Maminka.czŠkolák

Jak zvládnout první tábor?

Zuzana Labudová 15.  6.  2016
Jak zvládnout první tábor?
Také uvažujete o tom, že byste svého předškoláka poprvé vyslali na tábor? Poradíme vám, na co dát pozor a jak to udělat, aby se dítě vrátilo spokojené.
Seznam kapitol
1. Příprava na tábor

V první řadě je potřeba pokud možno objektivně posoudit, jestli na to vaše dítě v pěti či šesti letech opravdu má. Na jednu stranu svou ratolest samozřejmě nejlépe znáte sami, na druhou stranu ji můžete vidět v jiném světle než lidé, kteří dokážou zralost odborně posoudit, třeba učitelky ve školce.

Velmi pravděpodobné také je, že se váš potomek chová trochu jinak, když je s vámi nebo dalšími rodinnými příslušníky, třeba babičkou a dědou, a když je mezi lidmi, které nezná tak dobře, například právě ve školce. Proto je dobré si o tom, jak vaše dítě zvládá samostatný život v lidské společnosti, promluvit s někým zasvěceným.

Vedle učitelek ze školky to může být také vedoucí z kroužku nebo sportovního klubu. Vodítkem by vám mohl být rovněž test školní zralosti, který jste možná absolvovali kvůli váhání, zda letos syna či dceru zapsat do školy. Svůj pohled by vám mohla poskytnout také logopedka, vývoj řeči často s osobnostní zralostí úzce souvisí.

Podle čeho vybírat tábor pro dítě

 • Důkladně si proklepněte organizátora. Ideální je svěřit dítě někomu, koho delší dobu znáte, třeba vedoucím, které váš potomek zná z kroužku nebo sportovního klubu. Vyhněte se organizacím, jež s pořádáním táborů teprve začínají.
 • Poptejte se rodičů kamarádů a kamarádek vaší dcery či syna, zda neuvažují o táboru i pro své dítě. Třeba budou mít tip na skvělý tábor, kam jezdí jejich starší potomci, a možná budete moct svoje děti přihlásit společně.
 • Snažte se o táboru, o němž uvažujete, získat maximum informací. Podrobně projděte web, podívejte se do táborového řádu, hledejte vzdělání a zkušenosti vedoucích. Pokud vám něco není jasné, napište organizátorovi e-mail nebo mu zavolejte a žádejte vysvětlení. I tak navíc získáte představu o důvěryhodnosti pořadatele.
 • Nechte dítě rozhodnout. Udělejte předvýběr organizací a táborů, které jsou z vašeho pohledu nejlepší, pak ukažte dítěti fotografie z táborů a nechte je, aby si vybralo samo. Jeho názor je velmi důležitý.
 • Organizátor tábora je povinen uvést v přihlášce své IČO, nahlásit konání tábora krajské hygienické stanici a uzavřít pojištění odpovědnosti. To vše si u něj můžete ověřit. Nedílnou součástí formálního zajištění tábora je potvrzení o zdravotním stavu dítěte a prohlášení o bezinfekčnosti. Pokud toto organizátor vyžaduje po vás, bude totéž žádat po všech rodičích – a tak to má být.
 • V informacích hledejte také zprávu o tom, zda tábor nemůže být těsně před termínem konání zrušen kvůli malému počtu přihlášených, tím byste mohli svému dítěti způsobit velké zklamání.

Vážně chceš jet?

Další důležitou kapitolou je názor dítěte. To je poněkud ošidné, protože pětiletý či šestiletý človíček vlastně úplně neví, na co se ho ptáte. Pojede do neznáma, jelikož na táboře nikdy nebyl, a ať mu budete táborový program popisovat sebelépe, jen těžko si to dokáže skutečně představit.

Svůj názor by ale určitě vyjevit měl, a pokud bude zásadně proti, rozhodně ho nenuťte nebo nepřemlouvejte. I děti, které zpočátku rozhodně na tábor jet chtějí, mohou později couvnout nebo měnit názor každý týden. Pak je důležité zjistit, co se za změnou postoje skrývá, a případné obavy či nevědomost vysvětlit. Svoje vlastní pochyby pak určitě neřešte před dítětem, s jeho odjezdem na tábor musíte být naprosto srovnaní.

Jakmile by z vás potomek cítil nejistotu, neodjíždělo by se mu zrovna lehce. Ubezpečte se také, že dítě nechápe odjezd na tábor jako trest. Pokud si nejste jistí, že je tábor pro předškoláky dobrý nápad, raději ho odložte na příští rok.

Připravujte se

Jestliže rozhodnutí již padlo a celá rodina včetně dítěte je srozuměna s tím, že letní tábor bude patřit do jeho prázdninového programu, začněte potomka pomalu připravovat. Můžete si povídat o tom, co se na táboře obvykle dělá, pozvat kamarády nebo příbuzné, kteří na táboře už byli a mají s ním dobrou zkušenost, nebo pořídit něco z potřebného táborového vybavení.

