Geny? Opuštěné děti víc ohrožuje absence milující bytosti, ústavy nejsou řešením

Katy 27. 4. 2017 14:43
V úterý večer jsem v tv viděla reportáž o přechodných pěstounech. Určitě je to lepší než ústav, ale to dítě si přece vytvoří pouto k té rodině a pak musí zas jinam, to asi taky není nic moc... A taky každý rodič na to nemá. Já bych to nedokázala, starat se o miminko a vědět, že ho budu muset odevzdat.
Můj partner přemýšlel vzít si nějaké dítko do pěstounské péče, ale co když ho budem třeba 5 let vychovávat, milovat, a pak se jeho biologičtí rodiče rozmyslí, že ho chtějí k sobě, a my ho budem muset odevzdat. Na to bych psychicky neměla. A adopce je zas na roky zařizování. Je to nedomyšlený.
Linn 2. 5. 2017 11:36
Dobrý den, na stránkách Asociace Dítě a Rodina najdete dokument s názvem Mýty a fakta o rušení kojeneckých ústavů. Najdete tam mimo jiné i odpověď na svůj příspěvek (bod 4. Pěstouni na přechodnou dobu se nebudou chtít dětí vzdát). Zní takto:

Pěstounská péče na přechodnou dobu není pro každého, přesto se domníváme, že se najdou lidé, pro které bude tato forma péče přijatelná a vhodná. Pěstouni na přechodnou dobu by již měli mít své rodičovské potřeby naplněny (i když to není zásadním kritériem při rozhodování). Musí jasně znát smysl pěstounské péče na přechodnou dobu a jejich motivace přijmout dítě musí vycházet z přesvědčení, že chtějí poskytnout službu dítěti, nikoliv uspokojovat vlastní potřeby. Od počátku musí být pěstounům zřejmé, že pěstounská péče na přechodnou dobu slouží jako pomoc vlastním rodičům dítěte či jako přechodná fáze před trvalým umístěním dítěte. Loučení se s dítětem a jeho předání do vlastní rodiny či nové rodiny nebude pro pěstouny lehké, bude vyžadovat trpělivost při předávání dítěte, citlivost při vnímání jeho potřeb a potřeb nových pečovatelů, bude vyžadovat jasné vědomí své role. Na tuto roli budou pěstouni připravováni, budou procházet prověřováním jejich osobnostního nastavení, motivace a kompetencí a bude jim poskytováno další vzdělávání, doprovázení sociálním pracovníkem při výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu a další potřebné služby.
V zemích jako například Norsko, Švédsko, Dánsko, Holandsko, Velká Británie, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko, Polsko či Rakousko již systém pěstounské péče na přechodnou dobu nahrazující kojenecké ústavy funguje. Ve všech těchto a mnoha dalších zemích jsou pěstouni schopní pečovat o dítě pouze na přechodnou dobu a poté ho vrátit zpět jeho vlastní rodině či adoptivním rodičům (osvojitelům) či dlouhodobým pěstounům. Nedomníváme se, že by se Češi natolik lišili od všech výše jmenovaných národů. I mezi Čechy se najde dostatek dobrých lidí ochotných na přechodnou dobu pomoci ohroženým dětem.

Pokud by vás zajímaly další informace, můžete se podívat zde:
http://www.ditearodina.cz/images/soubory/informacni... ...
2