Maminka.czPředškolák

Jít s předškolákem do pedagogicko-psychologické poradny? Není to zbytečné!

7. 1. 2020
Jít s předškolákem do pedagogicko-psychologické poradny? Není to zbytečné!
Chystáte se na zápis do první třídy a řešíte, zda je váš potomek připraven, aby zvládl nástup do školy? Nebo uvažujete o odkladu povinné školní docházky? Proč je v každém případě na místě poradit se s odborníky a nechat je posoudit, jak na tom dítě skutečně je, zdůrazňuje PhDr. Galina Jarolímková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu. Na vše důležité, co se vyplatí vědět, jsme se jí zeptali za vás!

Z jakých důvodů doporučujete navštívit s dítětem předškolního věku pedagogicko-psychologickou poradnu? Je to "povinné"?

Naše zkušenosti ukazují, že v poslední době rodiče častěji vyhledávají radu ohledně školní zralosti a častěji také žádají pro své děti odklad školní docházky. Zhruba třetina dětí před zahájením povinné školní docházky vyžaduje speciální odborné posouzení školní zralosti.

V minulosti byl trend opačný, rodiče se mnohdy bránili odkladu, neboť řádný nástup dítěte do základní školy potvrzoval tzv. „normalitu jejich potomka“. Do pedagogicko-psychologické poradny (PPP) byste měli zajít určitě tehdy, když dětský lékař (či jiný odborný lékař) napíše doporučení k odkladu školní docházky.

Dále v případě, že to doporučí učitelka mateřské školy nebo učitelka základní školy při zápisu do první  třídy. Samozřejmě i tehdy, když se názory neshodují nebo když rodiče mají určité pochybnosti. Návštěva PPP není povinná. Rozhodnutí, zda ji se svým dítětem navštívit, či ne, je pouze v kompetenci rodičů.

Mám pocit, že poslední dobou sílí trend, kdy rodiče odkládají nástup potomka do první třídy jen kvůli věku nebo že jim samotným připadá příliš „dětský“. To asi není správná cesta?

Rozhodně nejsem zastáncem plošných odkladů školní zralosti jenom vzhledem k věku. A to je jeden z důvodů, proč je tolik důležité nechat své dítě vyšetřit v PPP, a získat tak i přehled a srovnání, jak funguje a pracuje ve srovnání se svými vrstevníky.

Leckdy může být dítě narozené v letních měsících daleko zralejší než dítě narozené dříve. Odklad školní zralosti je posudek vydávaný nejen z pohledu psychologa z PPP, ale zároveň pediatra či klinického psychologa.

Kdy je ten správný čas se na vyšetření objednat vzhledem k zápisům do prvních tříd? A jak dlouhé jsou čekací lhůty na termín, někteří rodiče si stěžují, že i několik měsíců…

V současné chvíli probíhají v mateřských školách našeho obvodu (Praha) screeningová šetření školní zralosti a následně mají všichni zákonní zástupci možnost konzultovat dílčí výsledky s odbornými pracovníky.

U dětí, které jsou z jakýchkoli důvodů „kandidáti“ na odklad školní docházky, se poté domluví odborní pracovníci s rodiči na termínu vyšetření v PPP. Pokud se však rodič rozhodne sám poradnu navštívit, je právě nyní ta nejvhodnější chvíle na objednání (nejlépe do spádové PPP, v jejíž péči je mateřská školka). Čekací lhůta je skutečně dva až tři měsíce.

Máte doma předškoláka? Těchto 6 věcí byste neměli promeškat!

Co dítě a samozřejmě i jeho rodiče v poradně čeká? Jak vyšetření probíhá a co vše se zjišťuje?

Vyšetření je zaměřené na zmapování úrovně rozvoje jednotlivých poznávacích percepčních schopností, tedy zrakové a sluchové vnímání, řeč (výslovnost, artikulační obratnost, slovní zásoba, vyjadřování), grafomotorika (úchop tužky, vedení linií, volná kresba, obkreslování), koordinace oka-ruky (překreslování dle předlohy), oblast předčíselných představ, prostorové orientace, pozornost a pracovní zralost, emoční zralost  a schopnost adaptability, také paměť a všeobecný přehled a vědomosti.

Konkrétně sledujeme vyzrálost jednotlivých oblastí u dítěte vzhledem k věkové normě, vyrovnanost výkonů v rámci samotného dítěte (výrazné výkyvy v jednotlivých výkonech) a zároveň bereme v úvahu možnosti rodiny, školy, do které dítě nastupuje, a schopnost dítěte případné nezralosti s určitou mírou podpory vyrovnat.

Vyšetření trvá zhruba dvě hodiny a probíhá většinou bez přítomnosti rodiče. Pokud dítě odloučení nezvládá, jsou rodiče přítomni, dokud negativní reakce dítěte neodezní.

A pak vydáte případně návrh na odložení školní docházky?

Nikoli! S rodiči jsou výsledky vyšetření podrobně konzultovány, navrhneme jim případně určitá opatření a postupy rozvoje, ve výjimečných situacích domluvíme následné konzultace či doporučíme edukační a stimulační programy.

