Maminka.czVýchova

Jak pěstovat emoční inteligenci u dětí? Psycholožka vysvětluje, proč jsou takové děti úspěšnější

Ivana Ašenbrenerová 7.  12.  2023
K úspěchu v životě potřebujeme nejen IQ, ale také EQ, tedy emoční inteligenci. Na rozdíl od IQ je naprosto nezbytná pro budování vztahů nejen ve škole, ale i v soukromí. Proč je dobré ji u dětí posilovat a rozvíjet?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Přestože se odborníci shodují v tom, že emoční inteligenci máme danou od narození, lze ji navyšovat a trénovat. Na rozdíl od IQ, které vypovídá o naší inteligenci a rozumových schopnostech a které se v životě výrazně nemění, emoční inteligenci lze rozvíjet. Dobrá míra emoční inteligence se totiž „hodí“ v každodenním životě.

VIDEO: 10 zásad dobrého rodiče

Přístup rodičů je klíčový

Jak říká psycholožka Kristina Zemánková, tento typ inteligence lze rozvíjet u dětí už od raného věku. „Rozhodně velkou měrou závisí na přístupu rodičů a dalších osob pečujících o dítě. To, co dítě zažívá v kontaktu se svými pečovateli, formuje jeho emoční prožívání sebe sama i světa a lidí okolo něj,“ říká odbornice. Zdá se, že právě emoční inteligence v pozdějším životě je dána typem a zralostí nervové soustavy, a aby nervová soustava správně zrála, je potřeba, aby měla optimální podněty. „Nemůžeme úplně ovlivnit temperament dítěte, ale můžeme ovlivnit, jak se naučí se svými emocemi a emocemi druhých zacházet,“ dodává Kristina Zemánková.

Jak posilovat emoční inteligenci?

Podle psycholožky je nejdůležitější, aby každý rodič dobře zacházel i se svými emocemi. „Nemůžu naučit dítě něco, co sám neumím. Je důležité, aby nás děti mohly vidět v různých emocích a mohly odkoukat, jak s nimi zacházíme. Jak se opečováváme, když jsme smutní, jak nastavujeme hranice, když máme vztek, jak řešíme napjaté situace nebo konflikty s dalšími lidmi nebo jako rodiče mezi sebou navzájem. A druhá věc je dobře reagovat na emoce našich dětí,“ vysvětluje odbornice. Znamená to, že jim dáme potřebný prostor, nastavíme bezpečné hranice, laskavou náruč, když to mají náročné. „Můžeme si s nimi o emocích povídat, třeba když vidíme někoho na ulici plakat nebo se zlobit. Zeptáme se dítěte, co si myslí, že ten člověk prožívá. Jak bychom se v takové situaci cítili my. Prostě si s dětmi musíme povídat o životě, který vidíme kolem sebe, o zážitcích ze školky, školy,“ dodává.

Nejen mluvit, ale taky prožívat

Chceme-li posilovat emoční inteligenci u našich dětí, je zapotřebí mluvit o náročných situacích, u nichž je dítě přítomné, a je třeba mu říkat, jak by se to dalo vyřešit jinak a ohleduplněji. „To vše rozvíjí vcítění se a pochopení emocí. Mluvení je ale ve skutečnosti jen malá část. To hlavní je opravdu to, co dítě ve vztazích každodenně zažívá. Důležité je, aby vědělo, že emoce nejsou ani špatné, ani dobré, že jsou ve své podstatě neutrální a že špatné, nebo dobré může být to, jak s nimi naložíme. To je to, oč tu běží,“ říká Kristina Zemánková.

Lepší vztahy i týmová práce

Schopnost vyjadřovat své pocity je velmi důležitá pro udržování úzkých osobních vztahů. Děti, které mají silnou emoční inteligenci, umí lépe fungovat ve vztazích. „A to se hodí nejen v osobním životě, ale i v týmové práci. Takové dítě dokáže vnímat ostatní a rozumět emocím nejen svým, ale i druhých, správně je vyhodnocovat a najít vhodnou cestu, jak s nimi nakládat, jak reagovat a jak je zdravě vyjádřit. Je to úplný základ společnosti,“ dodává odbornice.

Psychohygienu lze učit už ve školce. Dovolte dětem prožívat emoce svobodně, radí terapeutka
Témata: Péče o dítě a jeho výchova, Výchova, Rodiče, Emoce, psycholožka, Inteligence, Kristina Zemánková, Nervová soustava, Odbornice, Vztah, Děti