Jestliže plánujete tábor pro dítě až na příští rok, můžete se také přihlásit na některý z táborů pro rodiče s dětmi. Váš potomek si na něm vyzkouší táborový program, takže pro příští rok bude mít jasnější představu a dokáže se lépe rozhodnout. Podívejte se také na různé weby, kde se popisují kvalitní tábory a je možné si na nich prohlédnout fotografie táborových činností. To vše pomůže vašemu předškolákovi s přípravou.

Zkuste nejdřív příměstský

Jedním z možných způsobů přípravy je také absolvování příměstského tábora o letních prázdninách rok předtím, než chcete svého potomka poslat na klasický tábor. Tyto tábory mívají prakticky stejný program jako běžné tábory, pouze s tím rozdílem, že dítě ráno přivezete a večer zase odvezete. Také u těchto táborů je možné vybrat zaměření, které bude právě vašemu dítěti vyhovovat nejvíce. Vzhledem k absenci platby za ubytování navíc ještě ušetříte.

Jak vybrat ten nej?

Alfou a omegou úspěchu je samozřejmě správný výběr tábora. Jak na to? Postupujte pozvolným zužováním obrovského množství nabízených táborů podle kritérií, která jsou pro vás a vašeho potomka důležitá.

Pro začátek upřednostněte sedmidenní tábor. Pokud vaše dítě v pohodě zvládlo školku v přírodě, nemusíte mít z týdenního odloučení obavy, dva týdny jsou ale v životě předškoláka poměrně dlouhá doba. Zkrácením délky pobytu se množina táborů značně zmenší. Pak přidejte další požadavky, od těch praktických až po náplň činnosti.

Nejmenší děti asi nebudete posílat pod stan. Většina organizátorů má i v chatovém táboře hlavní budovu, v níž jsou obvykle ubytovány nejmenší děti společně s vedoucími, pro některé děti je ale právě chatka to správné dobrodružství. Zeptejte se tedy svého dítěte, co by se mu líbilo nejvíc. Podobně určete program tábora: pokud bude dítě každý den dělat svoji oblíbenou činnost, na nějaké stýskání si potom ani nevzpomene.

Seznamte se

Pro oddíly předškoláků ve věku od čtyř do sedmi let vybírají organizátoři obvykle ty nejzkušenější vedoucí, kterým nevadí určitá specifika této věkové skupiny. Tito lidé musejí na táboře plně zastoupit rodiče, takže někdy dojde i na večerní uspávání nebo převlékání počuraného oblečení. V ideálním případě pořádá organizátor tábora schůzku rodičů s vedoucími, takže se s osobami, které budou pečovat o vaše dítě, budete moct seznámit tváří v tvář. To vám může dodat potřebný klid a rozhodně dejte na svůj osobní pocit. Při té příležitosti se s vedoucími domluvte také na předávání korespondence.

U nejmenších dětí je totiž důležité, aby každý den obdržely z domova zprávu, mnoho organizátorů proto vybírá od rodičů při odjezdu pohled na každý den tak, aby při rozdávání táborové pošty nikdo nepřišel zkrátka. Mnoho táborů umožňuje poslat každý den krátký e-mail, který vedoucí dítěti vytisknou a předají na večerním nástupu.

Dohodněte také způsob vyzvednutí dítěte z tábora a popište jej dceři či synovi. Malé děti totiž někdy mohou mít strach, že si je rodiče zapomenou vyzvednout, proto je raději dopředu uklidněte.

Nejezděte za ním!

Většina pořadatelů návštěvy rodičů v táboře důrazně nedoporučuje. Nedělají to proto, aby před vámi utajili, co se v táboře děje, ale aby vaše dítě uchránili rozrušení. Drtivá většina dětí na návštěvu rodičů v táboře reaguje negativně. Rodiči totiž většinou přijedou ve chvíli, kdy se všichni sžili, nikdo si přehnaně nestýská a tábor klape. Pokud se v takové situaci na táboře objevíte, připomenete svému potomkovi, že je bez vás, zase odjedete a rozhodíte ho na zbytek tábora.

Výjimkou nejsou ani situace, kdy dítě tábor skvěle zvládá, pak ale přijedou rodiče, a když odjedou, dítě se natolik rozesmutní, že se pro něj musí vrátit a odvézt je domů. Kromě toho můžete svou náhlou přítomností rozhodit i další děti, kterým může být naopak líto, že za nimi nikdo nepřijel. Svou návštěvu tedy raději dobře zvažte.

S handicapem? No jasně!

Pokud jste si až dosud mysleli, že na tábor může jet jenom zdravé dítě, jste na velkém omylu. Existují totiž i pořadatelé táborů pro děti s různými handicapy, a to včetně těch sociálních, což se týká například dětí ze sociálně slabých rodin, které na tábor pro svoje potomky nemají dostatek peněz.

