Maminka.czPředškolák

Jasně, že to zvládnu!

, Časopis Maminka
27. 10. 2010
Jasně, že to zvládnu!
Zatímco nedávno se ještě batolily, v předškolním a raném školním věku (čtyři až šest let) se z nich stanou samostatné bytosti, které už spoustu věcí dokážou bez vás…

Děti vážně rostou jako z vody a v předškolním věku a první třídě se jejich i váš svět hodně změní.

Právě tehdy totiž rozhodujete o tom, do jaké míry si vaši potomci vybudují sebevědomí. „Důležitá je pochvala, povzbuzování a podpora dětí, které by tak měly mít jistotu, že určité náročnější věci zvládnou.

Měly by také vědět, že se jim nikdo nebude smát, když se něco nezdaří, ale že se jim naopak dostane další podpory a lásky, aby to mohly zkoušet dál,“ říká na úvod PhDr. Zdeňka Baranniková se soukromou praxí v Žatci (www.educozatec.cz).

1. Sám sobě „komorníkem“

Obout se, obléknout, umýt si ruce… Malé věci, které z dětí dělají „velké“. A právě teď je na schopnost tzv. sebeobsluhy pravý čas, i když - začíná se s ní dříve. „Okolo tří let by se měly zvládnout obléknout. Zapnout zip dokážou zhruba v pěti letech a nejtěžší je tkanička, tu zvládají asi v šesti letech,“ vypočítává PhDr. Zdeňka Baranniková.

2. Co máme dobrého?

Se sebeobsluhou souvisí také schopnost najíst se. „Dítě by mělo být zhruba od tří let schopné nabrat si samo sousto vidličkou a předškolák zvládne i příborový nůž,“ konstatuje Jana Vašáková, výživová poradkyně se zaměřením na dětskou výživu (www.life-clinic.cz). „Řada rodičů se v tomto směru spoléhá pouze na mateřskou školu a zapomínají přitom brát v potaz fakt, že tam má paní učitelka na starost někdy i pětadvacet dětí a nemůže se jim všem věnovat individuálně. A když se to nezvládnou naučit v předškolním věku, do školy nastupují se stresem.“ Berte to ale spíše jako varování o možném extrému, který se potomka vyrůstajícího ve fungující rodině v žádném případe netýká!

3. Učím se od starších, pomáhám mladším

„V kolektivu svých vrstevníků se dítě učí spoustu věcí přirozeně, napodobováním.
V mnoha mateřských školách jsou dnes proto smíšená oddělení - v nich jsou dítka od tří let až do předškolního věku. Mladší tak mají vzor ve starších a ti jsou zase vedeni k tomu, aby pomáhali mladším například s oblékáním nebo zavazováním tkaniček, což je důležité pro jejich osobnost - učí se tak totiž pomáhat slabším,“ potvrzuje PhDr. Baranniková.

4. Pomůžu i tobě, mami!

Také vám budou ratolesti nabízet svou pomoc. Jsou už přece velké a cítí se na to, aby vám asistovaly při vaření, úklidu nebo se staraly o hračky. Naučí se při tom pořádku, sebedůvěře, jež jim naroste pokaždé, když jim dáte šanci, a nebudou se ani tolik bát zkoušet nové věci.

„V předškolním věku děti v domácnosti pomáhají rády. Je důležité podchytit toto období, aby později (hlavně v pubertě) pro ně byla pomoc v domácnosti samozřejmostí. Důležitá je také trpělivost rodičů - mnozí si vše udělají raději sami, protože to zvládnou rychleji a lépe. To je ale špatně,“ říká doktorka Baranniková a dodává, že je kromě toho rovněž třeba přihlížet k tomu, aby dítě dělalo věci úměrné svému věku, takže by se třeba při mytí nádobí nemělo setkat s ostrými či křehkými předměty. Jak dodává výživová poradkyně Jana Vašáková, začlenění našich nejmenších do provozu domácnosti se vyplatí i v kuchyni: „Čím dříve se zapojí, tím lépe. A čím větší dítě, tím větší kompetence. Předškolák může se škrabkou zvládnout brambory nebo při pečení přisypávat ingredience.“

5. Vydržím (chvíli) o samotě

Před vstupem do školy musí být váš potomek schopen vydržet bez vás. „To trénuje tím, že navštěvuje předškolní zařízení. Vhodné také je, aby dokázal být například o víkendu u babiček a dědečků nebo vyjel s mateřskou školou na několikadenní pobyty mimo bydliště. Úzkostliví rodiče, kteří chrání dítě před vším, mu spíše škodí,“ varuje PhDr. Baranniková před extrémní starostlivostí, která z vašich ratolestí sebevědomé osobnosti neudělá. Co ale třeba takové hraní si o samotě na hřišti?

