Maminka.czStřední škola

Jak vybrat střední školu? Kdy podat přihlášku? Vše, co potřebujete vědět!

Jak vybrat tu správnou střední školu a nešlápnout vedle? Podle čeho se rozhodovat, na co se zaměřit a proč je na místě hodně se ptát? Nabízíme odpovědi na všechny důležité otázky.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Desítky tisíc deváťáků čeká letos zlomové rozhodnutí: výběr střední školy, přijímací řízení a přechod do dalšího stupně vzdělávání. Podle průzkumu Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT) z roku 2018 si o výběru střední školy rozhoduje 42 procent dětí zcela samo, 56 procent budoucích středoškoláků se radí společně s rodiči a více jak polovina rodičů přiznává, že poprvé se o dané střední škole dozvěděli od svého potomka.

„Většina žáků (60 procent) učiní finální výběr střední školy v 9. ročníku, 30 procent má jasno už od 8. třídy a zbytek se pro naši školu rozhodl ještě dřív,“ uvedl ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT) zaměřené na IT obory Martin Vodička.

Bojíme se maturity, on line škola na přípravu nestačí, píše maturantka

Jak a do kdy podat přihlášku?

Na výběr střední školy a podání přihlášky mají současní deváťáci čas do začátku března. Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až dvě přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až dvě přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky. Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je:

  • pro obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2020
  • pro obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2021

V případě, že se uchazeč hlásí na obor gymnázium se sportovní přípravou a zároveň na jiný maturitní obor, musí při vyplňování přihlášky dodržovat specifická pravidla.

„Už nyní je třeba školu vybírat v perspektivě jednotlivých oborů na pracovním trhu. Osobně máme zkušenosti i s absolventy vysokých škol, kteří si následně dodělávají výuční list, jelikož v tom spatřují jistotu uplatnění a dobrého ohodnocení,“ upozorňuje Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Svačina pro školáky. Všechno, co potřebujete vědět, a šikovné nápady a triky navíc

Gymnázium, nebo odborná škola?

Podle dat MŠMT z roku 2020 přijmou každý rok střední školy více než sto tisíc studentů prvních ročníků. Většina žáků volí gymnázia nebo obory s maturitou, kolem 30 tisíc uchazečů se rozhodne studovat odbornou školu s výučním listem. Právě na středních odborných školách výrazně roste v uplynulých pěti letech počet studentů.

Vybrat si odbornou střední školu, která nasměruje uchazeče na budoucí povolání, je výhodné podle Martina Vodičky: „Naši studenti jsou hned po maturitě schopni samostatně pracovat. Mohou tak například na rozdíl od absolventů gymnázií jít po ukončení studia rovnou do praxe. A pokud jdou na vysokou školu, tak si ke škole snáze, budou-li chtít, naleznou zaměstnání. Navíc 75 procent našich studentů pracuje už ve třetím ročníku, většina z nich v oboru.“

Zájmy dítěte i názor výchovného poradce

Při výběru školy by měl být prvotní zájem dítěte. Sekundárním faktorem jsou studijní předpoklady – bude spokojenější a úspěšnější ve specializovaném oboru, nebo na všeobecném gymnáziu?

„Děti někdy bývají zaskočeny nároky, se kterými se poprvé setkají na střední škole, a pokud je výuka nebaví, rychle ztrácí motivaci. Proto je velmi důležité řídit se při výběru školy jejich zálibami. Napoví i názor výchovného poradce ze základní školy, který zná schopnosti a předpoklady žáka. Například u našich uchazečů očekáváme zájem o techniku a počítače jako takové, určitě by neměli mít odpor k matematice, všechno ostatní jsme schopni je naučit,“ vyjmenoval Martin Vodička, ředitel SSŠVT.

To potvrzuje také ředitel Miloslav Janeček: „Když má dítě vztah ke dřevu, je volba jen o tom, zda jít na tříletý učební obor s výučním listem a možností dvouleté maturitní nástavby, nebo rovnou na maturitní obor stejného zaměření. Z pozice zaměstnavatelů je nyní nejvíce poptávaná právě pětiletá varianta, kdy má absolvent výuční list i maturitu,“ upozornil.

Škola doma: Konkrétní tipy, jak se s dětmi učit on-line kvůli zavření škol

Myslete na uplatnění na trhu práce

Uchazeči o studium na středních školách by měli myslet dopředu a školu vybírat i podle toho, po jakých profesích je na českém trhu práce největší hlad. I z toho důvodu roste o studium na odborných a specializovaných školách meziročně zájem. „Vysoká poptávka po absolventech řemeslných oborů na trhu práce a s tím související dobré ohodnocení jejich práce samozřejmě s nárůstem zájmu o studium řemeslných oborů souvisí. Dále je mezi mladými lidmi zájem o to pracovat s novými technologiemi a ne pouze studovat ‚suchou‘ teorii. Odborné školy dnes intenzivně  spolupracují s firemním sektorem, a mohou tedy svým žákům umožnit už v rámci studia jistotu uplatnění a současně možnost seznámit se s novými trendy,“ popsal růst zájmu uchazečů Miloslav Janeček. Mezi nejlukrativnější vzhledem k uplatnění na pracovním trhu patří v Česku vedle řemeslných oborů ty informatické.

