Maminka.czPředškolák

Jdeme k zápisu! Jsou obavy na místě?

Kamila Stejskalová 15.  1.  2016
A je to tady. Z vašeho miminka, batolete a následně předškoláka by měl být od letošního září školák. Po všech možných úskalích výchovy a vývoje zbývá zdolat poslední metu – zápis. Má cenu se na něj vůbec připravovat?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Přemýšlím, jak asi dopadne náš Toník u zápisu. Je trochu jako z divokých vajec, ani chvilku neposedí v klidu, takže se docela dost bojím, jestli by pak po nástupu do první třídy nedělal ve škole jenom samou neplechu. Ale na druhou stranu, do září je ještě daleko, takže si nechám určitě poradit i od učitelů,“ říká maminka Zuzana z východních Čech. Její obavy jistě nejsou ojedinělé, podobné pocity máte možná i vy. Jak si tedy poradit se zápisem a jak na něj připravit samotné dítko? Pedagogové vás snad uklidní. Pokud váš potomek „jenom zlobí“, je to proto, že vy jako maminka milovaná a milující zkrátka nemáte tu patřičnou autoritu, což je něco, čím perfektně vládnou všichni i sebelaskavější učitelé.

Letos by k zápisům do prvních tříd škol mělo dorazit přes 140 tisíc dětí. Po letech kdy šly do škol početně silnější ročníky, nastává nyní pokles. 
 


Zpráva z ministerstva:

Datum zápisu stanovuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vždy v určitém rozpětí a následná organizace je na jednotlivých školách. Podle informace z MŠMT letos zápisy musejí proběhnout mezi 15. lednem až 15. únorem. Během té doby se na vámi vybrané škole objeví informace o dnech, ve kterých byste se spolu se svým předškolákem měli dostavit. A jak je to s přijetím, když dětí je tolik, že se nevejdou do mateřinek?

Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

Zákonný zástupce žáka může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu.
V takovém případě však nemusí být žádost vždy přijata, důvodem nepřijetí je především naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.


Odklad školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, a doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře.

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je váš potomek v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, je třeba trvat na tom, že by takové posouzení měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje.

Pětiletí v lavicích

Dítě, kterému je pět let a teprve v průběhu školního roku 2012/2013 dosáhne věku šesti let (počítejte školní rok od září do června), může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2012/2013, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí budoucího žáčka narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí budoucího žáčka narozeného od ledna do konce června jsou pak doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Slovo pedagoga

Učitelka Ivana Majerčíková, která momentálně vede první třídu, říká: „Zápisu se děti ani rodiče nemusí obávat. Je to příjemná společenská událost, při které předškolák navštíví školu, popovídá si s paní učitelkou a ukáže jí, co vše už umí. Aby dítě předešlo obavám, je dobré využít tzv. dnů otevřených dveří a jít se do vybrané školy na chvilku podívat.“ To koneckonců doporučují i psychologové, kteří potvrzují, že děti se raději vracejí do prostředí, které si již „omrkly“, než do míst, která neznají a v nichž se mají objevit poprvé.

Majerčíková dodává: „K zápisu je kromě vědomostí a odvahy potřeba rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů, případně zákonných zástupců. Vyjádření pediatra a psychologa z pedagogicko-psychologické poradny je možno dodat i později, termín si určuje škola, ale většinou je to do konce května.“ Jak učitel zjistí, jestli je vaše zlatíčko už zralé nastoupit do první třídy?

Majerčíková objasňuje: „U zápisů se formou různých her, zábavných úkolů a řízeného rozhovoru zjišťuje, jak je předškolák připraven. Dítě by se nemělo bát hovořit, je vhodné, když se nestydí a zazpívá nebo zarecituje – zde se sleduje schopnost komunikace a výslovnost. Dalším úkolem bývá malování obrázku nebo nějakého bludiště, spojování či dokreslování – tady učitelé sledují, kterou ruku dítě používá, jak drží tužku a zda zná barvy. Při řízeném rozhovoru se za pomoci obrázků zjišťuje předběžná úroveň znalostí dítěte v oblastech abecedy, číslic a určování počtu do pěti.“ Nemusíte se tedy bát, že byste při zápisu neobstáli.

Vše, co potřebuje vaše dítě vědět, se naučilo v mateřské škole, případně samostudiem. „Rozhodně není nutné před zápisem cokoli učit a drilovat, děti dané dovednosti získávají v MŠ a vlastní zvídavostí. Možná si to maminky ani neuvědomují, ale jejich potomci se nejvíc naučí právě od nich, takže já za přípravu považuji to, že dětem stokrát odpovědí na tutéž otázku, mají s nimi čas péci cukroví, hrát si na domácnost, doktora a podobně. Tím předškoláci získávají vědomosti, které potřebují. Pokud jsou o podobný přístup ochuzeni, může nastat problém,“ varuje Ivana Majerčíková a dodává: „Takže jak vidíte, tohle se během měsíce před zápisem dohnat nedá.“ Velmi důležité je podle pedagožky rovněž ohlídat u dětí správnou výslovnost a včas začít s její důslednou nápravou.

 


Shrnuto, podtrženo:

  • Pečlivě si vyberte školu, do které chcete, aby vaše dítě chodilo. Zvažte nejen vzdálenost, ale také to, co všechno dětem nabízí. Důležité je, jak k nim přistupuje, jaké je složení učitelů, jaké má vzdělávací programy, zda má škola svého psychologa či speciálního pedagoga, zda vychází vstříc dětem nadaným, či naopak těm se specifickými poruchami učení.
  • Kdy je zápis? Termín bývá vyvěšený v mateřských školkách a samozřejmě jej najdete i na webových stránkách školy. Vždy bývá vyhlášen i náhradní termín. Některé školy dokonce umožňují on-line objednání na konkrétní den. K zápisu se podle zákona musejí dostavit všechny děti, kterým bylo šest let od září do prosince minulého roku nebo jimž bude šest let do konce srpna. Zápis je povinný i pro ty, které budou mít odklad.
  • Co si s sebou máte vzít k zápisu? Určitě svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, některé školy po vás mohou chtít i kartičku zdravotní pojišťovny. Zeptejte se předem, ať na nic nezapomenete.
  • Ptáte se, k čemu vlastně zápis je? Jednak k tomu, aby škola věděla, kolik budoucích prvňáčků nastoupí, a pak k tomu, aby se váš potomek seznámil s prostředím školy.
  • Připravte svou ratolest na zápis, ale nijak to nedramatizujte. Nebojte se, nejde o žádnou důležitou zkoušku. Dítko by ale mělo umět nějakou básničku, možná něco nakreslí a odpoví na pár otázek. V případě pochybností nechte potomka vyšetřit v pedagogicko-psychologické poradně.
  • Většinou se paní učitelka u zápisu zeptá budoucího prvňáčka na jméno, adresu, věk, také ho „vyzkouší“, zda pozná barvy, jestli už zná nějaká písmenka, zda rozezná geometrické tvary, sleduje, jaká je úroveň jeho řeči, jak se umí orientovat v čase i prostoru, také se dívá, jakou ruku dítě preferuje (zda je pravák či levák) a podobně!
Témata: Děti, Časopis Maminka, Předškolák, Chování a vztahy, Zápisy, Porucha učení, Ministerstvo školství, Školské zařízení, Občanský průkaz, Pravák, Praktický lékař, Speciální pedagog, Odborný lékař, Náhradní termín, Sebeláska, Určování, Vzdělávací program, Rodný list, Zápis, Zábavný úkol, Zákonný zástupce, Ředitel školy, Zvídavost, Poradenské zařízení