„I to je učíme postupně. Nejdříve kontrolujeme, jak se chovají mezi ostatními pod naším dohledem. Poté je sledujeme zpovzdálí, aby o nás nevěděli. Dále je ponecháme samotné jen pár minut - například na pískovišti - a hlídáme z okna bytu.
Můžeme požádat i druhé rodiče, aby nám na ně dohlédli. Každopádně není vhodné nechat ratolest předškolního věku venku samotnou například hodinu, aniž by o ní rodiče věděli,“ poukazuje psycholožka na to, že všeho moc škodí.

A ředitelka pražského pohybového centra pro děti The Little Gym (www.thelittlegym.cz), MUDr. Jana Mašátová, podotýká, že s osamostatňováním mohou pomoct také cílené pohybové aktivity určené právě této věkové skupině: „Už kolem třetího roku roste touha po samostatnosti a potřeba sociální integrace. Dítě je již také zpravidla schopno ,pustit se máminy sukně‘ a troufne si cvičit v hodinách jen s instruktorem. Tento velký krok k samostatnosti je důležitý i v rámci přípravy na školu.“

6. Učím se hrou

Ta je pro děti stále nejpřirozenější činností. Podporuje a učí poznávat nové věci, nutí přemýšlet, ptát se… Proto jim pro ni nechávejte pořád dost prostoru a jen přemýšlejte o tom, s čím by si mohly hrát nejlépe. Naše rada? Vsaďte na staré dobré knížky a společenské hry, které vám také dovolí být dítěti nablízku. „V knihách nacházíme mnoho moudrosti a příkladů, jak určité situace zvládnout. Například pohádka O perníkové chaloupce ukazuje na samostatnost Jeníčka a Mařenky, na umění poradit si v náročné situaci.

V různých hrách se zase děti učí rozhodovat a nést za to i zodpovědnost - něco učiním a mohu vyhrát, ale i prohrát. Důležité je také to, že je rodina pohromadě. Naši potomci se totiž učí napodobováním nás dospělých, vidí, jak zvládáme vítězství, ale i neúspěch. V kolektivu vrstevníků jsou hry důležité zase tím, že rozvíjí jejich fantazii, tvořivost, schopnost podřídit se ostatním a spolupracovat s dalšími lidmi“ vysvětluje PhDr. Zdeňka Baranniková.

7. Potřebuji se hýbat

„Děti předškolního a mladšího školního věku by měly trávit pohybem alespoň hodinu denně. Doporučují se spíše klasické průpravné sporty, které kultivují základní pohybové dovednosti. Jako ideální se uvádějí vhodně vedená gymnastická cvičení, přizpůsobená jejich věku a schopnostem,“ říká MUDr. Jana Mašátová. Kromě toho, že tímto způsobem vybijí přebytečnou energii a nebudou v pozdějším věku trpět obezitou, je pro ně pohyb důležitý i z dalších důvodů.

„V našem programu The Little Gym se zaměřujeme také na sociální a emocionální růst. Děti cvičením zlepšují svou obratnost, koordinaci pohybů i celkovou zdatnost, získávají odvahu a nebojí se zkoušet nové věci. Zjišťují, že vše se jim nemusí povést napoprvé, ale důležitá je snaha příště se zlepšit a nebát se neúspěchu. Učí se rovněž vystupovat před ostatními a spolupracovat ve skupině. Tato kombinace tělesných a psychosociálních dovedností pak výrazně posiluje jejich sebedůvěru a mnohem lépe se začleňují do nových kolektivů nebo se snadněji dokážou vyrovnávat se změnami,“ upozorňuje MUDr. Jana Mašátová.