Jedním z těchto organizátorů je obecně prospěšná společnost Zajíček na koni, která pořádá letní integrační pobyty zaměřené na terapii s koňmi. „Pobyty jsou určeny pro rodiny s dětmi s mentálním, tělesným či sociálním handicapem. Děti mají každodenní terapii na koni či terapii s koněm, tedy mazlení, vytváření vztahu s koněm, odbourávání strachu a podobně. Dále s dětmi hrajeme různé sportovní či jiné hry, to vše s ohledem na individuální potřeby všech zúčastněných, a nabízíme doprovodné terapie jako muzikoterapii, arteterapii či kombinované terapie,“ vysvětluje Lenka Mansour ze Zajíčka na koni.

„Pro rodiče, tedy převážně maminky, je tento integrační pobyt též relaxací, mohou se setkat s dalšími rodiči, kteří jsou ve stejné či podobné situaci jako oni. A zároveň jsou to pobyty integrační, protože zdravé děti s jejich rodiči tvoří nedílnou součást kolektivu,“ dodává. Zajíček na koni také v pražské Hostivaři nabízí příměstské pobyty pro děti ze sociálně slabého prostředí i pro děti bez jakéhokoli handicapu. Na těchto pobytech se děti učí pracovat s koňmi, starat se o ně a pomáhat ve stáji a samozřejmě mají každodenní jezdecký výcvik. Více informací najdete na webových stránkách

Co s sebou na tábor

 • Všechny věci dítěte podepište a připravte jejich seznam, který mu vylepte na vnitřní stranu kufru.
 • Balte společně s potomkem. Bude alespoň přibližně vědět, co v kufru má a co je jeho.
 • Pokud je na tábor vyžadován spací pytel, kupte nebo vypůjčte dětskou velikost. Ve velkém spacáku by se dítě ztratilo a taky by si jej příliš nevyhřálo.
 • Kromě kufru dejte dítěti do autobusu i batůžek se svačinou, který později použije na výlety.
 • Důležitý je výběr obuvi. Děti by měly mít nepromokavou trekovou obuv, holínky, tenisky a sandály.
 • Oblečení zabalte raději více a pro všechny typy počasí. Je sice možné, že nakonec tábor stráví v jedněch teplákách, ale co kdyby…
 • Nezapomeňte na kvalitní pláštěnku nebo nepromokavou bundu a kalhoty do deště.
 • Rozhodně zabalte dostatek spodního prádla a ponožek.
 • Při výběru oblečení zohledněte polohu tábora. V horách nebo na Vysočině bude chladněji než v jižních Čechách.
 • Nedávejte dítěti oblečení a věci, kterých by vám bylo líto, pokud by se vrátily zničené.
 • Na většině táborů platí dobrý zvyk, který by vaše dítě mělo dodržet: zákaz elektroniky, drahých předmětů a mobilů.
 • Zeptejte se na doporučenou výši kapesného, které uložte u vedoucího.
 • Pokud vaše dítě užívá nějaké léky, předejte je vedoucím s rozpisem dávkování. Děti si na táboře nesmějí brát léky samy bez vědomí táborového zdravotníka, i kdyby na to byly z domova zvyklé.
 • Snažte se svému dítěti život v táboře co nejvíce usnadnit: boty na suchý zip, co nejjednodušší zapínání mikin a bund, tepláky a kalhoty na gumu, kosmetika ve formě gelů.
 • K pravému tábornickému vybavení patří baterka a malý dětský nožík (rybička). Nezapomeňte na oblíbenou plyšovou hračku.
Témata: Časopis Maminka, Kam s dětmi, Děti, Předškolák, Školák, Hry pro děti, Hlídání dětí, Příměstský tábor, Posádka, Odbourávání, Semafor, Jezdec, Tábor, Převlékání, Občanské sdružení, Bezinfekčnost, Batůžek, Dlouhá doba, Nožík, První tábor, Rybička, Honba, Klasický tábor, Olympia, Samostatný život
Mohlo by vás zajímat
Sedminásobná máma, ekonomka Markéta Šichtařová: Poslednímu těhotenství jsem se nejvíc divila já sama!
Víchová Tereza
Slavné maminky
Tohle se syn naučil ve školce. Docela nepříjemně nás to překvapilo
Wallerová Radka
Předškolák
Nejkrásnější fotky porodů? Vyhrála holčička koukající na novorozeného bratra
Wallerová Radka
Porod
Maminka roku: Čekala holčičku a věděla, že nepřežije!
Procházková Simona
Maminka roku 2020
Jak rychle utišit plačící dítě? Trik zkušeného pediatra, který zabere hned!
Kojenec
Marie Doležalová má syna, na svět přišel nečekaně. Jak se jmenuje?
kog
Slavné maminky
Historie kočárků: S takovými "žihadly" pro miminka se chlubily naše prababičky
Zenklová Veronika
Retro
Tohle musíte vidět! Intimní, syrové i dojemné fotografie z porodů
Zenklová Veronika
Porod
Neuvěřitelné "skóre"! Krásná Michaela Salák se stala po páté maminkou!
Zenklová Veronika
Slavné maminky