaný personál.

2. Neakreditované - jednodušší, a proto častější způsob. Tato zařízení nejsou „školkou“ ve smyslu školského zákona. Založení a provoz jsou pro zaměstnavatele jednodušší, zařízení např. nepodléhá kontrole školské inspekce. Výhodou pro firmu je, že není povinna řídit se školským zákonem, tento fakt je vykoupen tím, že rodiče nemají možnost odvolání k úrovni výuky a vysokým nákladům na školné. Stavební a hygienické požadavky jsou však shodné a stejně přísné u obou typů školek. Největší nároky jsou kladeny na prostor: nezastavěná plocha u školky činí 30 m2 na dítě, prostor v herně a ložnici je nejméně 4 m2 a místnosti musí být přímo větratelné.

Je tedy nutné vyloučit všechny moderní open space kanceláře s neotvíratelnými okny a klimatizací. Tyto nároky by ale měly být v nejbližší době pro firemní školky zmírněny. Vzhledem k tomu, že ani jedna z uvedených variant školky není dostatečně vstřícná pro zaměstnavatele, vznikl návrh miniškolek, které by mohly být schůdnější. V rámci tzv. prorodinného balíčku byly představeny v listopadu 2008 a mohly by začít fungovat teoreticky nejdříve v roce 2010. Jejich osud ale závisí především na politické vůli. V miniškolce mohou být umístěny maximálně 4 děti ve věku od 4 měsíců do 7 let. Službu může poskytovat maminka na mateřské dovolené. Započítávají se i vlastní děti, maximálně lze poskytovat péči dvěma vlastním dětem a v rámci jednoho místa lze zřídit i více jednotlivých miniškolek.
Tato pravidla však budou jen těžko vyhovovat středním a větším firmám, přesto musíme být rádi za každou aktivitu v oblasti péče o děti. Maminky si tedy zatím jen stěží mohou vybírat zaměstnavatele podle toho, zda jim k zaměstnání nabídne i možnost dát dítě do firemní školky. Ale stále existuje naděje a především velká vůle k tomu, že se situace v poměrně krátké době výrazně zlepší.


Klady a zápory firemních školek

  • dovolí maminkám dřívější návrat do zaměstnání
  • svou provozní dobu přizpůsobují pracovní době, umožňují tak skloubit rodinu a práci
  • fungují i během prázdnin
  • snaží se nabízet velké množství doprovodných aktivit, včetně babysittingu
  • přijímají děti většinou již od dvou let
  • zaměstnavatel na ně rodičům výrazně přispívá
  1. jsou často neakreditované, a nelze se tedy dovolávat záruky kvality předškolní výchovy podle školského zákona
  1. dítě tolik nezapadne do kolektivu ve svém okolí, který se vytváří v běžných školkách a který se přenáší i do školních let
  1. případná změna zaměstnání znamená pro dítě změnu navyklého prostředí školky
Témata: Děti, Časopis Maminka, Batole, Mateřská škola, pomoc, Průzkum trhu, Raiffeisenbank, Linet, Výkonná ředitelka, Personální ředitel, Firemní školka, Kvalitní pracovník, Případná změna, Rostoucí zájem, Školský zákon, Sokolov, Daňové zvýhodnění, Vysoké náklady, Open space, Jazyková škola, Poslední ročník, Jaroslava Kunová, Věkové rozmezí, Skřivan, Fakultní nemocnice Plzeň