Maminka.czPeníze a kariéra

Jaké dávky mohou čerpat rodiny s dětmi?

Petr Gola 21.  5.  2011
Na některé z nich mají nárok všechny dvojice vychovávající dítě, další dostanou pouze ty, které splňující zákonem stanovené podmínky. Který případ je právě ten váš? Čtěte dál…

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

V našem ohlédnutí se podíváme na nejdůležitější podmínky pro přiznání a čerpání dávek pro rodiny s dětmi. Jednotlivé dávky si projdeme v chronologickém sledu.

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) Jde o dávku nemocenského pojištění. Nárok na ni není automatický, maminka musí splnit zákonné podmínky. Zaměstnankyně má nárok na výplatu mateřské, jestliže jí v den nástupu na mateřskou dovolenou trvá účast na nemocenském pojištění (je v zaměstnaneckém poměru), případně nastupuje na mateřskou v ochranné lhůtě.

Základní délka této ochranné lhůty je sedm dní. U těhotných žen je však prodloužena na 180 dní. Zaměstnankyně musí být současně účastna na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou. Podpůrčí doba u mateřské činí 28 týdnů. Narodí-li se dvě nebo více dětí, má maminka nárok na 37 týdnů mateřské dovolené. Mateřská se poskytuje od 6. až 8. týdne před porodem.

Porodné

U této dávky došlo začátkem roku 2011 k velké změně. Zatímco ještě v loňském roce na ni měly nárok všechny rodiny, bez ohledu na jejich finanční situaci, tak letos dostanou porodné ve výši 13 000 Kč pouze na první dítě za předpokladu, že rodinný příjem nepřekročí 2,4násobek životního minima. Dítě se do výpočtu životního minima započítává.

  • Životní minimum rodiny Novákových (rodiče + miminko) je 7080 Kč. Porodné dostanou pouze v případě, že příjmy obou rodičů nepřekročí částku 16 992 Kč (7080 Kč x 2,4).

Daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění ve výši 11 604 Kč za celý rok lze uplatnit na každé dítě žijící s poplatníkem v domácnosti. Za vyživované dítě se považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je dítě nezletilým dítětem nebo zletilým dítětem až do dovršení 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání či vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, případně je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Poprvé lze daňové zvýhodnění uplatnit v měsíci, kdy se dítě narodilo, nebo v měsíci, kdy začíná soustavná příprava na budoucí povolání, či kdy bylo dítě osvojeno. Daňové zvýhodnění uplatňuje zpravidla otec dítěte, protože maminka pobírá rodičovský příspěvek a nemá možnost je uplatnit.

  • Zaměstnanci panu Zelenému se narodila 17. února 2011 dcera Simona. Zaměstnanec Zelený donese mzdové účetní kopii rodného listu dcery. Mzdová účetní uplatní již ve výplatě za únor daňové zvýhodnění ve výši 967 Kč. Únorová výplata pana Zeleného bude tedy o 967 Kč vyšší než lednová.

Co je to daňový bonus? Jedná se o situaci, kdy občan na dani z příjmu neodvede ničeho, ale ještě navíc dostane od státu peníze. * Zaměstnanec pan Novotný uplatňuje měsíční zvýhodnění 1934 Kč na dvě děti. Má hrubou mzdu 16 000 Kč. Na dani z příjmu neodvede ničeho, naopak dostane daňový bonus 679 Kč. Jeho čistá mzda je tedy 14 919 Kč (16 000 Kč – sociální pojištění 1040 Kč – zdravotní pojištění 720 Kč + 679 Kč daňový bonus).

Rodičovský příspěvek

Nárok na něj mají nadále všichni rodiče, bez ohledu na jejich majetkové poměry či příjem, kteří celodenně osobně pečují o nejmladší dítě v rodině. Zákonem je umožněna volba délky pobírání rodičovského příspěvku (dva, tři a čtyři roky).
Znevýhodněno je však čerpání rodičovského příspěvku po dobu 4 let. O rodičovský příspěvek si musí rodič zažádat na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce podle bydliště.

