Maminka.czMaminky ve světě

Jak se rodí v Saúdské Arábii

Pavla Edgeworth 30.  7.  2014
Jak se rodí v Saúdské Arábii
Porod je jedna z nejintimnějších věcí v životě ženy. V klasické západní společnosti si jej umíme představit. Jak však vypadá v muslimské zemi? Pavla je porodní asistentka a přes tři roky pracovala v Saudské Arábii a podělila se s námi o své zkušenosti.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

„Saúdská Arábie je zemí mnoha kontrastů, moderní svět se zde prolíná s tradicí a náboženstvím jako nikde jinde na světě, začala své vyprávění Pavla, která přes tři roky pracovala jako porodní asistentka v královské nemocnici v Jeddah, nedaleko Mekky - nejvýznamnějšího poutního místa Islámu. Tady jsou její zkušenosti.

Zdravotnictví je kontrastů plné. Většina nemocnic nabízí péči i přístrojové vybavení srovnatelné s vyspělými státy a mnoho pacientů má i poslední modely Smart phonů, někteří z nich mají ale problém spát na lůžku, protože doma spí na zemi, zuby si čistí siwakem – klacíkem, a prakticky nepoužívají příbor při jídle.

Porod „ve jménu Alláhově“

Nejinak je tomu i v porodnictví. Více než 1/3 porodů je vedena císařským řezem a epidurální analgezie je velmi populární. Běžnou praxí ale také je, že se lékaři krátce pomodlí před jakýmkoliv výkonem a třeba i porodnické vyšetření provádí „ve jménu Alláhově“.

Obecně v západních zemích panuje představa, že v muslimských zemích rodí ženy velmi brzo. Já však takovou zkušenost nemám. Ano, měli jsme v porodnici několik patnáctiletých i mladších prvorodiček, ale celkově se věkový průměr žen, které rodily poprvé pohyboval mezi 18 – 23 lety. Hodně žen však také rodí dlouho po 40. roce života. Mé „nejstarší“ rodičce bylo 52 let.

Dalším specifikem saudského porodnictví je i velký počet dětí v rodině. Je to asi 5 dětí na manželku, přičemž je tu stále běžné mnohoženství. Naopak tu téměř nezaznamenáte svobodné matky, vyjma případu znásilnění by pro ně nemanželské dítě znamenalo rozsudek smrti (ukamenování). Mimomanželský sex je považován za cizoložství a podle toho trestán.

Příbuzenské sňatky plodí více postižené děti

Velice běžné jsou příbuzenské sňatky mezi bratranci a sestřenicemi. Následkem toho tu mnoho dětí příchází na svět s různými vrozenými vývojovými vadami. Osobně jsem se tu setkala s takovými vadami, o kterých jsem u nás jen četla v učebnicích.

Většina sňatků je dohodnutá rodiči, především otcem. Jedna z mých saudských kolegyň raději zůstala svobodná, než aby se provdala za jednoho z bratranců, jak chtěla její rodina. Nechtěla, aby se jí narodilo postižené dítě. Měla štěstí, její rodina to respektovala.

Porod bez tatínků a datle pro novorozence

A jak probíhá samostatný porod? V počáteční fázi porodu se ženy většinou prochází, modlí se a čtou Korán (pokud nekrvácí – to jsou obřadně nečisté). Rodiny z určitých kmenů stále praktikují zaříkávání, kdy osoba doprovázející rodičku od ní odhání zlé duchy a symbolicky na ni plive.

Tatínkové se porodu většinou neúčastní, čekají před porodním sálem. Nejčastěji rodící ženu doprovází sestra, matka nebo tchýně. Tatínek příjde na sál až v okamžiku, kdy je dítě na Světě. Poté mu do každého ouška pošeptá modlitbu – adhan - takové muslimské vyznání víry, kterou se dítě prakticky stává muslimem.

Překvapilo mě, že saúdské porodnictví je mnohem „hlučnější“ než jsme zvyklí u nás. V momentě, kdy maminka tlačí, hlasitě jí povzbuzuje celý tým. U nás bychom řekli „ křičí na ni, aby tlačila“. Pro muslimky je však povzbuzování součástí porodu a očekávají ho.

U porodu nesmí chybět datle. Saudky věří, že jim zajistí snadný průběh porodu. A tak jako u nás se dítě přikládá matce k prsu, tak v Saudské Arábii mu rodiče vkládají do úst malý kousek datle. To mi jako zdravotníkovi vstávaly vlasy hrůzou na hlavě, aby dítě datli nevdechlo.

Zajímavé jsou i tradiční způsoby, jak si ženy snaží vyvolat porod, pokud přenášejí. Používají olej ze lněného semínka, popíjejí skořicový čaj a masírují si břicho směsí oleje a mletého muškátového oříšku.

Po porodu se ženám podáváno teplé, hodně oslazené mléko, které podle tradice má snížit poporodní krvácení.

Porod v období Ramadánu

Ramadán je nejdůležitějším měsícem v roce. Je věnován půstu, modlitbám a charitě. Jako takový ovlivňuje i průběh porodu. Muslimové nesmí od východu do západu slunce nic jíst ani pít. Pro těhotné ženy to sice neplatí, ale většina stejně půst dodržuje a často i v ranné fázi porodu. Pokud bylo třeba podat infuzi, čeká se až do pokročilejší fáze porodu, teprve tehdy se půst přeruší.

Často porod komplikovala i ženská obřízka, která je sice v Saudské Arábii zakázaná, ale přesto je u mnoha žen stále prováděná. Narozdíl od celkové mutilace, prováděné v mnoha afrických zemích se tu ženám odstraňuje jen klitoris, velké pysky jsou zachovány. To sice nebrání ženám v porodu vaginální cestou, ale trhlinky v oblasti močové trubice tu při porodu vznikají velmi často.

Muži v rolích porodníků

Ačkoliv je porod vyhrazený ženám, můžete se tu setkat i s mnoha muži porodníky. Pacientky i jejich manželé často účast muže u porodu odmítají. Jejich nesouhlas je akceptován a vždy je snaha sehnat lékařku popřípadě pokud nehrozí u porodu komplikace, odrodí pacientku porodní asistentka. Pokud se vyskytnou akutní komplikace, rodiče většinou nakonec s přítomností lékaře souhlasí. Setkala jsem se však i s případem, kdy manžel účast porodníka vehementně odmítal a prohlásil, že raději nechá svou ženu i dítě zemřít, než aby se jí dotknul cizí muž.

Osobně mohu říct, že ne všechny moje příhody v Saudské Arábii byly jako z Pohádek tisíce a jedné noci. Avšak práce „porodní báby“ v arabském světě byla pro mě obrovská a nezapomenutelná životní zkušenost a budu z ní těžit do konce života.


Rodila jste v cizině, či jste v zahraniční porodnici pracovala? Podělte se se čtenářkami o své zkušenosti. Napište nám na svůj příběh na mail endrychova@mf.cz. Vybrané příběhy zveřejníme.

Témata: Maminky ve světě, Vyspělý stát, Obřízka, Tradiční způsob, Velký počet, Epidurální analgezie, Saúdská Arábie, Postižené dítě, Celý tým, Poporodní krvácení, Rama, Jak, Cizí muž, Malý kousek, Salem, Znásilnění