Maminka.czŠkolák

Když se dítě topí v matice! Tohle jsou typické chyby dyskalkuliků

Martina Machová 8.  4.  2019
Věděli jste, že dyskalkulie může určitým způsobem dokonce souviset se zdravotními problémy, jako jsou astma, nevolnosti nebo bolesti hlavy?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Dyskalkulie, porucha matematických schopností, patří mezi poruchy učení zásadním způsobem ovlivňující zvládání základních početních úkonů – sčítání, odčítání, násobení i dělení. To má pochopitelně negativní vliv na chápání a výuku nejen matematiky, ale později třeba i fyziky a chemie apod. Z tohoto pohledu je rozpoznání poruchy pro dítě, učitele i rodiče velmi důležité! (Aby to však nebylo tak jednoduché, dyskalkulie se vyskytuje hned několik typů, všechny však mají vliv na chápaní a zvládání matematických úkolů.)

Nepamatuje si básničky a nevytleská rytmus. Je moje dítě dyslektik nebo dysgrafik?

A pozor diagnóza „dyskalkulie“ nijak nesouvisí s inteligencí dítěte, což je zásadní i pro diagnostikování poruchy! „Aby byla dyskalkulie diagnostikována, musí změřená inteligence dítěte dosáhnout víc než 70 bodů, zatímco výsledky matematické součásti testu se musí pohybovat v dolních 10 % stejné věkové skupiny. Kromě toho musí být výsledek matematického testu zřetelně horší než výsledek inteligenčního testu. Proto se může stát, že ne u všech dětí se stejnými problémy v matematice se dyskalkulie nutně potvrdí,“ tvrdí Hendrik Simon, diplomovaný matematik a zároveň terapeut dyskalkulie a pedagog v jedné osobě.

6 typických chyb, které dělají dyskalkulici

Na dyskalkulii obvykle z počátku upozorňují nezvyklé chyby ve výpočtech, které nejsou přiměřené věku dítěte. Chyby jsou takového charakteru, že vyvolávají v rodičích i pedagozích bezradnost, zoufalství až bezmoc. 

  • Mezi projevy dyskalkulie lze zařadit sníženou schopnost porovnat počet předmětů, nebo dokonce určit jejich počet.
  • Dítě s poruchou matematických schopností mívá často potíže s porozuměním pojmům: „více než, méně než, dvakrát více apod.“
  • Dyskalkulik má i na konci první třídy problémy při počítání po jedné a s řazením i základních číslovek za sebou. Možná dokonce pravidelně vynechává určitá čísla nebo zkrátka není schopen vyjmenovat čísla jsoucí za sebou.
  • Dětem s dyskalkulií dělá velké problémy počítat zpaměti – počítají neobvykle dlouho, načež jim vyjdou nepochopitelné výsledky, nad nimiž se však vůbec nepozastaví.
  • Velmi známou chybou, která se u dyskalkuliků vyskytuje, je obracení pořadí číslic ve víceciferném čísle.
  • Děti s dyskalkulií se velmi často naprosto ztrácí ve slovních úlohách.
Předškolák a „dys“? Překonejte spolu obtíže s učením

Od dyskalkulie až k astmatu

„K částečným poruchám školních dovedností, jako jsou dyskalkulie a legastenie, se často druží psychosomatické poruchy. Tak se označují tělesné příznaky, které jsou u částečné poruchy školních dovedností vyvolány strachem, nadměrnou zátěží nebo pocity méněcennosti,“ upozorňuje matematik a terapeut Hendrik Simon. K těmto obtížím můžou dle Simona patřit také nevolnost, bolesti hlavy, zažívací potíže, astma, alergie, a dokonce i deprese! I proto je při podezření na dyskalkulii na místě konzultovat své obavy s odborníkem. Dyskalkulie může komplikovat nejen školní docházku, rodinnou pohodu, zdraví i sebevědomí dítěte, ale také úplně běžný život, kdy je nutné si umět spočítat například peníze, čas apod.

Když se dítěti ve škole nedaří, řešení neodkládejte 

Vývojová dysfázie: Specifická porucha řeči, kterou je třeba řešit!

Hledáme Maminku roku 2019! Právě teď můžete přihlásit sebe nebo jakoukoli jinou skvělou matku ve svém okolí do dalšího ročníku této výjimečné soutěže. Všechny potřebné informace najdete na webu Maminka roku TADY

 

Témata: Děti, Předškolák, Školák, Základní škola, Vývojová dysfázie, Bolest hlavy, Astma, Nevolnost, Porucha, TOP, Matematická schopnost, Dyskalkulie, Matika, Rozpoznání