Na řadu otázek odpoví inspekční zpráva

Rozšířeným vodítkem pro rodiče i žáky bývají webové stránky škol. Virtuálně stvořený obraz se však od toho reálného může hodně lišit. Skutečně nezávislé hodnocení školy nabízejí inspekční zprávy, které jsou veřejně přístupné na webu České školní inspekce.

„Ze zprávy uchazeči zjistí, zda je škola na nadstandardní, nebo podprůměrné úrovni, zda modernizuje své vybavení, jak vede výuku cizích jazyků nebo jaké žákům nabízí aktivity nad rámec výuky. Rodiče také velmi zajímá, jak si škola vede u maturit. To je opět snadno dohledatelné na internetu, konkrétně na webové stránce Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMATu),“ shrnuje Martin Vodička.

Melancholik, nebo flegmatik? Různí školáci vyžadují různý přístup

Dny otevřených dveří: letos jinak

Poznat školu zevnitř umožňují dny otevřených dveří. Momentálně tedy trochu v jiné formě – celá řada škol je pořádá on-line a video formou, sledujte proto webové stránky vybrané školy. Můžete tak nahlédnout do zařízení školy, složení učitelského sboru a především získat reference od současných studentů. „Každý rok přibývá dost konkrétních dotazů, kterých si ceníme, neboť jsou příslibem, že i během studia bude komunikace mezi školou a rodinou bezproblémová. Školu dělají její zaměstnanci, primárně učitelé. O nich podá relevantní informace někdo, kdo danou školu studuje nebo ji absolvoval,“ míní Miloslav Janeček.

Jako skvělou příležitost k navázání kontaktu se žáky školy vidí dny otevřených dveří také Martin Vodička: „Naši studenti se dnů otevřených dveří přímo účastní a dokreslují atmosféru školy. Uchazeči o studium se s nimi mohou bavit o všem, co je zajímá, a v přítomnosti dospělého by se třeba styděli zeptat, například o kvalitě učitelů a úrovni výuky.“ Zajímejte se o kvalitu vybavení učeben a technologie používané při výuce nebo odborném praktickém výcviku.

Učitelé je nemají v lásce, školáci je milují aneb co je dobré vědět o gumovacích perech

Co prozradí sociální sítě?

Při získávání informací o škole vzrůstá význam profilů škol na sociálních sítích. Díky nim může uchazeč vidět mimoškolní aktivity i oborové úspěchy školy. Jak jsou zde žáci motivováni a jaké možnosti jim nabízí spolupráce s partnery školy.

„Na webových stránkách a sociálních sítích, které škola provozuje, lze vyčíst informace o průběhu výuky ve škole i všech mimoškolních aktivitách. Úspěšnost studentů u maturit nebo přijímaček na VŠ eviduje web Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a kvalitu výuky shrnuje inspekční zpráva veřejně přístupná na webu České školní inspekce. Podle ohlasů našich absolventů víme, že pokud má student o obor zájem, naučíme ho věci, ze kterých bude čerpat celé bakalářské studium na VŠ a ještě dlouho v zaměstnání,“ uvedl ředitel SSŠVT.

„Stejně cenným indikátorem je množství firemních partnerů školy a členství v odborných ceších a společenstvech. Seriózní partneři se propůjčují ke spolupráci jen se školami, u kterých mají garantovánu odbornou kvalitu výuky, a tedy i absolventů,“ doplňuje Miloslav Janeček ze SOŠJ.

Video: Co když přijde dítě ze školy zklamané?

Kdy pustit školáka poprvé samotného do školy? Ve druhé třídě už to zvládne
Jak pomoci dítěti s ADHD, aby bylo úspěšné ve škole? Takhle!
Roušky ve školách: Kdo je musí mít a proč se to pořád mění?
Témata: Školák, Školství, Základní škola, Školy, Střední škola, Student, Výuční list, Vedě, Facebookový profil, Den otevřených dveří, Remeš, Čtvrtý ročník, Webová stránka, Většina, Česká republika, Zaměstnanci, Spolupráce, Moderní technologie, Učitelský sbor, Užívání, Česká školní inspekce, Jarov, Cermat, Budoucí povolání, Deváťák