Maminka.czLogopedie

Jak řešit breptavost u dětí? Pokyn "mluv pomalu" nepomůže! Co tedy?

Simona Procházková 4.  11.  2020
Řekni to znovu a pořádně, ty brepto! Opakujete to stále dokola svému potomkovi, když překotně brebentí páté přes deváté a není mu rozumět kloudného slova? Porucha plynulosti mluvy, tumultus neboli česky breptavost, je poměrně častá a bývá projevem lehké mozkové dysfunkce.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

"Za pár měsíců máme jít se šestiletým synem k zápisu do první třídy. Trochu se bojím, že bude problém, má totiž poměrně velké potíže s mluvením. Tedy konkrétně s nadměrným mluvením, v podstatě nezavře pusu a hrne se z něj nepřetržitý proud slov. Chrlí je ze sebe rychlostí blesku, nedá se zastavit, někdy doslova lapá po dechu, jako by v jednom kuse nestíhal říct všechno, co potřebuje, a neustále pospíchal.

Polyká slabiky, někdy dokonce i celá slova, takže občas to, co se snaží sdělit, ztrácí smysl a nerozumíme mu ani my doma, natož ostatní. Když nám nadšeně něco vypráví, úplně se zalyká. Celkově je hodně temperamentní a zrychlený, hyperaktivitou ale podle psycholožky netrpí," svěřila se Věra G. (37), maminka Samuela (6).  Čím se tedy tato vada projevuje, jaká má specifika a jak probíhá náprava? A proč to nejspíš nepůjde bez odborné pomoci?

Dětí s poruchami řeči přibývá

V současné době výrazně roste podle slov klinických logopedů počet dětí s vadami řeči ve věku, kdy by již řeč měla být v normě. Důležité je problém nepřehlížet a začít jednat. Prevence a včasné zahájení léčby jsou klíčem k úspěchu a nápravě.

Říkadla a říkanky: Proč je děti potřebují a jak jim škodí, když je neznají?

"Základem je citový a citlivý přístup k dítěti a rovněž správný řečový vzor. Dítě by mělo mít kolem sebe vzory správné, nemazlivé a přirozené výslovnosti. Řeč by rovněž měla být přiměřená duševnímu vývoji dítěte. Často bývá podceňována výchova již velice malých dětí.

Vše, co dítě prožívá již od narození, co na něj působí v širším i užším slova smyslu, má svůj určitý význam. Podpora, důvěra s dostatek času, který dítěti věnujeme, jsou velice důležité. O zážitcích, které s dětmi společně zažijeme, je vhodné se pobavit a sdílet je, vytvářet radost i z úplných maličkostí. To vše dítě obohacuje," říká logopedka Ilona Kejklíčková ze Soukromé kliniky LOGO.

Vývojová dysfázie: Specifická porucha řeči, kterou je třeba řešit!

Malí breptalové často trpí také ADHD poruchou

Breptavost (odborně tumultus sermonis) je porucha plynulosti řeči, kde je převážně narušeno tempo řeči. Jedná se o patologickou odchylku, kdy tempo řeči je zrychlené, důsledkem je vynechávání slabik, slov, dochází k deformaci obsahu mluveného, vybočení od tématu, vynechání podstatných informací. "Současně bývá postižena i takzvaná prozódie – chybný přízvuk, nepravidelné tempo řeči, monotónní mluva. U dětí s breptavostí pozorujeme častěji než u jejich vrstevníků rovněž motorický neklid, také syndrom ADHD, poruchy soustředění a jemné motoriky," vysvětluje Ilona Kejklíčková.

Nemel tolik, zpomal, ty brepto!

Tato porucha řeči má mnoho společného s koktavostí, pokud jde o prevenci a profylaxi, příčiny jsou ale zpravidla jiné. Breptavost je typická zrychlenou mluvou, která se často stupňuje až k nesrozumitelnosti.

"Rodiče často breptavé děti charakterizují jako velmi chytré, které ale "nestihnou říci všechno, co vědí". V poslední době se však prokazuje, že u většiny dětí s breptavostí má jejich porucha organický původ (neurologická příčina). Podle psychologických testů podávají breptavé děti horší výkony ve vnímání, v pravolevé orientaci, ve čtení i psaní, mají snížené motorické i senzomotorické schopnosti. Breptavost lze tedy považovat za jeden z projevů lehké mozkové dysfunkce. Zanedbatelný není ale rovněž ani podíl dědičnosti," přibližuje klinická logopedka Dana Kutálková.

