Maminka.czKřest dítěte

Křest dítěte: Jaká je cena a průběh. Musejí být rodiče manželé?

Máte miminko a uvažujete nad tím, že ho necháte pokřtít? V tom případě byste měli vědět, co takový obřad obnáší a k čemu se jím zavazujete. Rozhodně nejde jen o jednu z mnoha módních záležitostí.

Bohužel v dnešní době je mnoho rodičů, kteří mají o křtu zkreslenou představu. Přitom jsou to zrovna oni, kteří se křtem zavazují k tomu, že budou dítě vychovávat ve víře.

Význam křtu

Křest je spjat s vírou v Ježíše Krista a křtem se dítě stává Božím dítětem – křesťanem. Zároveň s tím přijímá veškeré výsady i povinnosti. V případě malého dítěte se za něj zaručují rodiče.

Co jsou křtiny?

Křtiny jako pojem se v Bibli nevyskytuje. Jedná se o obřad, při kterém je děťátko tzv. pokřtěno, a to tak, že se mu hlavička pokropí vodou, dostane "křestní" jméno a stává se členem církve.

Křest je závazek
Dítě je na světě

Křest je závazek

Kdo může nechat dítě pokřtít

Rodiče by měli v průběhu přípravy na křest prokázat své náboženské přesvědčení. Církev proto žádá od rodičů, aby alespoň jeden z nich byl věřícím katolíkem. Důležité je také to, že se křtem musí souhlasit oba rodiče.

Pravidlem také bývá, že rodiče jsou zároveň manželé, ideálně také pokřtění, případně oddáni v kostele. Pokud to tak není, může jim křest navrhnout, aby si tyto svátosti doplnili. To není vždy pravidlem, někdy stačí, když se za dítě zaručí prarodiče, kteří jsou věřící.

„I v církevně uzavřeném manželství s nekatolíkem nebo nepokřtěným se katolická strana zavázala, že se bude snažit rozvíjet svou víru a žít podle ní, že udělá všechno, co bude moci, aby děti z tohoto manželství byly pokřtěny a křesťansky vychovány. Sňatek rodičů není přímo nutnou podmínkou křtu, i když i tahle životní okolnost částečně vypovídá o víře rodičů,“ dočtete se o křtu na stránkách katolik.cz.

Křtiny: Velká rodinná událost

Příprava na křest

Pokud se rozhodnete svého potomka nechat pokřtít, můžete se obrátit na kněze ve farnosti, do které spádově patříte podle bydliště. Ovšem ani to není podmínka, požádat můžete rovněž kněze z jiné farnosti. S tímto knězem se poté domluvíte na přípravě před samotným obřadem. Kněz rozhodne také o průběhu i délce přípravy.

Většinou se jedná o rozhovory s rodiči o výchově dítěte ve víře, ke které se rodiče zavazují. Často před křtem rodiče podstoupí svatou zpověď.

Je dobré zmínit, že samotná příprava na křest probíhá v každé farnosti trošku jinak. Vždy je příprava jednoduší, pokud jste na zdejší farnosti uzavřeli sňatek nebo se jedná o křest dalšího dítěte.

Fascinující světové rituály vítání dětí na svět

Co přinést ke křtu. Role kmotra při křtu

Na křest je nutné vzít s sebou rodný list dítěte, oddací list, případně potvrzení o církevním sňatku. Před samotným křtem už byste měli vědět, kdo půjde děťátku za kmotra.

Role kmotra je velice důležitá, sám by měl být pokřtěný, případně biřmovaný. Kmotrem nebo kmotrou (často jsou dva, například muž a žena) bývají blízcí příbuzní, kteří na sebe rovněž berou zodpovědnost, že budou rodičům pomáhat s výchovou dítěte ve víře.

Jak se říká, kmotr je zárukou správné výchovy křtěného dítěte. Také se doporučuje, aby mezi kmotrem a jeho „svěřencem“ nebyl moc velký věkový rozdíl. Kmotr má být totiž dítěti průvodcem a rádcem v životě, proto je lepší, když mají podobný pohled na svět. Kmotrovi by však nemělo být méně než šestnáct let.

Pro dítě je dále potřeba si připravit křestní roušku, což je bílý pruh látky, na kterém je nejčastěji vyšito jméno dítěte, datum, popřípadě místo křtu. Ve většině případů na křestní roušce nechybí věta „Jsem dítě Boží“.

