Maminka.czTěhotenství

Jakou budete mít mateřskou?

Peněžitá podpora v mateřství je dávkou nemocenského pojištění. Nárok na ni tedy není automatický a je zapotřebí splnit zákonné podmínky. Pokud se tak nestalo, čerpá maminka ihned po narození dítěte rodičovský příspěvek.
, Časopis Maminka
24. 9. 2011
Jakou budete mít mateřskou?

Mateřská se vyplácí osmadvacet týdnů, v případě narození dvou nebo více dětí sedmatřicet týdnů. Poskytuje se od 6. až 8. týdne před očekávaným porodem. Aby byla budoucí mamince přiznána, musí splnit zákonné podmínky, které se mírně liší pro zaměstnankyně a OSVČ.

Jaké podmínky musí splnit zaměstnankyně?

1. V den nástupu na mateřskou jí musí trvat účast na nemocenském pojištění. Zjednodušeně řečeno musí být v zaměstnaneckém poměru zakládajícím účast na nemocenském pojištění (nesplňuje ji například dohoda o provedení práce). Druhou možností je nástup na mateřskou (8 až 6 týdnů před očekávaným porodem) v ochranné lhůtě.
2. V posledních dvou letech získala žena alespoň 270 kalendářních dní pojištění.

Jaké podmínky musí splnit osvč?

1. Samostatně výdělečně činná budoucí maminka musí splnit stejnou podmínku ohledně délky pojištění v posledních dvou letech. Dále musí být účastna jako OSVČ po dobu 180 kalendářních dní v období jednoho roku před porodem.
2. Musí být přihlášena k dobrovolnému nemocenskému pojištění a řádně jej každý měsíc platit. Musí být zaplacen i měsíc bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, v němž vznikl nárok na pobírání mateřské.

Kdo nesplní podmínky?

Výše uvedené zákonné podmínky tedy nesplňuje například žena v evidenci úřadu práce, nepracující studentka střední či vysoké školy, žena pracující pouze na dohodu o provedení práce, samostatně výdělečně činná žena neplatící dobrovolné nemocenské pojištění, či pracující žena, která nezískala 270 dní pojištění v posledních dvou letech.

Jak vysoká je mateřská?

Mateřská činí 70 % denního vyměřovacího základu.
U zaměstnankyň je vyměřovacím základem veškerý příjem, ze kterého se platilo sociální pojištění v rozhodném období (zpravidla dvanáct kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou). Denní vyměřovací základ se vypočítá, když se vyměřovací základ vydělí počtem kalendářních dní v daném období (zpravidla 365 dny). Nezapočítávají se však všechny dny, aby se mateřská nesnižovala (například nemocenská).

Jak vysokou mateřskou bude samostatně výdělečně činná budoucí maminka pobírat, závisí na měsíčních částkách dobrovolného nemocenského pojištění. Rozhodným obdobím je dvanáct předcházejících měsíců. Denní vyměřovací základ závisí tedy na výši měsíčních plateb dobrovolného nemocenského pojištění. Dobrovolné nemocenské pojištění se však platí ze stejného vyměřovacího základu jako důchodové pojištění.
Zvýšení dobrovolného nemocenského pojištění znamená i vyšší důchodové pojištění, proto není tento krok výhodný. Při platbě dobrovolného nemocenského pojištění 500 Kč vychází měsíční mateřská 15 030 Kč, ale současně je nutné platit měsíčně důchodové pojištění 6348 Kč.

Proto je u osob samostatně výdělečně činných v přiložené tabulce uvedena maximální záloha 500 Kč.
Denní vyměřovací základ se následně redukuje. Redukční hranice v roce 2011 jsou 825 Kč, 1237 Kč a 2474 Kč. Do první redukční hranice se denní vyměřovací základ započítává ze 100 %, ve druhé z 60 %, ve třetí redukční hranici z 30 % a nad částku 2474 Kč se již nepřihlíží.


Měsíční mateřská v roce 2011

  • Zaměstnankyně

Měsíční příjem - Mateřská (za 30 dní)
10 000 Kč - 6 930 Kč
14 000 Kč - 9 690 Kč
18 000 Kč - 12 450 Kč
22 000 Kč - 15 210 Kč
26 000 Kč - 17 730 Kč
30 000 Kč - 19 380 Kč
50 000 Kč - 25 110 Kč

  • OSVČ

Měsíční nemocenské pojištění - Mateřská (za 30 dní)

200 Kč - 6 030 Kč
250 Kč - 7 530 Kč
300 Kč - 9 030 Kč
350 Kč - 10 530 Kč
400 Kč - 12 030 Kč
450 Kč - 13 530 Kč
500 Kč - 15 030 Kč

Čtěte také: IVF: Rodičovská dovolená: Za jakých podmínek nastoupit a jak skončit

Praktické výpočty

1) Zaměstnankyně paní Černá má měsíční hrubý příjem 21 000 Kč. Splnila všechny podmínky pro čerpání dávek, jak vysokou měsíční mateřskou bude mít?

Denní vyměřovací základ (21 000 Kč x 12 měsíců) : 365 dní - 690,41 Kč
Redukce do 825 Kč (ze 100 %) - 690,41 Kč
Zaokrouhlený denní vyměřovací základ - 691 Kč
Zaokrouhlená denní mateřská (70 % z 691 Kč) - 484 Kč
Měsíční mateřská (30 dní x 484 Kč) - 14 520 Kč

Zaměstnankyně paní Černá bude mít měsíční mateřskou ve výši 14 520 Kč.


2) OSVČ paní Novotná splnila zákonné podmínky pro přiznání mateřské. Na dobrovolném nemocenském pojištění platí 300 Kč měsíčně, což odpovídá platbě důchodového pojištění ve výši 3809 Kč měsíčně. Jak vysokou bude mít mateřskou?

Osobní vyměřovací základ (300 Kč : 2,3 x 100) - 13 044 Kč

Denní vyměřovací základ (13 044 Kč : 365 dní) - 428,84 Kč
Redukce do 825 Kč (ze 100 %) - 428,84 Kč
Zaokrouhlený denní vyměřovací základ - 429 Kč
Denní mateřská (429 Kč x 70 %) - 301 Kč
Měsíční mateřská (301 Kč x 30 dní) - 9030 Kč

OSVČ paní Novotná bude mít měsíční mateřskou 9030 Kč.

Témata: Těhotenství, Děti, Porod, Časopis Maminka, Mateřská a rodičovská dovolená, Peníze a kariéra, Pracující žena
Mohlo by vás zajímat
Vévodkyně Kate:  Je důležité, aby rodiče mluvili s dětmi o svých pocitech
Neobvyklé trápení: Moje dcerka má knírek
Co dělat, když dítě nechce do školky? Buďte empatičtí a obrňte se trpělivostí
3 typy na rozvoj řeči - hrajte si, povídejte a čtěte společně!

Registrace

Pojďte s námi diskutovat, posílat otázky do poradny, nabízet a kupovat dětské zboží v bazárku.

Díky jednoduché registraci máte ke všemu okamžitý přístup.

Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv do vaší e-mailové schránky.

 

Předplatné

Aktuální číslo časopisu