8. Orientuji se

Předškolákům nejspíše nekoupíte rovnou hodinky se stopkami, ale měli by vědět, co znamenají pojmy „včera, dnes a zítra“ nebo „ráno, odpoledne, večer“, aby se usnadnila jejich komunikace s kolektivem vrstevníků i dospělých. Časem je samozřejmě vhodné naučit je i hodiny jako takové, ale začínejte postupně. A stejně tak se musí orientovat v prostoru. Měli by vědět, co znamená, když je něco před, za nebo pod něčím… Kromě toho, že jim to můžete vštípit formou her, jsou tu opět cvičení, která jsou nejen na toto přímo fantasticky uzpůsobena. „Aktivity s různými druhy pomůcek pomáhají souhře oka a ruky - tzv. vizuomotorické koordinaci (důležité pro pozdější nácvik psaní a čtení) a dále zlepšují percepční vnímání (co je nad, pod, vedle mě a za mnou, pravo-levou orientaci, prostorové vnímání),“ vypočítává MUDr. Jana Mašátová z The Little Gym.

9. Trénuji soustředění

Trpělivost se dětem bude hodit celý život -ať ten předškolní, nebo školní a dospělý.
I když by některé nejraději jen běhaly venku, postupně by do jejich života měla vstoupit také schopnost soustředit se. Opět vám s tím mohou pomoct nejrůznější hry či společné předčítání, při němž také můžete doplňovat dětskou slovní zásobu nebo posilovat vypravěčské schopnosti vašeho potomka. A vsaďte se, že i vy na to budete potřebovat klid a trpělivost, takže se bude trochu učit i od vás. Ale nápomocné jim mohou být opět speciální pohybové aktivity. Jak? To vysvětluje MUDr. Mašátová: „Překážkové dráhy učí soustředit se, plánovat různé pohyby a jejich kombinace, sledovat změny a reagovat na ně, zároveň také trénují paměť. Hravou formou tak postupně zdokonalují své dovednosti a posilují vůli trénovat a zlepšovat se.“

10. Těším se do školy!

Číst, psát, počítat, umět hodiny, vyprávět, pracovat na slovní zásobě a stále složitějších větách… Prvňáčky toho čeká moc a rodiče mají tendenci učit je už před vstupem do školy. Je to ale správně? „Nejdůležitější je zájem dítěte. Před nástupem do první třídy navíc není nutností, aby už mělo tyto dovednosti. Pokud je však zvídavé a samo se ptá na písmenka, chce počítat, neodbýváme ho s tím, že na to má dost času, a vyjdeme mu vstříc,“ uvádí PhDr. Zdeňka Baranniková. Takže všechno je jenom na vás a vašem drobečkovi a vy mu nějakou tu svobodu s láskou dopřejte!

Další zajímavé články najdete v aktuálním vydání časopisu Maminka.

maminka predplatne
Témata: Časopis Maminka, Děti, Předškolák, The Little Gym, Základní pohyb, Velký krok, Zájem dítěte, Tkanička, Zavazování tkaniček, Prostorové vnímání

Mohlo by vás zajímat
Dojemné, syrové, lidské. Nahlédněte do největší galerie porodních fotek!
Rajčatové omáčky není nikdy dost! Tuhle variantu si zamilujete
Papas bravas! Dejte si smažené brambory v pořádné dávce omáčky
Sedm znaků, podle kterých poznáte, že z vašeho dítěte roste psychopat
Nechce se vám v noci vstávat k miminku? Nechte se inspirovat trikem téhle maminky!
Víte, jak obléct miminko do teplého počasí? Poradíme vám, jak předejít přehřátí
Intimněji už to nejde: Dítě se poprvé podívalo na svět přímo přes plodové obaly!
Sedmé dítě jen tak do počtu? Ekonomka Markéta Šichtařová trhá rekordy!
Fotíte své děti? Tady je dvanáct snímků, které prostě musíte mít s vaším miminkem

Horoskopy

Váhy Nadřízený vás štve svými hloupými náladami. Kolegům to leze také na nervy, ale naštěstí se vám…

Jména pro děti

Největší výběr jmen.

Dnes má svátek: Dina, Bonifác, Aglaja

Aktuální vydání

Aktuální číslo časopisu

Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv do vaší e-mailové schránky.

  

Výhodné předplatné

Objednat předplatné