  • Při pobírání rodičovského příspěvku do dvou let věku dítěte činí měsíční výše rodičovského příspěvku nadále 11 400 Kč. Pro možnost čerpání dvouleté varianty je zapotřebí mít odpovídající příjem, nárok na peněžitý příspěvek v mateřství musí dosahovat 380 Kč denně, což odpovídá měsíčnímu příjmu nad 16 500 Kč.
  • Při tříleté variantě je měsíční rodičovský příspěvek 7600 Kč.
  • Při čtyřleté variantě je měsíční rodičovský příspěvek 7600 Kč v prvních devíti měsících a poté již pouze 3800 Kč.

Čtyřletá varianta je nejméně výhodná. Za celé čtyři roky obdrží rodič dítěte 216 600 Kč (9 měsíců x 7600 Kč + 39 měsíců x 3800 Kč). Při tříleté a dvouleté variantě by teoreticky mohli rodiče dostat až 273 600 Kč.

V praxi však navazuje výplata rodičovského příspěvku na peněžitý příspěvek v mateřství (mateřskou), takže rodiče dostanou méně na rodičovském příspěvku, protože ještě několik týdnů po narození dítěte dostávají mateřskou. Nejedná se však o žádnou ztrátu, protože mateřská je vyšší než rodičovský příspěvek. V případě, že by byla mateřská nižší, je tak vyplácen ihned rodičovský příspěvek po narození dítěte. Kdo musí pobírat rodičovskou dovolenou čtyři roky? Čtyřletá varianta je povinná např. pro nezaměstnané maminky nebo maminky podnikatelky, které si neplatily nemocenské pojištění. V těchto případech budou čerpat rodičovský příspěvek ihned po narození miminka.

Přídavek na dítě

Na přídavky na děti mají nárok rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Netestuje se majetek, testují se rodinné příjmy. Přídavky na děti v roce 2011 činí 500 Kč na dítě ve věku do 6 let, 600 Kč na dítě ve věku od 6 do 15 let a 700 Kč na dítě od 15 do 26 let.

O jejich výplatu je potřeba písemně požádat na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce podle vašeho trvalého bydliště. Obdobím, za které se zjišťuje příjem pro nárok na přídavek na dítě v období od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2011, je rok 2009 a v období od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012 rok 2010.

  • Rodina Červených (dva dospělí a dvě čtyřleté děti) má nárok na přídavky na děti, jestliže jejich čistý měsíční příjem (započítávájí se i sociální dávky či podpora v nezaměstnanosti) nepřekročí částku 20 832 Kč. Životní minimum této rodiny je totiž 8680 Kč. V žádosti se posuzuje celý rok.

Dávky pro rodiny s velmi nízkými příjmy

Rodiny s velmi nízkými příjmy mohou žádat například o příspěvek na bydlení na úřadu práce, který je poskytován, když 30 % rodinného příjmu (v Praze 35 %) nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a když je současně těchto 30 % příjmu nižších než normativní náklady na bydlení.

Rodiny s velmi nízkými příjmy pečující o dlouhodobě nemocné dítě nebo zdravotně postižené dítě mohou žádat o sociální příplatek. Jeho výše je proměnlivá a závisí na zdravotním stavu dítěte. Dále lze žádat na obecním úřadu o dávky v hmotné nouzi. Šance na jejich získání je ale velmi malá.

Další zajímavé články najdete v aktuálním vydání časopisu Maminka.

Témata: Časopis Maminka, Peníze a kariéra, Přídavek na dítě, Porodné, Rodinný příjem, Životní minimum, Osvojené dítě, Odpovídající příjem, Jak, Rod, Výplata, Peněžitý příspěvek, Daňové zvýhodnění, Daňový bonus, Ohlédnutí, Podpůrčí doba, Budoucí povolání, Dávky, Jake, Měsíční výše, DAV, Čistá mzda