Výsledky našeho šetření obdrží rodiče samozřejmě v písemné formě, kterou doručí škole. Pokud ale jde o odklad povinné školní docházky, pedagogicko-psychologická poradna jej pouze navrhuje, konečné rozhodnutí je vždy jen a pouze na zákonném zástupci dítěte!

V případě, že je důvodem k odkladu školní docházky pouze řečová vada – je nutné kontaktovat speciálně-pedagogické centrum, a to i v případě, že dítě dochází ke klinickému logopedovi. Pokud odklad školní docházky doporučí na základě svého vyšetření dětský psycholog, přinese zákonný zástupce tuto zprávu do poradny a doporučení mu vystavíme.

Vývojová dysfázie: Specifická porucha řeči, kterou je třeba řešit!

Jaké tedy jsou nejčastější důvody, kdy doporučíte, aby dítě ještě do školy nenastoupilo?

Jako nejčastější příčiny vidíme logopedické vady a poruchy řeči spolu s poruchami pozornosti a soustředění. Odklad školní docházky by ale neměl být jen administrativním krokem k odložení školní povinnosti, ale především časem pro kompenzaci a stimulaci.

V současné době je odklad chápán také jako prevence specifických poruch učení. Jedná se o variantu pomoci, kdy dítě jeví známky nezralosti nebo je školsky nepřipravené, což by způsobilo, že by nebylo schopno zvládnout nároky, které na něj škola klade, a negativně by to ovlivnilo i jeho úspěšnost.

O odložení nástupu do školy  lze uvažovat, pokud je dítě např. nesoustředěné, neklidné, přebíhá od jedné činnosti k druhé, je neobratné a nesamostatné, impulzivní, neumí se podřídit autoritě, objevuje se u něho agresivita, velmi špatně navazuje kontakt s vrstevníky, je přecitlivělé až plačtivé nebo naopak pomalé, bázlivé, nápadně unavitelné, nekomunikující až apatické.

Co byste rodičům v tomto případě doporučila?

Samozřejmě nelze jen pasivně čekat a domnívat se, že roční odložení školní docházky vše samo vyřeší. Aby byl odklad smysluplný a účinný, je nutné vytvořit ideální podmínky pro další rozvoj dítěte.

Sem určitě spadá vytvoření individuálně vzdělávacího programu. Je nutné s potomkem systematicky pracovat, zejména v problematických oblastech, které byly příčinou odložení povinné školní docházky, spolupracovat s mateřskou školou i ostatními odborníky (logoped, psycholog apod.).

Přípravná třída: Pro které děti se hodí a co je dobré vědět?

Jak řešíte situace, kdy vy, jako odborník, dítě do školy bez problémů doporučíte, a maminka si stojí na svém, že požaduje odklad a chce, aby její ratolest chodila ještě rok do školky?

Odklad školní zralosti je posudek, který je vydáván nejen z pohledu psychologa z PPP, ale zároveň pediatra či klinického psychologa. Tudíž bez něj se rodič neobejde, pokud sám chce dítě ještě rok ponechat v mateřské škole.

Vždy se snažíme rodičům vysvětlit důvody, proč dítěti odklad školní docházky nedoporučujeme. Podrobně je seznámíme se všemi výsledky vyšetření a snažíme se najít společnou cestu k tomu, aby dítě zvládalo ve škole vše, jak má.

VIDEO: Aplikace může pomoci dětem s rozvojem řeči

Odklady prvňáčků: Jsou opravdu vždy nutné?
Dítě jde do první třídy! Jak malého předškoláka co nejlépe připravit?
Finále
Témata: Děti, Předškolák, Praktické rady, Mateřská škola, Péče o dítě a jeho výchova, Rodiče, Základní škola, Vývojová dysfázie, Nejčastější příčina, Současná chvíle, Specifická porucha, Odklad, Dětský psycholog, První třída, Školní docházka, Letní měsíc, Školní zralost, Poslední doba, Určitá míra, Poradna, Všeobecný přehled, Školní povinnost, Konzultace, Pór, Narozené dítě

Mohlo by vás zajímat
Zimní děti versus ty letní: Datum narození ovlivňuje zdraví i charakter
Holky a kluci vypadají v děloze stejně! Kdy se jejich pohlaví začne lišit?
Dítě s horečkou nevyšetřím! Pozor, Covid mění pravidla návštěv u pediatrů
Říkadla a říkanky: Proč je děti potřebují a jak jim škodí, když je neznají?
Jsem v tom? Jak poznáte, že jste těhotná, i bez testu
Kdysi a teď: Po letech se znovu nafotili, veselé i dojemné snímky vás dostanou
Koronavirus u dětí? Nikoliv jen kašel, ale i průjem či zvracení, tvrdí vědci
20 věcí, na které se ptejte dětí, když přijdou ze školy. Jedině takhle se něco dozvíte
Dětství před rokem 1989. Pamatujete tyhle stavebnice, panenky a autíčka na ovládání?

Horoskopy

Blíženci Momentálně jste více v práci a doma se neohřejete. Na jednu stranu trávíte méně času s rodinou a z…

Jména pro děti

Největší výběr jmen.

Dnes má svátek: Barbora, Bára, Barbara

Aktuální vydání

Aktuální číslo časopisu

Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv do vaší e-mailové schránky.

  

Výhodné předplatné

Objednat předplatné