Křestní roušku můžete zakoupit v prodejnách s církevními potřebami nebo si ji nechat ušít. Bílé roucho symbolizuje nevinnost dítěte. Také bývá zvykem, že miminko, které je křtěné, je zabalené do bílé peřinky.

Dále s sebou nezapomeňte vzít křestní svíci, jejíž plamen znázorňuje zmrtvýchvstalého Krista, který zvítězil nad tmou hříchu a smrti. Světlo víry má děťátku svítit na jeho cestě životem.

Křtiny jsou v Řecku velká událost!

Jak probíhá křest dítěte

Křest dítěte může proběhnout jako součást nedělní mše svaté, ale domluvit se můžete také individuálně. Křtu při mši svaté se však často dává přednost, neboť tak lépe vystihuje to, že křest začleňuje dítě do společenství církve a není jen rodinnou záležitostí.

Obřad křtu začíná uvítáním rodičů s dítětem. Rodiče představí jméno dítěte a prohlásí, co pro dítě žádají, a také prohlásí, že si jsou vědomi závazku dítě ve víře vychovávat. Svou připravenost vyjádří také kmotrové.

Poté kněz pokřtí dítě tím, že mu pokropí hlavičku svěcenou vodou. Po křtu je dítěti předána křestní rouška a je zapálena křestní svíce. Při křtu drží dítě rodič nebo kmotr. Obřad je zakončen modlitbou Otče nás, požehnáním a také pokřižováním.

Platí se křest?

Svátost křtu je zdarma. Je na vás, jestli věnujete farnosti příspěvek, který je ale ponechán jako dobrovolný.

Křestní jméno při křtu

Rodiče by také měli před křtem vybrat dítěti druhé jméno podle patrona, nějakého svatého. Dříve se často volilo toto jméno podle kmotra, ale rozhodně to není podmínkou. Toto jméno není uvedeno v úředních dokladech.

Dárky ke křtinám

Jaký dárek dát děťátku ke křtinám? Mezi oblíbené dárky patří šperky, například pro holčičky náušnice nebo různé vzpomínkové předměty pro chlapečky. K oblíbeným dárkům patří stříbrné příbory nebo stříbrná lžička se jménem. Říká se, že pokud je děťátko nemocné, má se mu dát lék právě z této lžičky.

Křest dítěte v evangelické církvi je jednodušší

O svou zkušenost s evangelickým křtem se podělila šéfredaktorka časopisu Maminka Alice Rossi, která nechala pokřtít svou dceru Adinu. "Dceru jsme nechali pokřtít, když jí byly tři měsíce. Já jsem křtěná, ale nikam na přípravu jsme docházet nemuseli. Křest proběhl v rodinném kruhu na zahradě. Předčítání z Bible se ujali rodinní příslušníci. Náš kněz říkal, že křtem otevíráme mysl a srdce víře, a je jedno jaké. To se mi moc líbilo," vzpomíná Alice Rossi a dodává, že právě evangelická církev je, co se křtů týče, liberálnější než výše zmíněná katolická.

Jak to máte vy? Nechali jste svého potomka pokřtít?

VIDEO: Skandál během křtu. Kněz se neudržel a vrazil plačícímu dítěti facku

Královské křtiny
Betynka informuje

Královské křtiny

Křest společenskou premiérou
Dítě je na světě

Křest společenskou premiérou

Jaké křestní jméno zvolit k cizímu příjmení, aby výsledek nebyl pěst na oko?
Témata: Novorozenec, Kojenec, Dítě je na světě, Rodiče, Křest dítěte, Oblíbený dárek, Plamen, Jak, Plačící dítě, Církev, Rouška, Potvrzení, Krista, Blízký příbuzný, Magazín, Životní okolnost, Kostel, Křest, Kmotra, Obřad, Zápal, Správná výchova, Průběh, Druhé jméno, Rádce v
Mohlo by vás zajímat
Maminky, víte, jak se cítí vaše dítě, když je s vámi? Tohle video vás dojme!
redakce
Láska a vztahy
Na fotkách je vidí celý Londýn: Dost nerealistických očekávání, za své tělo po porodu se nestydíme!, říkají odvážné maminky
Mrázková Dita
Po porodu