Vadami řeči trpí stále více dětí! Které jsou nejčastější?

Jak se breptavost projevuje? Příznaky jsou různé!

Breptavé děti se projevují obvykle jako velmi impulsivní, jednají nevypočitatelně a hovoří překotně. Ovšem v situacích, které vyžadují rychlou reakci, bývají naopak pomalejší, než je obvyklé. Není to ale pravidlem. Některé se chovají klidně a rozvážně, jsou manuálně zručné, a to pak výrazně kontrastuje se zbrklostí mluvy.

Mluvení bývá narušeno častými vdechy, někdy dítě mluví i při nadechování, v proudu řeči se ztrácejí koncovky nebo části slov, výslovnost je často nepřesná nebo nesprávná, ale není vázána na některé hlásky – v té rychlosti se prostě některé hlásky nepovedou. Výrazněji se breptavost začne projevovat právě až kolem nástupu do školy a často se zkombinuje s koktavostí, která vzniká druhotně, obvykle jako následek komunikačních neúspěchů a nevhodných výchovných postupů.

Největší mýty o koktavosti: Způsobuje ji nervozita a špatný přístup rodičů?

Aby dítě mluvilo potichu a nekřičelo: Jak toho dosáhnout?

Lze této poruše předcházet?

Určitá prevence existuje. Důsledně klást důraz na jasné a zřetelné vyslovování, na správné dýchání, na přiléhavé a výstižné vyjadřování, rozvíjet cit pro rytmus a tempo. Pokyn "mluv pomalu" po čase ztratí význam, dítě ho přestane vnímat. Lepší je tlumit rychlost nejen slovně ale i gestem – nenápadně ukázat na rty, naznačit spojením palce a ukazováčku rychlost nebo použít gesto, které využívá policie pro zpomalení jízdy auta. S většími dětmi je možné tyto signály předem domluvit, abyste jim neskákali do řeči slovními pokyny a aby bylo možné použít je nenápadně i na veřejnosti. Určitě je ale důležité poruchu usměrňovat a řešit, dítě totiž nijak netrápí, neobtěžuje, většinou si ji ani neuvědomuje, proto nemá prakticky žádnou motivaci se jí zbavovat. A tak může situace přetrvávat někdy až do dospělého věku. Doma se snažte mluvit klidně, správně a pečlivě vyslovovat, chyby usměrňovat.

Řečové vady bývají důvodem k odkladu školní docházky, říká logoped. Které vadí?

Bez logopeda to nepůjde!

Logopedická léčba se zaměřuje na tyto diagnostické postupy:

 • jak dítě mluví a volný rozhovor
 • hlasité čtení
 • psaní
 • reprodukce vět
 • zpěv a recitace básničky
 • vyšetření motoriky
 • vyšetření hudebních vloh

"Hlavním cílem terapie je zmírňování a úprava rychlého tempa řeči. Velmi vhodné je doplnění těchto diagnostických postupů rovněž o vyšetření dětské kresby,“ dodává PaedDr. Ilona Kejklíčková.

Úspěch při terapii breptavosti je závislý na několika základních pravidlech:

 • komplexnost diagnostiky a následné odborné péče
 • spolupráce a vzájemné respektování speciálních forem práce jednotlivých členů pracovního týmu (klinický logoped, klinický psycholog, lékař)
 • v terapii se využívá dechových a relaxačních cvičení, rytmizace, zvýšení koncentrace pozornosti a postupného zlepšování vyjadřování
 • je potřeba nastavit pravidla – příprava, školní práce, odpočinek
 • respektování osobnosti dítěte a jeho rodiny
 • správná motivace ke spolupráci
 • individuální a dlouhodobá péče
 • rozhovory s rodiči
Víte, která souhláska nám dělá největší problém?
Jak pomoci dítěti s ADHD, aby bylo úspěšné ve škole? Takhle!
Témata: Zdraví, Děti, Předškolák, Poradna pro rodiče a děti, Logopedie, Pár měsíců, Úprava, Rychlost blesku, Mozková dysfunkce, Porucha, Koktavost, Tempo, Dysfunkce, MBA, Soukromá klinika Logo, Dana Kutálková, Přízvuk, Ted, Mluva, Žalý, Pokyn, Policie, Domažlice, Mluvení, Soustředění, Zdraví na Heureka.cz