Maminka.czŠkolák

Jak vidí žáci svou školu a učitele: Čím jsou starší, tím jsou nespokojenější. Co všechno ještě odhalil průzkum?

Simona Procházková 21.  10.  2022
Stěžují si vaše ratolesti na poměry ve škole? Někdy stojí za to nepouštět jejich připomínky nebo nekompromisní odsudky jedním uchem tam a druhým ven s tím, že děti by pořád jen remcaly a ve všem hledají chyby. Více než 27 tisíc žáků z prvního a druhého stupně se zúčastnilo dotazníkového šetření Mapa školy. To, co z průzkumu vyplynulo, vás možná překvapí.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Z výsledků rozsáhlého šetření mimo jiné vyplývá, že čím jsou žáci starší, tím kritičtěji se na svou školu dívají. Zatímco mladší žáci by své škole dali většinou za jedna, starší ročníky jsou často nespokojeny.

VIDEO: Podcast Maminka - Stabilo: Jak podpořit děti ve správných návycích ve škole?

Stížnosti na jídelny i šikanu

 Celkem 14 800 žáků prvního stupně a 12 800 žáků druhého stupně z celkem 110 škol se v uplynulém školním roce zapojilo do šetření Mapa školy, které každoročně realizuje společnost Scio. Z dotazování mimo jiné vyplývá, že žáci jsou ve svých školách spíše spokojeni, líbí se jim současná úroveň vybavení a zázemí (sportoviště, pomůcky, prostory), ale jsou nespokojeni se školními jídelnami a stavem toalet a umýváren. Za alarmující lze označit zjištění, že velká část žáků se setkává se slovním, nebo dokonce fyzickým ubližováním, ale zároveň neví, na koho by se ohledně tohoto jevu ve škole mohla obrátit.

Baví mě to, dávám za jedna

Z odpovědí na dotazy dále vyplynulo, že více než polovina (51 %) žáků prvního stupně chodí do školy hodně ráda, dalších 44 % chodí do školy rádo jenom trochu. Většinu (87 %) z nich baví to, o čem se ve škole učí, a pokud by děti svou školu měly oznámkovat, tak 9 z 10 žáků (87 %) prvního stupně by jí dalo jedničku (59 %) nebo dvojku (28 %).

V případě žáků druhého stupně jen 3 z 5 dotázaných (59 %) tvrdí, že do školy chodí rádi (škály odpovědí u žáků 1. a 2. stupně nejsou identické), zbývající žáci (41 %) pak do školy rádi nechodí.

„Výchovy“ jsou super, fyzika už méně

"Nejoblíbenějším předmětem na prvním i druhém stupni je suverénně tělesná výchova. Nepočítáme-li další 'výchovy', pak k nejoblíbenějším předmětům patří na prvním stupni matematika, na druhém stupni angličtina a dějepis. Matematika přitom žáky nejvíce rozděluje na ty, kteří ji mají rádi, a na ty, kteří nemají,” říká Michal Dorčák, koordinátor projektů pro školy ve společnosti Scio.

Svačina pro školáky. Všechno, co potřebujete vědět, a šikovné nápady a triky navíc

Za předmět, kde učitelé podávají látku nudně a nezáživně, žáci nejčastěji označovali fyziku. Ta spolu s matematikou patří i k předmětům, kde se děti na nic raději neptají, aby na ně učitelé nebyli nepříjemní. Za učitele, kteří dělají výuku záživnou, zajímavou a přínosnou, žáci nejčastěji považují vyučující dějepisu, přírodopisu a češtiny.

“Celková spokojenost žáků přitom silně souvisí s tím, jak žáci vnímají kvalitu výuky, a již méně s tím, jak hodnotí vztahy se spolužáky, fyzické zázemí nebo vztahy s učiteli. Pokud tedy žáci hodnotí pozitivně svou spokojenost ve škole, pak je silně pravděpodobné, že tak hodnotí i kvalitu výuky ve škole,” dodává Michal Dorčák.

Problémy? Až polovina žáků neví, na koho se obrátit

Velká část žáků druhého stupně (56 %) se vyjádřila, že ve škole nemá žádného dospělého, kterému by důvěřovala natolik, aby se na něj bez obav obrátila se svým problémem nebo žádostí o důvěrnou radu. Nebo o něm alespoň neví. Identická je i situace v případě řešení otázky šikany. Ani zde více než polovina žáků neví, na koho by se ve škole mohla obrátit.

To je alarmující především kvůli tomu, že 40 % žáků druhého stupně se docela často nebo denně setkává se slovním ubližováním, 13 % dokonce s fyzickým ubližováním. Tato data souhlasí s předchozími zjištěními České školní inspekce, která uvádí, že s šikanou se děti setkávají na 30 až 38 % škol, nebo s výzkumem PISA, v němž svou zkušenost se šikanou zmiňovalo 24 % českých žáků.

Hlavně, aby škola byla blízko

Podle čeho vybírají rodiče základní školu pro své děti? Při volbě základní školy je pro rodiče rozhodující vzdálenost od bydliště, podle které se rozhodují více než dvě třetiny (70 %) z nich, vyplývá dále z dotazníkového šetření Mapa školy společnosti Scio (v uplynulém roce v něm odpovídalo 18 200 rodičů).

Mezi další rozhodující kritéria patří to, zda do školy chodí kamarádi nebo sourozenci dítěte (42 %), a pověst školy, dojem z osobní návštěvy nebo doporučení jiných rodičů (37 %).

Rodiče přitom mohli vybrat až tři možnosti a právě zmíněná trojice kritérií výrazně převládala. “Jako málo významná kritéria se jeví zaměření školy či rozsah volitelných předmětů stejně jako přítomnost známého ředitele nebo pedagoga. Ukazuje se přitom, že rodiče, kteří vybírali podle pověsti školy, jsou více spokojeni než rodiče, kteří vybírali podle místa,” komentuje Michal Dorčák.

Kdy budou mít školáci letos velikonoční prázdniny?

Co je Mapa školy?

Dotazníkové šetření určené pro mateřské, základní a střední školy každoročně stovkám škol poskytuje komplexní zpětnou vazbu od žáků, učitelů, rodičů a provozních zaměstnanců. Šetření je anonymní a dotazníky jsou mimo jiné zaměřeny na výuku a hodnocení, spolupráci, bezpečí, materiální zázemí, spokojenost se školou nebo vztahy.

Témata: Děti, Rodiče, Školství, Školák, Základní škola, Školy, Vzdělání, Prvňáček, První třída, Šikana, učitel, mapa, školní jídelna, Průzkum, Inspekce, Šetření, Pisa, Sportoviště, Česká školní inspekce, Škola, Alarm, Vid, Přírodopis, Český žák, Žák